زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار ویژگی‌های یاختۀ گیاهی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۱ میانگین: ۵]

پرسش‌های تشریحی فصل از یاخته تا گیاه گفتار ویژگی‌های یاختۀ گیاهی

پرسش‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و بر اساس کتاب‌های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

 

۱- کدام گروه از گیاهان بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده‌اند؟

نهاندانگان

۲- اگر از شما بپرسند که یاخته در گیاهان چه تفاوتی با یاخته در جانوران دارد، چه پاسخی می‌دهید؟

یاخته‌های گیاهی علاوه بر سبزدیسه (کلروپلاست)، دیواره نیز دارند.

۳- تنها بخش باقی مانده از یاختۀ گیاهی در بافت چوب پنبه چیست؟

دیوارۀ یاخته ای

۴- پروتوپلاست چیست؟

در بافت زندۀ گیاهانۀ بخشی از یاخته که توسط دیواره احاطه شده است و هم ارز یاخته در جانوران است.

۵- عملکرد دیوارۀ یاخته‌های گیاه چیست؟

دیواره عملکردهای متفاوتی دارد. حفظ شکل یاخته‌ها، استحکام یاخته‌ها و در نتیجه استحکام پیکر گیاه، واپایش مواد بین یاخته‌ها در گیاه و جلوگیری از ورود عوامل بیمار زا؛ از کارهای دیوارۀ یاخته ای است.

۶- در تقسیم یاختۀ گیاهی بعد از تقسیم هسته چه لایه ای تشکیل می‌شود؟

تیغۀ میانی

۷- نوع ترکیب شیمیایی تیغۀ میانی چیست؟

تیغۀ میانی از پلی ساکاریدی به نام پکتین ساخته شده است.

۸- کدام ماده در گیاهان مانند چسب عمل می‌کند و یاخته‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد؟

پکتین

۹- جنس دیوارۀ نخستین یاخته‌های گیاهی چیست؟

در این دیواره، سلولز وجود دارد که در زمینه ای از پروتئین و انواعی از پلی ساکاریدهای غیررشته ای قرار می­‌گیرند.

۱۰- کدام نوع دیوارۀ یاختۀ گیاهی مانع رشد پروتوپلاست نمی‌شود؟

دیوارۀ نخستین، مانند قالبی، پروتوپلاست را در بر می‌گیرد؛ اما مانع رشد آن نمی‌شود

۱۱- استحکام و تراکم کدام دیوارۀ یاختۀ گیاهی بیشتر است؟ رشد یاخته بعد از تشکیل کدام دیواره متوقف می‌شود؟

پسین، پسین

۱۲- کانال‌­های میان یاخته‌­ای (سیتوپلاسم) که از یاخته­‌ای به یاختۀ دیگر در گیاهان کشیده شده اند چه نام دارند؟

پلاسمودسم

۱۳- مواد مغذی از چه راهی از یاخته ی گیاهی به یاخته ی دیگر می‌روند؟

پلاسمودسم

۱۴- لان چیست؟

لان به منطقه ای گفته می‌شود که دیوارۀ یاخته ای در آنجا نازک مانده است.

۱۵- دیوارۀ آوندهای چوبی به چه علت چوبی شده است؟

دیوارۀ آوندهای چوبی، به علت تشکیل ماده ای به نام لیگنین (چوب)، چوبی شده اند.

۱۶- علت وجود درختانی با ارتفاع چند ده متر چیست؟

لیگنین سبب استحکام دیواره می‌شود. به همین علت وجود درختانی با ارتفاع چند ده متر و حتی چند صد متر ممکن شده است.

۱۷- علت احساس زبری هنگام دست زدن به برگ گیاه گندم چیست؟

این زبری به علت افزوده شدن سیلیس به دیوارۀ یاخته‌­هایی است که در سطح برگ قرار دارند. این تغییر از نوع کانی شدن است.

۱۸- در کانی شدن دیوارۀ یاخته‌های گندم چه ترکیبی به آن افزوده شده است؟

سیلیس

۱۹- از کدام گیاهان برای تولید ژله­های گیاهی استفاده می‌کنند؟

مقدار پکتین در بعضی از گیاهان به قدری فراوان است که از آن برای تولید ژله‌های گیاهی استفاده می‌کنند.

۲۰- علت لعابی شدن دانه بِه هنگام خیساندن در آب چیست؟

ژله یا لعابی که از خیساندن دانه‌هایی مانند دانه بِه در آب ایجاد می‌شود، به علت فراوانی ترکیبات پکتینی در این دانه‌هاست.

۲۱- کدام تغییرات دیوارۀ یاخته‌های گیاهی از ورود عوامل بیماری زا به گیاه جلوگیری می‌کنند؟

کوتینی شدن و چوب پنبه ای شدن از تغییرات دیگر دیواره در یاخته‌های گیاهی اند که در کاهش از دست دادن آب و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه نقش دارند. کوتین و چوب پنبه از ترکیبات لیپیدی هستند.

۲۲- کدام اندامک(های) یاخته ی گیاهی محلی برای ذخیرۀ مواد است؟

کُریچه (واکوئل) و پلاست‌ها (دیسه‌ها)

۲۳- کدام اندامک بیشتر حجم برخی از یاخته‌های گیاهی را اشغال می‌کند؟

بعضی از یاخته‌های گیاهی کریچه (واکوئل) درشتی دارند که بیشترِ حجم یاخته را اشغال می‌کند.

۲۴- چه عاملی در بافت‌های گیاهی سبب می‌شود که اندام‌های غیر چوبی و گیاهان علفی استوار بمانند؟

حالت تورم یاخته‌ها در بافت‌های گیاهی سبب می‌شود که اندام‌های غیر چوبی، مانند برگ و گیاهان علفی استوار بمانند.

۲۵- در صورتی که بر اثر آب کم، حجم کریچه کاهش یابد گیاه دچار چه وضعیتی شده است؟

اگر به هر علتی آب کم باشد، حجم کریچه (واکوئل) کاهش می‌یابد و پروتوپلاست جمع می‌شود و از دیواره فاصله می‌گیرد. این وضعیت، پلاسمولیز نامیده می‌شود.

۲۶- در چه صورتی پژمردگی حتی با آبیاری فراوان رفع نمی‌شود؟

اگر پلاسمولیز طولانی مدت باشد، پژمردگی حتی با آبیاری فراوان نیز رفع نمی‌شود و گیاه به دنبال مرگ یاخته‌هایش، می‌میرد.

۲۷- آنتوسیالین در کدام اندامک گیاهی ذخیره می‌شود؟

کریچه (واکوئل)

۲۸- علت رنگ پرتغال توسرخ، ریشۀ چغندر قرمز و کلم بنفش چیست؟

وجود مقدار فراوانی آنتوسیانین.

۲۹- گلوتن در کدام اندامک یاخته‌های گیاهی ذخیره می‌شود؟

کریچه (واکوئل)

۳۰- هنگام رویش بذر گندم و جو کدام پروتئین برای رشد و نمو رویان به مصرف می‌رسد؟

گِلوتن هنگام رویش بذر گندم و جو برای رشد و نمو رویان به مصرف می‌رسد.

۳۱- مواد رنگی در کدام اندامک‌های گیاهی ذخیره می‌شود؟

واکوئل (کریچه) و پلاست (دیسه)

۳۲- چرا گیاهان سبز دیده می‌شوند؟

سبزدیسه (کلروپلاست) به مقدار فراوانی سبزینه دارد. به همین علت گیاهان سبز دیده می‌شوند.

۳۳- کاروتنوئیدها در کدام نوع پلاست ذخیره می‌شوند؟

رنگ دیسه (کروموپلاست)

۳۴- علت رنگ نارنجی ریشۀ هویج چیست؟

رنگ‌دیسه‌ها در یاخته‌های ریشۀ گیاه هویج، مقدار فراوانی کاروتن دارند که نارنجی است.

۳۵- کدام ترکیبات گیاهی در پیشگیری از سرطان نقش مثبتی دارند؟

ترکیبات پاداُکسنده در پیشگیری از سرطان و نیز بهبود کارکرد مغز و اندام‌های دیگر نقش مثبتی  دارند.

۳۶- کدام نوع پلاست در بخش خوراکی سیب زمینی به مقدار فراوان وجود دارد؟

نشادیسه (آمیلوپلاست) که در آنها به مقدار فراوانی نشاسته ذخیره شده است.

۳۷- کدام نوع پلاست رنگیزه ندارد؟

آمیلوپلاست

۳۸- هنگام رویش جوانه‌های سیب زمینی چه ماده ای برای رشد جوانه‌ها مصرف می‌شود؟

ذخیرۀ نشاسته، هنگام رویش جوانه‌های سیب زمینی، برای رشد جوانه‌ها و تشکیل پایه‌های جدید از گیاه سیب زمینی مصرف می‌­شود.

۳۹- علت تغییر رنگ برگ‌ها در فصل پاییز چیست؟

در پاییز با کم شدن طول روز و کم شدن نور، ساختار سبزدیسه‌ها در بعضی گیاهان تغییر می‌کند و به رنگ دیسه تبدیل می‌شود. در این هنگام سبزینه در برگ تجزیه می‌شود و مقدار کاروتنوئیدها افزایش می‌یابد.

۴۰- در برخی گیاهان در پاییز ساختار سبزدیسه، به کدام نوع پلاست تبدیل می‌شود؟

کروموپلاست (رنگ دیسه)

۴۱- اگر دمبرگ انجیر را ببرید، شیرۀ سفید رنگ که از گیاه خارج می‌شود چه نام دارد؟

شیرابه

۴۲- برای اولین بار از کدام ترکیب گیاهی لاستیک ساخته شد؟

از شیرابۀ نوعی درخت

۴۳-کدام ترکیبات گیاهی از گیاهان در برابر گیاهخواران دفاع می‌کند؟

آلکالوئیدها

۴۴- کدام داروی گیاهی ضد سرطان است؟

آلکالوئیدها

۴۵- از کدام ترکیب گیاهی در ساختن مسکن و آرام بخش استفاده می‌شود؟

آلکالوئیدها


فهرست کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا