زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی گفتار ساختار دستگاه عصبی فصل تنظیم عصبی

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوالات تشریحی گفتار دوم فصل تنظیم عصبی زیست یازدهم براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوال های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار ساختار دستگاه عصبی

۱- مراکز نظارت بر فعالیت های بدن کدامند؟

دستگاه عصبی مرکزی یعنی مغز و نخاع

۲- نقش دستگاه عصبی مرکزی چیست؟

این دستگاه اطلاعات دریافتی از محیط و درون بدن را تفسیر می کند و به آنها پاسخ می دهد.

۳- ماده ی خاکستری مغز و نخاع شامل چه بخش هایی است؟

ماده خاکستری شامل جسم یاخته های عصبی و رشته های عصبی بدن میلین و ماده سفید، اجتماع رشته های میلین دار است.

۴- ماده ی سفید مغز و نخاع شامل کدام رشته های عصبی است؟

اجتماع رشته های میلین دار

۵- مغز و نخاع توسط چه عواملی حفاظت می شوند؟

استخوان‌های جمجمه و ستون مهره، پرده های مننژ از نوع بافت پیوندی، مایع مغزی-نخاعی، سد خونی-مغزی

۶- نام مایعی که فضای بین پرده های مننژ را پر کرده است، چیست؟

مایع مغزی-نخاعی

۷- کدام عامل حفاظتی مغز و نخاع مانند ضربه گیر عمل می‌کند؟

مایع مغزی-نخاعی

۸- نوع مویرگ های دستگاه عصبی مرکزی چیست؟

مویرگ های پیوسته. ورود و خروج مواد در آنها به شدت تنظیم می شود.

۹- تفاوت مویرگ های مغز با سایر مویرگ های بدن چیست؟

یاخته های بافت پوششی مویرگ های مغز به یکدیگر چسبیده اند و بین آنها منفذی وجود ندارد.

۱۰- چرا بسیاری از میکروب ها در شرایط طبیعی نمی توانند به مغز وارد شوند؟

به دلیل وجود عامل حفاظتی سد خونی-مغزی. به دلیل مویرگ های پیوسته

۱۱- کدام مولکول ها می توانند از سد خونی-مغزی عبور کنند؟

اکسیژن، گلوکز و آمینواسیدها و برخی داروها

۱۲- مغز از کدام بخش های اصلی تشکیل شده است؟

مخ، مخچه و ساقه مغز

۱۳- بیشتر حجم مغز را کدام بخش تشکیل می دهد؟

مخ

۱۴- دو نیم کره ی مخ چگونه به هم متصل اند؟

دو نیم کره ی مخ با رشته های عصبی به هم متصل اند. رابط های سفید رنگ به نام رابط پینه ای و سه گوش از این رشته های عصبی اند.

۱۵- کدام نیمکره مخ به توانایی در ریاضیات و استدلال مربوط است؟

نیمکره چپ

۱۶- کدام نیمکره مخ در مهارت های هنری تخصص یافته است؟

نیمکره راست

۱۷- بخش خارجی نیمکره های مخ چه نام دارد؟

قشر مخ که از ماده خاکستری است.

۱۸- کدام لوب نیم کره ی مخ حجم بیشتری دارد؟

پیشانی

۱۹- وقتی از بالا به لوب های مخ نگاه می کنیم. کدام لوب قابل مشاهده نیست؟

لوب گیجگاهی

۲۰- جایگاه پردازش نهایی اطلاعات ورودی به مغز کدام بخش است؟

قشر مخ

۲۱- یادگیری، تفکر و عملکرد هوشمندانه نتیجه پردازش در کدام بخش مغز است؟

قشر مخ

۲۲- ساقه مغز از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع

۲۳- کدام بخش در بالای پل مغزی قرار دارد؟

مغز میانی

۲۴- کدام بخش ساقه مغز در شنوایی، بینایی و حرکت نقش دارد؟

مغز میانی

۲۵- یاخته های عصبی کدام بخش ساقه مغز در حرکت نقش دارند؟

مغز میانی

۲۶- برجستگی های چهارگانه جز کدام بخش مغز محسوب می شوند؟

برجستگی های چهارگانه بخشی از مغزمیانی اند.

۲۷- کدام بخش مغز در ترشح بزاق و اشک نقش دارد؟

پل مغزی

۲۸- کدام بخش های مغز در تنفس نقش دارند؟

پل مغزی و بصل النخاع

۲۹- پایین ترین بخش مغز چیست؟

بصل النخاع

۳۰- کدام بخش مغز فشار خون و زنش قلب را تنظیم می کند؟

بصل النخاع

۳۱- مرکز انعکاس عطسه و سرفه کجاست؟

بصل النخاع

۳۲- مرکز اصلی تنظیم تنفس کدام بخش مغز است؟

پبصل النخاع

۳۳- کدام بخش در پشت ساقه مغز قرار دارد؟ و در وسط دو نیمکره آن چه بخشی قرار دارد؟

بصل النخاع، کرمینه

۳۴- مرکز تنظیم وضعیت بدن و تعادل آن چیست؟

مخچه

۳۵- محل پردازش اولیه و تقویت اطلاعات حسی کجاست؟

نهنج (تالاموس)

۳۶- اغلب پیام­‌های حسی قبل از ورود به بخش‌­های مربوط به قشر مخ در کدام ساختار مغز گرد هم می­آیند و تقویت می­‌شوند؟

نهنج (تالاموس)

۳۷- کدام بخش مغز دمای بدن، گرسنگی، تشنگی و خواب را تنظیم می کند؟

زیر نهنج (هیپوتالاموس)

۳۸- کدام بخش­های مغز فشار خون را تنظیم می کنند؟

بصل النخاع و هیپوتالاموس

۳۹- زنش قلب و تعداد ضربان قلب توسط کدام ساختارهای مغز تنظیم می شود؟

بصل النخاع و هیپوتالاموس

۴۰- کدام ساختار مغز با قشر مخ، تالاموس، هیپوتالاموس ارتباط دارد؟

سامانه ی کناره ای (لیمبیک)

۴۱- کدام بخش مغز در احساسات مانند ترس، خشم، لذت و حفظه نقش ایفا می کند؟

سامانه ی کناره ای (لیمبیک)

۴۲- هیپوکامپ جز کدام بخش مغز می باشد؟

اسبک مغز (هیپوکامپ) یکی از اجزای سامانه‌ی لیمبیک است.

۴۳- کدام بخش مغز در تشکیل حافظه و یادگیری نقش دارد؟

هیپوکامپ

۴۴- اگر کدام بخش مغز آسیب ببیند در حافظه ی او اختلال ایجاد می شود؟

حافظه‌ی افرادی که هیپوکامپ آنان آسیب دیده، یا با جراحی برداشته شده است، دچار اختلال می شود.

۴۵- اگر کدام بخش مغز آسیب ببیند افراد نمی توانند نام افراد جدید را به بسپارند؟

هیپوکامپ

۴۶- افرادی که هیپوکامپ آنان آسیب دیده، یا با جراحی برداشته شده است، برای به یاد آوردن کدام خاطرات مشکل چندانی ندارند؟

خاطرات مربوط به قبل از آسیب دیدگی

۴۷- کدام بخش مغز در ایجاد حافظه‌ی کوتاه مدت نقش دارد؟

هیپوکامپ

۴۸- کدام بخش مغز در تبدیل حافظه ی کوتاه مدت به حافظه بلندمدت نقش دارد؟

هیپوکامپ

۴۹- اعتیاد چیست؟

اعتیاد وابستگی همیشگی به مصرف یک ماده، یا انجام یک رفتار است که ترک آن مشکلات جسمی و روانی برای فرد به وجود می آورد.

۵۰- چرا اعتیاد را بیماری برگشت پذیر می دانند؟

به دلیل احتمال ایجاد تغییرات ساختاری دائمی

۵۱- مواد اعتیاد آور بیشتر به کدام بخش مغز اثر می گذارند و موجب آزاد شدن کدام ناقل عصبی می شوند؟

مواد اعتیاد آور بیشتر بر بخشی از سامانه ی لیمبیک اثر می گذارد و موجب آزاد شدن ناقل عصبی از جمله دوپامین می شوند.

۵۲- کدام ناقل عصبی در فرد احساس لذت و سرخوشی ایجاد می کند؟

دوپامین

۵۳- علت میل شدید به مصرف دوباره ماده‌­ی مخدر چیست؟

آزاد شدن ناقل عصبی دوپامین

۵۴- کاهش آزاد سازی کدام ناقل عصبی باعث می شود به فرد احساس افسردگی دست دهد؟

دوپامین

۵۵- چرا فرد معتاد پس از مدتی مجبور است ماده­ی اعتیادآور بیشتری مصرف کند؟

با ادامه مصرف ماده­ی اعتیادآور، دوپامین کمتری آزاد می شود و به فرد احساس کسالت، بی حوصلگی و افسردگی دست می دهد برای رهایی از این حالت و دستیابی به سرخوشی نخستین فرد مجبور است ماده اعتیادآور بیشتری مصرف کند.

۵۶- مواد اعتیاد آور با اثر بر کدام بخش مغز توانایی قضاوت، فرد را کاهش می دهد؟

با اثر گذاری بر قشر مخ

۵۷- چرا اثرات مواد اعتیادآور بر مغز نوجوانان شدیدتر است؟

زیرا مغز آنان در حال رشد است.

۵۸- الکل چگونه فعالیت بخش های مختلف مغز را مختل می کند؟

به دلیل محلول بودن در چربی از غشای یاخته های عصبی بخش های مختلف مغز عبور می کند و بر فعالیت انواع ناقل های عصبی تأثیر می گذارد.

۵۹- الکل بر کدام ناقل های عصبی تأثیر می گذارد؟

علاوه بر دوپامین بر فعالیت انواعی از ناقل های عصبی تحریک کننده و بازدارنده تأثیر می گذارد.

۶۰- الکل بر  فعالیت های بدن چه تأثیری می گذارد؟

کاهش دهنده است، آرام سازی ماهیچه ها، ایجاد ناهماهنگی در حرکات بدن، اختلال در گفتار، کاهش درد و اضطراب، خواب آلودگی، اختلال در حافظه، گیجی و کاهش هوشیاری

۶۱- چرا رانندگی پس از مصرف الکل موجب به خطر افتادن جان خود و دیگران می شود؟

الکل فعالیت مغز را کند می کند و در نتیجه زمان واکنش فرد به محرک های محیطی افزایش پیدا می کند

۶۲- کدام بخش های مغز هنگام تشریح هم در سطح پشتی و هم در سطح شکمی قابل مشاهده اند؟

لوب های بویایی، نیمکره های مخ، مخچه

۶۳- هنگام تشریح مغز برای مشاهده رابط سه گوش چگونه باید عمل نمود؟

با نوک چاقوی جراحی در جلوی رابط پینه ای برش کم عمقی ایجاد شود و به آرامی فاصله نیمکره ها بیشتر شود تا رابط سه گوش در زیر رابط پینه ای مشاهده شود.

۶۴- هنگام تشریح مغز اجسام مخطط در کجا مشاهده می شوند؟

در بطن های ۱ و ۲ مغز

۶۵- کدام شبکه های مویرگی مایع مغزی-نخاعی را ترشح می‌کند؟

شبکه های مویرگی درون بطن های ۱ و ۲ مغز

۶۶- کدام بطن مغز در جلوی مخچه قرار دارد؟

بطن چهار

۶۷- در تشریح مغز درخت زندگی در کدام بخش قابل مشاهده است؟

مخچه

۶۸- در عقب تالاموس کدام بطن وجود دارد؟

بطن سوم

۶۹- در تشریح مغز در عقب اپی فیز کدام بخش قرار دارد؟

برجستگی های چهارگانه

۷۰- در تشریح مغز با برش کدام بخش، بطن چهارم مغز و درخت زندگی دیده می شود؟

کرمینه مخچه را امتداد شیار بین دو نیم کره مخچه برش دهید تا درخت زندگی و بطن چهارم مغز دیده شود.

۷۱- نخاع تا مهره چندم کمر کشیده شده است؟

دوم

۷۲- نقش نخاع چیست؟

نخاع مغز را به دستگاه عصبی محیطی متصل می کند و مسیر عبور پیام های حسی از اندام های بدن به مغز و ارسال پیام ها از مغز به اندام هاست. علاوه بر آن، نخاع مرکز برخی انعکاس های بدن است.

۷۳- ریشه ی پشتی عصب نخاعی حاوی کدام نورون هاست؟

حسی

۷۴- ریشه ی شکمی عصب نخاعی حاوی کدام نورون هاست؟

حرکتی

۷۵- نقش ریشه ی پشتی عصب نخاعی چیست؟

اطلاعات حسی را به نخاع وارد می کند.

۷۶- کدام ریشه عصب نخاعی پیام های حرکتی را از نخاع خارج می کند؟

شکمی

۷۷- دستگاه عصبی محیطی شامل چند عصب مغزی و چند عصب نخاعی است؟

۱۲ جفت عصب مغزی و ۳۱ جفت عصب نخاعی

۷۸- عصب را تعریف کنید؟

هر عصب مجموعه ای از رشته های عصبی است که درون بافت پیوندی قرار گرفته اند.

۷۹- دستگاه عصبی محیطی شامل چه بخش هایی است؟

حسی و حرکتی

۸۰- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی شامل چه قسمت هایی است؟

بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی، خود شامل دو بخش پیکری و خودمختار است.

۸۱- کدام بخش دستگاه عصبی محیطی پیام ها را به ماهیچه ی اسکلتی می رساند؟

بخش پیکری

۸۲- فعالیت کدام ماهیچه ها به شکل ارادی و غیرارادی تقسیم بندی می شود؟

اسکلتی

۸۳- مرکز تنظیم انعکاس عقب کشیدن دست هنگام برخورد به جنس داغ کجاست؟

نخاع

۸۴- وقتی تصمیم می گیرید کتابی را از روی میز بردارید یاخته های عصبی کدام بخش عصبی محیطی دستور را به ماهیچه ها می رساند؟

پیکری

۸۵- انعکاس را تعریف کنید؟

پاسخ سریع و غیرارادی ماهیچه ها در پاسخ به محرک هاست.

۸۶- در انعکاس عقب کشیدن دست در برخورد به جسم داغ:

الف) چند نورون دخالت دارد؟      ۵ تا

ب) چند نورون حرکتی دخالت دارد؟     ۲ تا

ج) در ریشه ی پشتی چند نورون در این رابطه وجود دارد؟    ۱ تا

د) کدام ماهیچه منقبض و کدام ماهیچه به حالت استراحت در می آید؟

انقباض ماهیچه دو سر – استراحت ماهیچه سه سر

۸۷- کدام بخش دستگاه عصبی محیطی کار ماهیچه های صاف، ماهیچه قلب و غده ها را به صورت ناآگاهانه تنطیم می کند؟

بخش خودمختار دستگاه عصبی محیطی

۸۸- دستگاه خودمختار شامل چه بخش هایی است؟

هم حس (سمپاتیک) و پادهم حس (پاراسمپاتیک)

۸۹- فعالیت کدام بخش دستگاه عصبی خودمختار باعث برقراری حالت آرامش در بدن می شود؟

فعالیت پاراسمپاتیک باعث برقراری حالت آرامش در بدن می‌شود.

۹۰- فعالیت کدام بخش دستگاه عصبی خودمختار فشار خون را کاهش و ضربان قلب را کاهش می دهد؟

پاراسمپاتیک

۹۱- فعالیت کدام بخش دستگاه عصبی محیطی در هنگام هیجان بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد؟

سمپاتیک

۹۲- فعالیت کدام بخش دستگاه عصبی محیطی در هنگام شرکت در مسابقه ورزشی افزایش می یابد؟

سمپاتیک

۹۳- فعالیت کدام بخش دستگاه عصبی خودمختار فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهد؟

سمپاتیک

۹۴- ساده ترین ساختار عصبی چه نام دارد و در کدام جانور وجود دارد؟

ساده ترین ساختار عصبی، شبکه عصبی در هیدر است.

۹۵- در کدام جانور تحریک هر نقطه از بدن در همه ی سطح آن منتشر می شود؟

هیدر

۹۶- بخش مرکزی دستگاه پالاناریا از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

مغز (دو گره عصبی در سر) و دو طناب عصبی متصل به آنکه در طول بدن جانور کشیده شده اند، بخش مرکزی دستگاه عصبی را تشکیل می دهند.

۹۷- مغز پلاناریا از چه بخش نورون تشکیل شده است؟

مجموعه ای از جسم یاخته های عصبی

۹۸- ساختار نردبان مانند در دستگاه عصبی کدام جانور ایجاد می شود؟

پلاناریا

۹۹- کدام جانوران دارای یک طناب عصبی شکمی می باشند که در طول بدن کشیده شده است؟

حشرات

۱۰۰- مغز پلاناریا و حشرات را با هم مقایسه نمایید؟

در پلاناریا دو گره عصبی در سر و در حشرات چند گره به هم جوش خورده است.

۱۰۱- فعالیت های ماهیچه های هر بند بدن حشرات چگونه تنظیم می شود؟

توسط یک گره عصبی در طناب عصبی شکمی

۱۰۲- طناب عصبی پشتی مربوط به کدام گروه از جانوران است؟

مهره داران

۱۰۳- در بین مهره داران اندازه ی نسبی مغز کدام جانور از بقیه بیشتر است؟

پستانداران و پرندگان (نسبت به وزن بدن) از بقیه بیشتر است.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا