روانشناسیعلوم انسانی

سوالات تشریحی درس تفکر (۱) حل مسئله روانشناسی یازدهم | پاسخ

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۳]

سوالات تشریحی درس پنجم روانشناسی یازدهم علوم انسانی همراه پاسخ | قسمت اول

در ادامه بخوانید: » تفکر تصمیم‌گیری؛ تعریف تصمیم‌گیری؛ انواع تصمیم‌گیری؛ ملاک تصمیم‌گیری

مقدمه

۱- درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. 

حافظه در ساختار ذهنی نقش دارد.

درست

۲- اطلاعات حافظه به چه دلیل ارزشمند است؟ 

به این دلیل که می‌تواند تفکر ما را بسازد.

۳- رابطه اطلاعات حافظه و تفکر چیست؟ 

هر چه اطلاعات بیشتری در حافظه داشته باشیم، برای تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت. البته برخورداری از حافظه قوی لزوماً به معنای داشتن تفکر قوی نیست.

۴- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف) هر چه اطلاعات بیشتری در حافظه داشته باشیم، برای تفکر آمادگی بیشتری خواهیم داشت.

درست

ب) برخورداری از حافظه قوی لزوماً به معنای داشتن تفکر قوی نیست.

درست

ج) تفکر کاملاً آگاهانه است.

درست

د) فردی که مشغول اندیشیدن درباره یک موضوع است، ضمن اینکه از دانش گذشته بهره‌مند‌ می‌شود، به آنچه می‌اندیشد و نیز به روش تفکر خود، آگاهی کامل دارد.

درست

۵- احمد بی سروصدا در گوشه اتاق خودش نشسته است و به دقت سؤال‌های افقی و عمودی جدولی را می‌خواند و تلاش می‌کند واژگان درست را در جای خودش قرار دهد.

الف) به نظر شما احمد در این فعالیت دقیقاً مشغول چه کاری است؟ آیا فقط اطلاعات موجود در حافظه را به خاطر می‌آورد؟

خیر؛ او اطلاعات حافظه را کنار هم قرار می‌دهد، تفسیر می‌کند، قضاوت می‌کند، مسئله حل می‌کند و در نهایت، تصمیم می‌گیرد. به این قبیل فعالیت‌ها تفکر می‌گویند.

ب) اگر از احمد بپرسیم که مشغول چه کاری است؟ چه می‌گوید؟

می‌گوید در حال دادن پاسخ دقیق به سؤالات برای تکمیل خانه‌های جدول است.

۶- جای خالی را تکمیل کنید. 

فردی، اطلاعات حافظه را کنار هم قرار می‌دهد، تفسیر می‌کند، قضاوت می‌کند، مسئله حل می‌کند و در نهایت، تصمیم می‌گیرد. به این قبیل فعالیت‌ها ………. می‌گویند.

تفکر

در ادامه بخوانید: » روش‌های حل مسئله: تحلیلی، اکتشافی؛ پیامدهای ناتوانی در حل مسئله

۷- به نظر شما به کارگیری اصطلاح «تفکر بدون آگاهی» یا به اصطلاح «تفکر ناخودآگاه» درست است؟ چرا؟

بله. تفکر ناخودآگاه نفوذی زیربنایی است که فرد به طور عادی از آن آگاه نیست و رفتار وی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. تفکر ناخودآگاه به بهترین نحو به صورت تفکر یا استدلالی تعریف شده است که به هنگام معطوف‌‌شدن توجه آگاهانه به جایی دیگر روی می‌دهد. تفکر ناخودآگاه شامل هر فکری می‌شود که نمی‌توانید درباره آن خودکاوی کنید.

حل مسئله

۸- چرا بسیاری از مردم از واژه «مسئله» تصور مثبتی ندارند؟

زیرا راه حل آن مسئله را نمی‌دانند. 

۹- وقتی در یک روز تعطیل کنار رودخانه‌ای می‌نشینیم، صدای آب و مسیر پر پیچ و خم آن برای ما بسیار لذت بخش است؛ چرا؟ اگر در مسیر حرکت آب مانعی مثل سنگ وجود نمی‌داشت، قطعاً صدای گوشنواز آن هم نبود.

اگر سرمای زمستان نبود، آیا لباس گرم تولید می‌شد؟ اگر گرمای تابستان نبود، دستگاه‌ها و تجهیزات خنک‌کننده به وجود می‌آمد؟ به عبارت دیگر، اگر در دنیای پیرامون ما مجهولاتی وجود نمی‌داشت، آیا علم رشد می‌کرد؟ در کشورهای زلزله خیز، محکم ترین بناها ساخته می‌شود؛ زیرا دانش زمین شناسی و زلزله شناسی در آن‌ها رشد خوبی داشته است.

مثال‌های فوق نشان دهنده چیست؟

نشان می‌دهد انسان‌ها می‌کوشند با استفاده از روش‌های درست، آن مسائل را حل کنند؛ در نتیجه، مسئله به جای تهدید به یک موضوع خوشایند و فرصت پیشرفت تبدیل می‌شود.

۱۰- جای خالی را تکمیل کنید. 

وقتی انسان‌ها می‌کوشند با استفاده از روش‌های درست، مسائل را حل کنند؛ در نتیجه، مسئله به جای ……… به یک موضوع خوشایند و فرصت پیشرفت تبدیل می‌شود.

تهدید

۱۱- چرا در کشورهای زلزله خیز، محکم ترین بناها ساخته می‌شود؟

زیرا دانش زمین شناسی و زلزله شناسی در آن‌ها رشد خوبی داشته است.

در ادامه بخوانید: » سبک‌های تصمیم‌گیری؛ موانع تصمیم‌گیری؛ پیامدهای ناتوانی در تصمیم‌گیری

۱۲- پدر زهرا مجبور است خود را به سرعت به یک شهر دوردست برساند. او با خود فکر می‌کند که با چه وسیله‌ای به آن شهر برسد. یکی از این وسایل قطار است، اما قطارها گاهی با تأخیر حرکت می‌کنند. استفاده از وسیله شخصی، گزینه دیگری است، اما به دلیل احتمال نقص فنی، وسیله شخصی اطمینان بخش نیست. گزینه دیگر استفاده از اتوبوس است، ولی اتوبوس‌ها خیلی کند حرکت می‌کنند. شهر مقصد فرودگاه ندارد. پدر زهرا چه باید بکند؟ او با چه چیزی (مسئله‌ای) روبه رو است؟

پدر زهرا با انتخاب وسیله مناسب و سریع برای مسافرت روبروست که به آن تصمیم‌گیری گفته می‌شود. 

در ادامه بخوانید: » عوامل مؤثر در فراموشی؛ چگونه مطالعه کنیم تا حافظه بهتری داشته باشیم

۱۳- جاهای خالی را تکمیل کنید. 

الف) «…………….» عبارت است از: «عدم دستیابی فوری به یک هدف مشخص به دلیل موانع مشخص با توجه به امکانات و توانمندی‌های محدود».

مسئله

ب) ……….. به معنای یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف با توجه به شرایط موجود است.

حل مسئله

ویژگی‌های مسئله

۱۴- ویژگی‌های مسئله را بنویسید. 

هدفمند است، مسئله یک فرایند و جریان تحت کنترل است، در مسئله توانمندی‌های ما محدود است، در مسئله موقعیت فعلی با مبدأ باید مشخص باشد. 

۱۵- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف) زمانی احساس مسئله می‌کنیم که بدانیم هدف چیست.

درست

ب) مسئله یک «فرایند و جریان» تحت کنترل است. 

درست

ج) وقتی فردی در حال حل مسئله است، کاملاً درگیر موضوع است و به آنچه انجام می‌دهد آگاهی کامل دارد.

درست

د) اصولاً زمانی با مسئله مواجه می‌شویم که امکانات ما محدود باشد.

درست

ه) در مسئله موقعیت فعلی با مبدأ باید مشخص باشد. 

درست

ی) با توجه به ویژگی‌های مسئله می‌توان گفت که حل مسئله فرایندی است که به وسیله آن فرد می‌کوشد راه حل مناسبی برای مشکل پیدا کند.

درست

۱۶- جاهای خالی را تکمیل کنید. 

الف) وقتی هدف روشن نباشد، درک از مسئله ………. خواهد بود.

ناقص

ب) در جریان حل یک مسئله، هر چه جدی تر باشیم احتمال انتخاب راه حل بهتر، ………… است.

بیشتر

ج) در مسئله، توانمندی‌های ما ……….. است. 

محدود

۱۷- چرا برخی از افراد راه حل مسئله را نمی‌دانند؟ 

یکی از دلایل اینکه برخی از افراد راه حل مسئله را نمی‌دانند این است که «هدف» را به صراحت تعریف نکرده‌اند.

۱۸- حل تمرین ریاضی برای ریاضی دان آسان است، اما برای دیگران «مسئله» است؛ دلیل چیست؟ 

زیرا ریاضی‌دان، توانایی‌های خود را می‌شناسند حال آن که دیگران شناسایی دقیقی از توانمندی‌های خود ندارند. 

۱۹- چه عاملی باعث استفاده از راه حل‌های غیرمنطقی در حل مسئله می‌شود؟ 

عدم شناسایی دقیق توانمندی‌ها باعث استفاده از راه حل‌های غیرمنطقی می‌شود.

۲٠- اگر قرار باشد در آینده نزدیک در یک آزمون مهم شرکت کنید، چه عاملی به شما کمک می‌کند تا راه حل‌های بهتری ارائه دهید؟ 

شناخت میزان دانش فعلی تان به شما کمک می‌کند تا موانع احتمالی را به خوبی بشناسید و راه حل‌های بهتری ارائه دهید. 

در ادامه بخوانید: » چگونه می‌توانیم تمرکز ایجاد کنیم؛ برخی موانع تمرکز؛ عوامل تمرکز

چرا حل مسئله مهم است؟

۲۱- یکی از هدف‌های مهم نظام تعلیم و تربیت چیست؟ 

یکی از هدف‌های مهم نظام تعلیم و تربیت، پرورش افرادی است که بتوانند بر مسائل و مشکلات خود در زندگی روزمره غلبه کنند.

۲۲– جاهای خالی را تکمیل کنید. 

الف) یادگیری حاصل از ………….، در مقایسه با سایر یادگیری‌ها، قابل تعمیم است.

حل مسئله

۲۳- به چه دلیل، یادگیری حاصل از حل مسئله، در مقایسه با سایر یادگیری‌ها، قابل تعمیم است؟ 

هدف از تمرین‌های مختلف آموزشی فقط دستیابی به راه حل آن مسئله خاص نیست، بلکه هدف آن است که در اثر حل مسئله، به اصول و قوانینی دست یابیم که در موقعیت‌های دیگر هم قابل استفاده باشد. 

۲۴- با توجه به شکل فرض کنید هیچ چیز در اختیار ندارید جز انبردستی که در گوشه اتاق است، و شما قصد دارید این دو رشته طناب را به یکدیگر گره بزنید، این در حالی است که به هیچ وجه نمی‌توانید هم زمان هر دو رشته طناب را بگیرید.

فعالیت طناب و انبردست تفکر حل مسئله

الف) این مسئله را چگونه می‌توان حل کرد؟ 

با تفکر و بررسی امکانات. یعنی انبردست را به طناب دیگر متصل کرده تا وزنه پاندولی شود و… 

ب) هدف چیست؟ چه امکاناتی در اختیار دارید؟

هدف گره زدن دو رشتۀ طناب است یعنی تقویت فرایندهای فکری است و تنها امکانات در دسترس انبردست است.

ج) موانع چه چیزهایی هستند؟

نداشتن تجربه در استفاده از انبردست به عنوان پاندول

در ادامه بخوانید: » احساس، توجه، ادراک؛ حواس؛ محرک‌های محیطی را چگونه انتخاب می‌کنیم

انواع مسئله

۲۵- فرض کنید با دوستتان در حال مسابقه شطرنج هستید. دوستتان شما را «کیش» می‌دهد شما با استفاده از قواعد بازی و دیگر مهره‌ها رفع کیش می‌کنید. همچنین این را نیز می‌دانید که شاه فقط می‌تواند در یک خانه اطراف خودش به صورت مشروط حرکت کند.

– فرض کنید پدر شما سوئیچ اتومبیلش را داخل ماشین جا گذاشته است. درهای ماشین قفل شده است و پدرتان قصد دارد، بدون آسیب به اتومبیل، وارد آن شود. در چنین موقعیتی پیدا کردن راه حل مناسب بسیار دشوار است. مثلاً شکستن یکی از شیشه‌های خودرو مسئله را حل می‌کند، اما واضح است مشکلات دیگری را ایجاد خواهد کرد.

با توجه به این دو مثال به سؤالات زیر پاسخ دهید:

– دستیابی به راه حل در کدام مثال آسان تر است؟

– در کدام یک از مثال‌ها موانع روشن تری وجود دارد؟

استفاده از مهره‌هایی غیر از شاه برای رفع کیش، دلگرم کننده است، اما در مثال دوم نمی‌توانیم صددرصد به راه حل‌های احتمالی دل خوش کنیم.

مثال شطرنج یک مسئله «خوب تعریف شده» است. اگر چه این مسئله قدری پیچیده است اما موقعیت اولیه و اقدامات احتمالی آن مشخص است و قوانین کاملاً استاندارد هم وجود دارد. در حالی که در مثال دوم ابهام‌های زیادی وجود دارد: اقدامات مشخص و استانداردی نداریم و نمی‌دانیم آیا استفاده از این اقدامات ما را به هدف موردنظر می‌رساند یا خیر؛ بنابراین، مسئله دوم از نوع «بدتعریف شده» است.

در ادامه بخوانید: » روش‌های حل مسئله: تحلیلی، اکتشافی؛ پیامدهای ناتوانی در حل مسئله

۲۶- جاهای خالی را تکمیل کنید. 

الف) فرض کنید با دوستتان در حال مسابقه شطرنج هستید. دوستتان شما را «کیش» می‌دهد شما با استفاده از قواعد بازی و دیگر مهره‌ها رفع کیش می‌کنید. همچنین این را نیز می‌دانید که شاه فقط می‌تواند در یک خانه اطراف خودش به صورت مشروط حرکت کند. این مثال، یک مسئله «……… تعریف شده» است. 

خوب

ب) فرض کنید پدر شما سوئیچ اتومبیلش را داخل ماشین جا گذاشته است. درهای ماشین قفل شده است و پدرتان قصد دارد، بدون آسیب به اتومبیل، وارد آن شود. در چنین موقعیتی پیدا کردن راه حل مناسب بسیار دشوار است. مثلاً شکستن یکی از شیشه‌های خودرو مسئله را حل می‌کند، اما واضح است مشکلات دیگری را ایجاد خواهد کرد. این مسئله از نوع «………  تعریف شده» است.

بد

ج) اگر چه مسئله «………. تعریف شده» قدری پیچیده است اما موقعیت اولیه و اقدامات احتمالی آن مشخص است و قوانین کاملاً استاندارد هم وجود دارد. 

خوب

د) مهمتر از همه اینکه می‌دانید در مسئله «………. تعریف شده»، اگر مراحل را به درستی طی کنیم، به هدف مورد نظر می‌رسیم.

خوب

۲۷- با توجه به شاخص‌هایی، مسئله‌ها به چند گروه تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید. 

دو گروه. «خوب تعریف شده» و «بد تعریف شده»

۲۸- با توجه به کدام شاخص‌ها، مسئله‌ها به دو گروه «خوب تعریف شده» و «بد تعریف شده» تقسیم می‌شود؟

شناسایی موقعیت اولیه، فهرست اقدامات یا راهبردهای در دسترس، تعریف دقیق هدف، امکان تضمین دستیابی یا عدم دستیابی به هدف

۲۹- ویژگی‌های زیر نشانگر کدام نوع مسئله است؟ 

در این نوع مسئله، ابهام‌های زیادی وجود دارد: اقدامات مشخص و استانداردی نداریم و نمی‌دانیم آیا استفاده از این اقدامات ما را به هدف موردنظر می‌رساند یا خیر.

مسئله بد تعریف شده

۳٠- ویژگی‌های زیر نشانگر کدام نوع مسئله است؟ 

این نوع مسئله، به معنای پیچیده بودن و دشواری حل یک مسئله است به عبارت دیگر مسئله‌های پیچیده از آنجایی که علل متعددی دارند به راحتی قابل تعریف نیستند.

مسئله بد تعریف شده

در ادامه بخوانید: » شناخت چیست؛ چگونگی شکل‌گیری سطوح مختلف شناخت؛ روانشناسی

۳۱- هر یک از مثال‌های زیر نشانگر کدام نوع مسئله است؟ 

الف) بزرگترین عدد چهار رقمی‌فرد چه عددی است؟

خوب تعریف شده

ب) چرا خودروی مقابل شما متوقف شده است؟

بد تعریف شده

۳۲- مسئله‌هایی که در علوم انسانی با آن‌ها مواجه هستیم، عمدتاً از کدام نوع هستند؟

بد تعریف شده

۳۳- نوع مسئله‌های علوم انسانی را با مسئله‌های علوم دیگر مقایسه کنید. 

مسئله‌هایی که در علوم انسانی با آن‌ها مواجه هستیم، عمدتاً از نوع «بد تعریف شده» هستند؛ در حالی که مسئله‌های علوم دیگر این گونه نیست.

۳۴- نوع مسئله را در هر یک از مثال زیر، مشخص کنید. 

الف) دلیل بی عدالتی و نابرابری اجتماعی چیست؟

بد نعریف شده

ب) علت گرم شدن کره زمین چیست؟

خوب تعریف شده

در ادامه بخوانید: » سوالات روانشناسی در کنکور ۹۸ علوم انسانی همراه پاسخ

مراحل حل مسئله

۳۵- جای خالی را تکمیل کنید. 

الف) حل مسئله دارای ………. مرحله است است. 

پنج

ب) حل مسئله دارای مراحل زیر است:

تشخیص مسئله، به کارگیری راه حل مناسب، ……………، بازبینی و اصلاح راه حل، انتخاب راه حل‌های جایگزین

ارزیابی راه حل

۳۶- مراحل حل مسئله را بنویسیدـ

تشخیص مسئله، به کارگیری راه حل مناسب، ارزیابی راه حل، بازبینی و اصلاح راه حل، انتخاب راه حل‌های جایگزین

۴۷- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف) قبل از حل مسئله، باید خود مسئله مشخص شود.

درست

ب) تشخیص مسئله با احساس مبهم از یک مسئله متفاوت است.

درست

ج) تصور مبهم از یک مسئله، به راه حل‌های منطقی و درست منجر نمی‌شود.

درست

د) در تشخیص مسئله، بهتر است دیگران نقش راهنما داشته باشند و فرد خود آن را شناسایی کند.

درست

ه) مشخص کردن بسیاری از مسائلی که در زندگی واقعی وجود دارند، چندان آسان نیست.

درست

و) افرادی که مسائل را به خوبی حل می‌کنند، دوست دارند روش‌های قبلی را بهبود بخشند و یا اصلاح کنند.

درست

ی) یکی از قدم‌های مهم در حل مسئله، بازبینی و اصلاح راه حل است. 

درست

۴۸- عبارت زیر نشانگر کدام مرحله حل مسئله است؟ 

فرض کنید دانش‌آموزی پیشنهاد می‌دهد که نمایشگاه علمی‌در مدرسه برپا کند. چه درسی را باید انتخاب کند؟ اگر درس روان شناسی را انتخاب کرد، چه موضوعی مناسب تر است؟

تشخیص مسئله

۴۹- اولین گام حل مسئله چیست؟ 

تشخیص دقیق مسئله

۵٠- عبارت زیر نشانگر کدام مرحله حل مسئله است؟ برای حل این مسئله چند راه حل ارائه کنید. 

دانش‌آموزی که در یادگیری درس زبان انگلیسی مشکل دارد باید برای حل آن مشکل راه حل‌های مناسبی را در پیش بگیرد.

به کارگیری راه حل مناسب برای حل مسئله. یکی از این راه حل‌ها مطالعه خُرد خُرد و راه دیگر نیز تمرین مکرر است.

۵۱- دانش آموز زیر پس به کارگیری راه حل مناسب چگونه به ارزیابی راه خل بپردازد؟ 

دانش‌آموزی که در یادگیری درس زبان انگلیسی مشکل دارد باید برای حل آن مشکل راه حل‌های مناسبی را در پیش بگیرد.

دانش‌آموز باید نمرات درسش را بعد و قبل از اجرای روش مطالعه جدید مقایسه کند.

۵۲- چرا باید راه حل انتخاب شده را ارزیابی کرد؟

این کار باعث می‌شود تا ملاک روشنی برای فهم موقعیت داشته باشیم.

۵۳- مرحله انتخاب راه حل‌های جایگزین برای مسئله زیر به چه صورت است؟ 

دانش‌آموزی که در یادگیری درس زبان انگلیسی مشکل دارد. 

 کسی که با به کارگیری روش مطالعه جدید نتوانست در درس زبان انگلیسی پیشرفت کند، باید به راه حل‌های جایگزین فکر کند؛ مثلاً ممکن است به این راه حل برسد که پیشرفت نکردن او در این درس به دلیل تسلط نداشتن او بر پیش نیازهای درس بوده است.

در ادامه بخوانید: » سوالات روانشناسی در کنکور ۱۴۰۰ علوم انسانی همراه پاسخ

چه عواملی بر حل مسئله تأثیر می‌گذارند؟

۵۴- هنگام خاموش شدن ماشین در حال حرکت، کدام فرد بهتر عمل می‌کند؟

۱- مکانیک با تجربه

۲- فردی که به تازگی رانندگی یاد گرفته است؟ چرا؟

مکانیک با تجربه. زیرا تجربه گذشته بر توانایی او در حل مسئله تأثیر می‌گذارد. کسی که روش‌های حل مسئله را می‌داند، در موقعیت‌های جدید از آن‌ها برای حل مسئله استفاده می‌کند.

۵۵- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. 

الف) توانایی حل مسئله تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

درست

ب) تجربه گذشته بر توانایی ما در حل مسئله تأثیر می‌گذارد.

درست

ج) کسی که روش‌های حل مسئله را می‌داند، در موقعیت‌های جدید از آن‌ها برای حل مسئله استفاده می‌کند.

درست

د) اثر تجربه گذشته، همیشه آسان کردن راه حل نیست.

درست

۵۶- جای خالی را تکمیل کنید. 

تأثیر یادگیری‌های گذشته بر حل مسئله را «………..ـ..» گویند.

انتقال

۵۷- چرا کسی که دوچرخه سواری می‌داند، موتورسواری را زودتر یاد می‌گیرد؟ 

تجربه گذشته فرد، یادگیری جدید را آسان کرده است.

در ادامه بخوانید: » سوالات روانشناسی در کنکور ۱۳۹۹ علوم انسانی همراه پاسخ

۵۸- با توجه به شکل فرض کنید هیچ چیز در اختیار ندارید جز انبردستی که در گوشه اتاق است، و شما قصد دارید این دو رشته طناب را به یکدیگر گره بزنید، این در حالی است که به هیچ وجه نمی‌توانید هم زمان هر دو رشته طناب را بگیرید.

فعالیت طناب و انبردست تفکر حل مسئله

چرا بسیاری از افراد قادر به حل این مسئله نیستند؟ 

اینکه بسیاری قادر به حل آن نیستند، به این دلیل است که نمی‌توانند از انبر دست به عنوان یک وزنه پاندول استفاده کنند و همچنان تحت تأثیر این تجربه گذشته بوده اند که از انبردست فقط در کارهای فنی می‌توان استفاده کرد.

۵۹- به شکل روبه رو توجه کنید: در شکل، ۸ سکه را می‌بینید. تکلیف شما این است که در هفت دقیقه هر یک از این سکه‌ها را به گونه‌ای بچینید که هم زمان با سه سکه دیگر در تماس باشد. مهمترین دلیل عدم موفقیت برخی افراد در حل این مسئله چیست؟ 

مسئله 8 سکهپیروی صرف از تجربه گذشته است. تجربه گذشته در صورت بازبینی، راهگشای مفیدی خواهد بود.

در ادامه بخوانید: » فشار روانی چیست؛ روش‌ها و انواع مقابله با فشار روانی؛ روانشناسی

۶۰- به نظر شما بزرگسالان از تجربه منفی گذشته تأثیر بیشتری می‌پذیرند یا کودکان؟ چرا؟ 

بزرگسالان، زیرا تجربه‌های بیشتری دارند که باعث می‌شود ساخت‌های شناختی پیچیده‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

نوع نگاه به مسئله

۶۱- وقتی به شدت درگیر حل مسئله هستید ولی نمی‌توانید آن مسئله را حل کنید، ممکن است شخصی مثل مادرتان به شما بگوید:

«بیا از زاویه دیگری به این مسئله نگاه کنیم». در زندگی روزمره، شبیه این جمله را زیاد می‌شنوید. مگر نوع نگاه حل کننده مسئله چه تاثیری دارد؟

نوع نگاه حل کننده مسئله، باعث می‌شود تا فرد در حافظه خود اطلاعات مرتبط با آن نگاه خاص را به خاطر آورد و اقدامات احتمالی فرد برای حل مسئله، تحت الشعاع آن نگاه خاص خواهد بود.

۶۲- بن بست در حل مسئله چه زمانی ایجاد می‌شود؟ راه خروج از این بن بست چیست؟ 

بن‌بست، زمانی ایجاد می‌شود که حل کننده مسئله با نگاه فعلی قادر به حل آن مسئله نباشد. راه خروج از این بن بست، تغییر نگاه فرد و تغییر بازنمایی آن مسئله است.

۶۳- چرا دانشمندان قادر به اکتشافات و اختراعات زیادی در رابطه با مسائل پیش آمده بوده اند؟ 

زیرا نوع نگاه دانشمندان به مسائل با افراد عادی بسیار متفاوت است. 

در ادامه بخوانید: » سوالات تشریحی درس روان‌شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه | پاسخ

نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی خاص

۶۴- معلم ادبیات از دانش‌آموزان می‌خواهد با انتخاب موضوع مناسب، انشایی درباره آن بنویسند. ساعت‌های زیادی را در خانه صرف حل این مسئله می‌کند، اما نمی‌تواند موضوع انشای خوبی را انتخاب کند. بعد از درگیری ذهنی زیاد به خودش می‌گوید: «بهتر است یک ساعت به این موضوع فکر نکنم. بعد از گذشت یک ساعت، ادامه می‌دهم».

وقتی مریم بعد از یک ساعت استراحت برمی‌گردد، احتمالاً یک راه حل مناسب به ذهنش می‌آید. به نظر شما دلیل حل مسئله مریم چه بوده است؟ 

وقتی سماجت بر حل مسئله برای مدت زمانی نادیده گرفته می‌شود عواملی که مانع حل آن مسئله هستند فراموش می‌شود، در نتیجه هنگام مراجعه مجدد و با نبود عواملی که مانع حل مسئله می‌شدند حل مسئله محقق می‌شود.

در ادامه بخوانید: » تعریف روان‌شناسی رشد؛ عوامل مؤثر بر رشد؛ ویژگی‌های رشد قبل از تولد

۶۵- جای خالی را تکمیل کنید. 

الف) به اثر نادیده گرفتن حل مسئله برای مدت زمانی مشخص، «……………» می‌گویند.

اثر نهفتگی

ب) نادیده گرفتن حل مسئله برای مدتی کوتاه (…………) از دیرباز سنت معمول حکما و دانشمندان بوده است.

اثر نهفتگی

۶۶- اگر هنگام حل مسئله، قادر به ارائه راه حل فوری نبودید. چگونه عمل می‌کنید؟

مدتی آن را کنار می‌گذاریم و بعد دوباره تلاش می‌کنیم. 

۶۷- شیخ الرئیس ابوعلی سینا هر زمان بعد از تلاش زیاد قادر به حل مسئله پیچیده ای نبود، چگونه عمل می‌نمود؟

مدت کوتاهی آن فعالیت را متوقف می‌کرد و به اعمال عبادی و نماز خواندن روی می‌آورد. او با این عمل علاوه بر بهره مندی از اثر نهفتگی از الطاف الهی نیز بهره می‌جست.

در ادامه شرکت کنید: » آزمون‌های آنلاین روانشناسی یازدهم

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا