زیست‌شناسی (۲)

سوال‌های تشریحی فصل ایمنی گفتار نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

سوال‌های تشریحی فصل ایمنی گفتار نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع براساس کتاب چاپ ۹۸_۹۷

سوالات تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

گفتار نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع

۱- دنیای ناپیدای میکروب ها چگونه آشکار شد؟
به کمک میکروسکوپ

۲- نظریه میکروبی بیماری ها در چه قرنی ارائه شد؟
قرن نوزدهم

۳- کدام نظریه بیان می کند میکروب ها می توانند بیماری زا باشند؟
نظریه میکروبی بیماری ها

۴- کدام شواهد نشان دهنده این واقعیت است که بدن می تواند در برابر میکروب ها از خود دفاع کند؟
توانایی بدن انسان در بیمار نشدن یا بهبودی یافتن پس از ابتلا به بیماری های میکروبی نشان دهنده این واقعیت است که بدن می تواند در برابر میکروب ها از خود دفاع کند.

۵- وظایف خطوط دفاعی بدن چیست؟
از ورود میکروب ها جلوگیری، یا با میکروب های وارد شده مبارزه می کند.

۶- عنوان نخستین خط دفاعی بدن چیست؟
ورود ممنوع

۷- بهترین راه در امان ماندن از میکروب ها چیست؟
شاید بهترین راه در امان ماندن از میکروب ها، جلوگیری از ورود آنها به بدن باشد. واقعیت هم همین است.

۸- همان گونه که با دیوار کشیدن در گرداگرد یک شهر، می توان سدی در برابر حمله بیگانگان ایجاد کرد، بدن ما به وسیله سدهایی در اطراف خود، محافظت می شود. این مطلب نشانگر کدام خط دفاعی بدن است؟
نخستین خط دفاعی بدن

۹- کدام عوامل سد محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کنند؟
پوست و مخاط، سد محکمی در برابر ورود میکروب ها ایجاد می کنند.

۱۰- پوست در کدام سطح سازمان یابی حیات قرار دارد؟
پوست یکی از اندام های بدن است.

۱۱- کدام لایه های پوست در جلوگیری از ورود میکروبها به بدن نقش دارند؟
لایه های بیرونی و درونی آن در جلوگیری از ورود میکروبها به بدن نقش دارند.

۱۲- نام لایه بیرونی پوست چیست؟ نوع یاخته های این لایه چیست؟
لایه بیرونی شامل چندین لایه یاخته پوششی است که خارجی ترین یاخته های آن مرده اند.

۱۳- نقش دفاعی خارجی ترین یاخته های اپیدرم پوست چیست؟
این یاخته ها مرده اند و به تدریج می ریزند و به این ترتیب، میکروب هایی را که به آن چسبیده اند، از بدن دور می کنند.

۱۴- نام لایه درونی پوست چیست؟ چه نوع بافتی در آن وجود دارد؟
درم.در لایه درونی، بافت پیوندی رشته ای وجود دارد

۱۵- نقش دفاعی درم پوست چیست؟
در لایه درونی، بافت پیوندی رشته ای وجود دارد که رشته ها در آن به طرز محکمی به هم تابیده اند این لایه محکم و با دوام است. این لایه، عملاً سدی محکم و غیر قابل نفوذ است.

۱۶- چرم از کدام لایه پوست درست می شود؟
چرم که از پوست جانوران درست می شود مربوط لایه درم است.

۱۷- چرا پوست فقط یک سد ساده در خط دفاعی بدن نیست؟
پوست فقط یک سد ساده نیست؛ بلکه ترشحات مختلفی هم دارد. سطح پوست را ماده ای چرب می پوشاند. این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد، محیط اسیدی برای زندگی میکروب های بیماری را مناسب نیست. یکی دیگر از ترشحات سطح پوست، عرق است که نمک دارد. نمک برای باکتری ها مناسب نیست. عرق، آنزیم لیزوزیم هم دارد.

۱۸- نقش دفاعی ماده چربی سطح پوست چیست؟ این ماده جز کدام خط دفاعی بدن محسوب می شود؟
سطح پوست را ماده ای چرب می پوشاند. این ماده به علت داشتن اسیدهای چرب، خاصیت اسیدی دارد، محیط اسیدی برای زندگی میکروب های بیماری را مناسب نیست. نخستین خط دفاعی

۱۹- نقش دفاعی عرق چیست؟ عرق جز کدام خط دفاعی بدن محسوب می شود؟
عرق نمک دارد. نمک برای باکتری ها مناسب نیست. عرق، آنزیم لیزوزیم هم دارد.

۲۰- چگونه در شرایط اسیدی سطح پوست ما میکروب هایی زندگی می کنند؟
به دلیل سازش یافتن این میکروب ها با شرایط اسیدی پوست.

۲۱- نقش دفاعی میکروب هایی که در سطح پوست ما زندگی می کنند، چیست؟
این میکروب ها از تکثیر میکروب های بیماری زا جلوگیری می کنند، چون در رقابت برای کسب غذا بر آنها پیروز می شوند.

۲۲- کجای بدن با وجودی که با محیط بیرون در ارتباط اند اما سطح آنها را پوست نپوشانده است؟
دستگاه های تنفس، گوارش و ادراری – تناسلی

۲۳- سطح مجاری کدام دستگاه ها که با محیط بیرون در ارتباط اند با مخاط پوشانده شده است؟
دستگاه های تنفس، گوارش و ادراری – تناسلی

۲۴- نوع بافت مخاط چیست؟ نام ماده چسبناک ترشحی آن چیست؟
مخاط از یک بافت پوششی با آستری از بافت پیوندی تشکیل شده است و ماده چسبناکی را به نام ماده مخاطی ترشح می کند.

۲۵- نقش دفاعی مخاط چیست؟
یاخته های پوششی مخاط به هم چسبیده اند و سدی را ایجاد می کنند. همچنین ماده مخاطی ترشحی آن، چسبناک است، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روی آنها جلوگیری می کند. ترشحات مخاط، با داشتن لیزوزیم موجب کشته شدن باکتری ها می شود.

۲۶- نقش دفاعی ماده مخاطی چیست؟
ماده مخاطی ترشحی مخاط، چسبناک است، میکروب ها را به دام می اندازد و از پیش روی آنها جلوگیری می کند. ترشحات مخاط، با داشتن لیزوزیم موجب کشته شدن باکتری ها می شود.

۲۷- علاوه بر مخاط، در دستگاه تنفس کدام سازوکار دیگر برای مبارزه با میکروب ها وجود دارد؟
مخاط مژکدار در دستگاه تنفس مانع نفوذ میکروب ها به بخش های عمیق تر می شود.

۲۸– علاوه بر مخاط، در دستگاه گوارش، کدام سازوکار دیگر برای مبارزه با میکروب ها وجود دارد؟
در دستگاه گوارش، بزاق لیزوزیم دارد. همچنین اسید معده، میکروب های موجود در غذا را نابود می سازد.

۲۹- نقش دفاعی اسید معده چیست؟
اسید معده، میکروب های موجود در غذا را نابود می سازد.

۳۰- در کدام موارد آنزیم لیزوزیم وجود دارد؟
ماده مخاطی، اشک و بزاق

۳۱- سازوکار دفاعی مدفوع و ادرار چیست؟
جزء ساز و کارهایی می باشند که باعث بیرون راندن میکروب های مجاری می شود.

۳۲- کدام ساز و کارها باعث بیرون راندن میکروب های مجاری می شود؟
عطسه، سرفه، استفراغ، مدفوع و ادرار

۳۳- ساز و کار دفاعی عطسه، سرفه، استفراغ به چه صورت است؟
باعث بیرون راندن میکروب های مجاری می شود.

۳۴- اشک چگونه از چشم محافظت می کند؟
اشک با داشتن نمک و لیزوزیم از چشم محافظت می کند.

۳۵- میکروب ها، از هر نوعی که باشند، هنگام ورود به بدن، با کدام خط دفاعی بدن رو به رو می شوند؟
با خط اول دفاع بدن

۳۶- نخستین خط دفاعی بدن چیست؟
ورود ممنوع (پوست و مخاط)

۳۷-چرا نخستین خط دفاعی بدن را دفاع غیر اختصاصی می گویند؟
پوست و مخاط، در برابر نفوذ میکروب ها، بدون توجه به نوع آنها، سدی ایجاد می‌کنند. به این نوع دفاع، دفاع غیر اختصاصی می‌گویند.

۳۸- انواع دفاع در دستگاه ایمنی بدن چیست؟
دفاع اختصاصی و دفاع غیر اختصاصی

۳۹- دفاع غیر اختصاصی، در برابر کدام میکروب ها مؤثر است؟
در دفاع غیر اختصاصی، روش هایی به کار گرفته می شود که در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است.

۴۰- فرق دفاع اختصاصی و غیراختصاصی چیست؟
در دفاع غیر اختصاصی، در برابر طیف وسیعی از میکروب ها مؤثر است. اما در دفاع اختصاصی پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب هایی از انواع دیگر اثری ندارد.

۴۱- چرا خطی از خطوط دفاعی بدن را دفاع اختصاصی می گویند؟
زیرا در این خط دفاعی، دستگاه ایمنی به طور اختصاصی در برابر میکروب ها دفاع می کند و در این خط، پاسخ دستگاه ایمنی فقط بر همان نوع میکروب مؤثر است و بر میکروب‌هایی از انواع دیگر اثری ندارد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا