زیست‌شناسی (۱)

سوال‌های تشریحی فصل گردش مواد در بدن گفتار قلب

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۰ میانگین: ۰]

سوال‌های تشریحی فصل گردش مواد در بدن گفتار قلب براساس کتاب چاپ ۹۷_۹۶

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتاب های جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال های تشریحی گفتار قلب

۱- دومین عمل موفقیت آمیز پیوند قلب مصنوعی در ایران در چه سالی در کدام بیمارستان انجام شد؟

در سال ۱۳۹۴ در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران انجام شد.

۲- دومین عمل موفقیت آمیز پیوند قلب مصنوعی در ایران روی چه کسی انجام شد؟

این عمل روی مردی ۵۹ ساله انجام شد که سه بار سکته کرده و برون ده قلبی او به ۱۰ درصد رسیده بود.

۳- چگونه می توان متوجه گرفتگی تعدادی از رگ های اکلیلی (کرونر) قلب شد؟

با رگ نگاری (آنژیوگرافی)

۴- رگ نگاری معادل کدام کلمه است؟ کاربرد آن چیست؟

آنژیوگرافی. می توان به گرفتگی یا عدم گرفتگی تعدادی از رگ های اکلیلی (کرونر) قلب پی برد.

۵- چگونه می توان به بالا بودن چربی خون پی برد؟

با آزمایش خون

۶- معادل خون بهر چیست؟

هماتوکریت

۷- دستگاه گردش مواد در انسان، از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

از قلب، رگ ها و خون

۸- انواع گردش خون در دستگاه گردش مواد انسان چیست؟

گردش خون عمومی و ششی

۹- ابتدا و انتهای مسیر گردش خون ششی چیست؟

ابتدا بطن راست و انتها دهلیز چپ

۱۰- ابتدا و انتهای مسیر گردش خون عمومی چیست؟

ابتدا بطن چپ و انتها دهلیز راست

۱۱- هدف نهایی گردش خون ششی چیست؟

تبادلات گازی بین خون و شش ها

۱۲- هدف نهایی گردش خون عمومی چیست؟

تبادلات گازی و مواد مغذی بین خون و سایر بافت ها

۱۳- مسیر گردش خون ششی و گردش خون عمومی را از نظر خون تیره و روشن مقایسه نمایید.

در گردش خون ششی: خون تیره در سرخرگ و خون روشن در سیاهرگ ها جریان دارد

در گردش خون عمومی: خون روشن در سرخرگ و خون تیره در سیاهرگ ها جریان دارد

۱۴- هر کدام از دهلیزها خون را از کجا دریافت می کند؟

دهلیز راست خون را از سیاهرگ کرونری و سیاهرگ زیرین و زبرین یعنی گردش عمومی

دهلیز چپ خون را از سیاهرگ های ششی یعنی گردش ششی

۱۵- هر کدام از بطن ها خون را به کجا می فرستد؟

بطن راست خون را به سرخرگ ششی و بطن چپ خون را به آئورت برای گردش عمومی می فرستد.

۱۶- خون طرف چپ و راست قلب، با هم چه تفاوت هایی دارد؟

خون طرف چپ روشن و خون طرف راست تیره است.

۱۷- ضخامت دیواره بطن های چپ و راست با هم متفاوت است؛ چرا؟

بطن چپ خون را برای گردش عمومی یعنی مسیر طولانی تری می فرستد بنابراین ضخامت دیواره آن بیشتر است.

۱۸- اکسیژن و مواد مغذی قلب چگونه تأمیم می شود؟

رگ های ویژه ای به نام اکلیلی

۱۹- آیا قلب می تواند با خونی که از درون آن عبور می کند، نیازهای تنفسی و غذایی خود را برطرف کند؟

خیر. قلب نمی تواند با آن، نیازهای تنفسی و غذایی خود را برطرف کند.

۲۰- به چه دلیل ماهیچه قلب با رگ های ویژه ای به نام اکلیلی تغذیه می شود؟

زیرا اگرچه خونی که از درون قلب عبور می کند، مواد مغذی و اکسیژن زیاد دارد ولی قلب نمی تواند با آن، نیازهای تنفسی و غذایی خود را برطرف کند.

۲۱- ماهیچه قلب با کدام رگ ها تغذیه می شود؟ این رگ ها از کدام رگ انشعاب گرفته است؟

رگ های اکلیلی که از سرخرگ آئورت انشعاب گرفته است.

۲۲- سرنوشت رگ های اکلیلی پس از رفع نیاز یاخته های قلبی چیست؟

این رگ ها پس از رفع نیاز یاخته های قلبی، با هم یکی می شوند و به صورت سیاهرگ اکلیلی به دهلیز راست متصل می شوند.

۲۳- سیاهرگ اکلیلی به کدام حفره قلب متصل می شود؟

به دهلیز راست

۲۴- علت سکته قلبی یا حمله قلبی چیست؟

بسته شدن رگ های اکلیلی توسط لخته یا سخت شدن دیواره آنها (تصلب شرایین)، ممکن است باعث سکته قلبی یا حمله قلبی شود.

۲۵- چرا بسته شدن رگ های اکلیلی ممکن است باعث سکته قلبی یا حمله قلبی شود؟

چون در این حالت به بخشی از ماهیچه قلب، اکسیژن نمی رسد و یاخته های آن می میرند.

۲۶- دریچه های قلب کدامند؟

دریچه دهلیزی – بطنی (میترال یا دولختی و سه لختی) و دریچه های سینی

۲۷- وجود دریچه ها در بخش هایی از دستگاه گردش مواد چه اهمیتی دارند؟

باعث یک‌طرفه شدن جریان خون در آن قسمت می شود.

۲۸- در ساختار دریچه ها، چه نوع بافت هایی به کار نرفته است؟

بافت ماهیچه ای و عصبی

۲۹- کدام بافت ها دریچه های قلب را می سازند؟

بافت پوششی درون شامه (آندوکارد) قلب چین خورده و دریچه ها را می سازد و وجود بافت پیوندی به استحکام آنها کمک می کند.

۳۰- کدام نوع بافت به استحکام دریچه های قلب کمک می کند؟

بافت پیوندی

۳۱- کدام عوامل باعث باز یا بسته شدن دریچه ها می شود؟

ساختار خاص دریچه ها و تفاوت فشار در دو طرف آنها، باعث باز یا بسته شدن دریچه ها می شود.

۳۲- کدام دریچه ها از بازگشت خون به دهلیزها، جلوگیری می کنند؟

دریچه دهلیزی-بطنی (میترال یا دولختی و سه لختی)

۳۳- دریچه دهلیزی-بطنی (میترال یا دولختی و سه لختی) در چه هنگامی از بازگشت خون به دهلیز، جلوگیری می­کنند؟

در هنگام انقباض بطن ها

۳۴- دریچه میترال یا دولختی از بازگشت خون به کدام حفره قلب جلوگیری می کند؟

دهلیز چپ

۳۵- دریچه های دهلیزی-بطنی کدامند؟

میترال یا دولختی و سه لختی

۳۶- دریچه دهلیزی- بطنی چپ را چه می نامند؟

میترال یا دولختی

۳۷- دریچه دهلیزی- بطنی راست را چه می نامند؟

سه لختی

۳۸- دریچه سه لختی از بازگشت خون به کدام حفره قلب جلوگیری می کند؟

دهلیز راست

۳۹- دریچه میترال یا دولختی از بازگشت خون کدام حفره قلب جلوگیری می کند؟

بطن چپ

۴۰- دریچه سه لختی از بازگشت خون کدام حفره قلب جلوگیری می کند؟

بطن راست

۴۱- در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها، کدام دریچه ها قرار دارند؟

در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها، دریچه های سینی قرار دارند.

۴۲- کدام دریچه ها از بازگشت خون به بطن ها جلوگیری می کنند؟

دریچه های سینی

۴۳- دریچه سینی آئورتی از بازگشت خون به کدام حفره جلوگیری می کند؟

بطن چپ

۴۴- دریچه سینی سرخرگ ششی از بازگشت خون به کدام حفره جلوگیری می کند؟

بطن راست

۴۵- دریچه های سینی از بازگشت خون کدام بخش ها به بطن ها جلوگیری می کنند؟

سرخرگ ها

۴۶- صداهای قلب چگونه شنیده می شوند؟

اگر گوش خود را به سمت چپ قفسه سینه کسی بچسبانید یا گوشی پزشکی را روی قفسۀ سینۀ خود یا شخصی دیگر قرار دهید، صداهای قلب را می شنوید.

۴۷- علت صداهای قلب چیست؟

صداهای قلب مربوط به بسته شدن دریچه ها است

۴۸-  صداهای قلب از لحاظ پزشکی چه معنایی دارند؟

از لحاظ پزشکی، نوع صدا و نظم آنها، بسیار معنی دار است. متخصصان با گوش دادن دقیق به صداهای قلب، از سالم بودن قلب آگاه می شوند . در برخی بیماری ها به ویژه اختلال در ساختار دریچه ها، بزرگ شدن قلب یا نقایص مادرزادی مثل کامل نشدن دیواره میانی حفره های قلب، ممکن است صداهای غیرعادی شنیده شود.

۴۹- قلب در حالت طبیعی چند نوع صدا دارد؟ نام ببرید.

قلب در حالت طبیعی دو نوع صدا دارد؛ صدای اول (پووم) و صدای دوم (تاک).

۵۰- نام و ویژگی های صدای اول قلب چیست؟

پووم. قوی، گنگ و طولانی تر است و به بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است.

۵۲- کدام صدای قلب، قوی، گنگ و طولانی تر است؟

صدای اول (پووم)

۵۳- صدای اول قلب (پووم) مربوط به بسته شدن کدام دریچه هاست؟

به بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی هنگام شروع انقباض بطن ها مربوط است.

۵۴- صدای اول قلب (پووم) مربوط به کدام مرحله چرخه قلبی است؟

هنگام شروع انقباض بطن ها

۵۵- هنگام شروع انقباض بطن ها کدام صدای قلب شنیده می شود؟ چرا؟

صدای اول قلب (پووم). به علت بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی

۵۶- کدام صدای قلب مربوط به بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی است؟

صدای اول قلب (پووم)

۵۷- نام و ویژگی های صدای دوم قلب چیست؟

تاک. کوتاه تر و واضح و به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است که با شروع استراحت بطن، همراه است و زمانی شنیده می شود که خون وارد شده به سرخرگ های آئورت و ششی، قصد برگشت به بطنها را دارد و با بسته شدن دریچه های سینی جلوی آن گرفته می شود.

۵۸- کدام صدای قلب کوتاه تر و واضح است؟

صدای دوم (تاک)

۵۹- کدام صدای قلب به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است؟

صدای دوم (تاک)

۶۰- صدای دوم قلب (تاک) مربوط به بسته شدن کدام دریچه هاست؟

به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است

۶۱- صدای دوم قلب (تاک) مربوط به کدام مرحله چرخه قلبی است؟

شروع استراحت بطن

۶۲- هنگام شروع استراحت بطن ها کدام صدای قلب شنیده می شود؟ چرا؟

صدای دوم (تاک). به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها مربوط است که با شروع استراحت بطن، همراه است.

۶۳- کدام صدای قلب مربوط به بسته شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ هاست؟

صدای دوم (تاک)

۶۴- زمانی که خون وارد شده به سرخرگ های آئورت و ششی، قصد برگشت به بطنها را دارد با بسته شدن کدام دریچه ها جلوی آن گرفته می شود؟ و کدام صدای قلب شنیده می شود؟

دریچه های سینی- صدای دوم (تاک)

۶۵- در کدام بیماری ها ممکن است صداهای غیرعادی از قلب شنیده شود؟

در برخی بیماری ها به ویژه اختلال در ساختار دریچه ها، بزرگ شدن قلب یا نقایص مادرزادی مثل کامل نشدن دیواره میانی حفره های قلب، ممکن است صداهای غیرعادی شنیده شود.

۶۶- در کدام نقص مادرزادی ممکن است صداهای غیرعادی از قلب شنیده شود؟

کامل نشدن دیواره میانی حفره های قلب

۶۷- کیسه محافظتی قلب از چه لایه هایی تشکیل شده است؟

دو لایه. پیراشامه (پریکارد) و برون شامه (اپی کارد)

۶۸- در کدام لایه های کیسه محافظتی قلب، بافت پوششی وجود دارد؟ نوع این بافت پوششی چیست؟

هر دو لایه. بافت پوششی سنگ فرشی ساده

۶۹- چه بافت هایی در پیراشامه (پریکارد) وجود دارد؟

بافت پوششی سنگ فرشی ساده و بافت پیوندی رشته ای که ممکن است در آن چربی نیز جمع شود.

۷۰- چه بافت هایی در برون شامه (اپی کارد) وجود دارد؟

بافت پوششی سنگ فرشی ساده و بافت پیوندی رشته ای که ممکن است در آن چربی نیز جمع شود.

۷۱- شباهت ساختاری پیراشامه (پریکارد) و برون شامه (اپی‌کارد) چیست؟

در هر دو لایه بافت پوششی سنگ فرشی و بافت پیوندی رشته ای وجود دارد  که ممکن است در آنها بافت چربی نیز جمع شود.

۷۲- کدام لایه کیسه حفاظتی قلب به بافت ماهیچه ای قلب چسبیده است؟

برون شامه (اپی کارد)

۷۳- کدام فضا با مایعی آبکی (مایع آبشامه ای) پر شده است؟

فضای بین پیراشامه و برون شامه

۷۴- نقش مایع آبکی (مایع آبشامه ای) چیست؟

این مایع نیز ضمن محافظت از قلب، به حرکت روان قلب کمک می کند.

۷۵-کدام عامل، به حرکت روان قلب کمک می کند؟

مایع آبکی (مایع آبشامه ای)

۷۶- فضای بین پیراشامه و برون شامه چگونه پر شده است؟

با مایع آبکی (مایع آبشامه ای)

۷۷- ضخیم ترین لایه دیواره قلب، چیست؟

ماهیچه قلب (میوکارد)

۷۸- ماهیچه قلب (میوکارد) عمدتاً از چه یاخته هایی تشکیل شده است؟

یاخته های بافت ماهیچه ای قلبی

۷۹- استخوانگان (اسکلت) فیبری از چه بافتی تشکیل شده است و در کدام لایه قلب قرار دارد؟

بافت پیوندی متراکم. ماهیچه قلب (میوکارد)

۸۰- ضخیم ترین لایه دیواره قلب، از چه یاخته های تشکیل شده است؟

عمدتاً از یاخته های بافت ماهیچه ای قلبی – مقداری بافت پیوندی متراکم به نام استخوانگان (اسکلت) فیبری – رشته‌های عصبی نیز در بین این یاخته ها پخش شده اند.

۸۱- نام بافت پیوندی متراکم در بین یاخته های بافت ماهیچه ای قلب چیست؟

اسکلت فیبری

۸۲- وظایف اسکلت فیبری میوکارد قلب چیست؟

این بافت، رشته های کلاژن ضخیمی دارد که در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به آنها چسبیده اند. در ضمن، استخوانگان فیبری باعث استحکام دریچه های قلبی می شود.

۸۳- بسیاری از یاخته های ماهیچه ای قلب به کدام رشته ها چسبیده اند؟

بافت پیوندی متراکم (استخوانگان فیبری)، رشته های کلاژن ضخیمی دارد که در جهات مختلف قرار گرفته و بسیاری از یاخته های ماهیچه ای به آنها چسبیده اند.

۸۴- چه عاملی باعث استحکام دریچه های قلبی می شود؟

استخوانگان فیبری

۸۵- سطح داخلی حفره های قلبی توسط چه لایه ای پوشیده شده است؟ نوع بافت آن چیست؟

لایه ای نازک از بافت پوششی سنگ فرشی ساده به نام درون شامه (آندوکارد)

۸۶- کدام لایه دیواره قلب در تشکیل دریچه های قلب شرکت می کند؟

درون شامه (آندوکارد)

۸۷- کدام نوع ماهیچه ترکیبی از ویژگی های دو نوع ماهیچه دیگر دارد؟

ماهیچه قلبی

۸۸- وجه شباهت ماهیچه های قلبی و اسکلتی چیست؟

ماهیچه قلبی همانند ماهیچه اسکلتی، دارای ظاهری مخطط است

۸۹- وجه شباهت ماهیچه های قلبی و صاف چیست؟

همانند یاخته های ماهیچه صاف، به طور غیر ارادی منقبض می شوند و یاخته های منفرد آن نسبتاً کوچک هستند

۹۰- یاخته های ماهیچه قلبی از نظر تعداد هسته به چه صورت می باشند؟

بیشتر یک هسته ای و بعضی دو هسته ای اند.

۹۱- ارتباط یاخته های ماهیچه ای قلب به چه صورت است؟

ارتباط یاخته های ماهیچه ای قلب از طریق صفحات بینابینی (در هم رفته) است.

۹۲- کدام ویژگی یاخته های ماهیچه ای قلب باعث می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه قلب منتشر شود؟

نوع ارتباط یاخته ای ماهیچه ای قلب در صفحات بینابینی (در هم رفته)

۹۳- یکی از ویژگی های یاخته های ماهیچه ای قلب ارتباط آنها از طریق صفحات بینابینی (در هم رفته) است. نتیجه چنین ویژگی چیست؟

نوع ارتباط یاخته ای در این صفحات باعث می شود پیام انقباض و استراحت به سرعت بین یاخته های ماهیچه قلب منتشر شود و قلب در انقباض و استراحت مانند یک توده یاخته ای واحد عمل کند.

۹۴- کدام ویژگی یاخته های ماهیچه ای قلب باعث می شود قلب در انقباض و استراحت مانند یک توده یاخته ای واحد عمل کند؟

نوع ارتباط یاخته ای ماهیچه ای قلب در صفحات بینابینی (در هم رفته)

۹۵- وجود بافت پیوندی عایقی در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها به ماهیچه بطنها، چه اهمیتی دارد؟

برای جلوگیری از انقباض هم زمان ماهیچه دهلیزها و ماهیچه بطنها

۹۶- چرا انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها فقط از طریق شبکه هادی قلب انجام می شود؟

در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها به ماهیچه بطنها، بافت پیوندی عایقی وجود دارد

۹۷- انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از چه طریق انجام می شود؟ چرا؟

از طریق شبکه هادی قلب. زیرا در محل ارتباط ماهیچه دهلیزها به ماهیچه بطنها، بافت پیوندی عایقی وجود دارد

۹۸- چند درصد یاخته های ماهیچه قلبی ویژگی هایی دارند که آنها را برای تحریک طبیعی قلب، اختصاصی کرده است؟ نام مجموعه این یاخته ها چیست؟

تقریباً یک درصد. شبکه هادی قلب

۹۹- شبکه هادی قلب در بین کدام یاخته های قلب گسترده شده اند؟

در بین یاخته های ماهیچه قلبی گسترده شده اند

۱۰۰- شبکه هادی قلب چیست؟

مجموعه یاخته هایی که به صورت شبکه ای از رشته ها و گره ها در بین یاخته های ماهیچه قلبی گسترده شده اند و برای تحریک طبیعی قلب، اختصاصی شده اند. به آنها شبکه هادی قلب گفته می شود.

۱۰۱- یاخته های شبکه هادی قلب با کدام یاخته های قلبی، ارتباط دارند؟

یاخته های ماهیچه قلبی

۱۰۲- نقش شبکه هادی قلب چیست؟

این شبکه، شروع کننده ضربان است و جریان الکتریکی را در سراسر قلب به سرعت گسترش می دهد.

۱۰۳- شبکه هادی قلب شامل چه بخش­هایی است؟

دو گره (گره اول یا گره سینوسی–دهلیزی و گره دوم یا گره دهلیزی-بطنی) و دسته هایی از تارهای تخصص یافته برای هدایت سریع جریان الکتریکی است.

۱۰۴- نقش دسته تارهای تخصص یافته شبکه هادی قلب چیست؟

برای هدایت سریع جریان الکتریکی

۱۰۵- نام های گره اول شبکه هادی قلب چیست؟

گره اول یا گره سینوسی – دهلیزی یا پیشاهنگ یا ضربان ساز

۱۰۶- گره اول شبکه هادی قلب در کجا قرار دارد؟

در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ بالایی قرار دارد.

۱۰۷- ویژگی‌­های گره اول شبکه هادی قلب چیست؟

گره اول یا گره سینوسی -دهلیزی در دیواره پشتی دهلیز راست و زیر منفذ بزرگ سیاهرگ بالایی قرار دارد. این گره بزرگتر است و شروع کننده، تکانه های قلبی است. به همین دلیل به آن پیشاهنگ یا ضربان ساز می گویند.

۱۰۸- چرا به گره اول شبکه هادی قلب، گره پیشاهنگ یا ضربان ساز می گویند؟

زیرا شروع کننده، تکانه های قلبی است.

۱۰۹- کدام گره شبکه هادی قلب شروع کننده، تکانه های قلبی است؟

گره اول یا گره سینوسی_دهلیزی یا پیشاهنگ یا ضربان ساز

۱۱۰- کدام گره شبکه هادی قلب زیر منفذ بزرگ سیاهرگ بالایی قرار دارد؟

گره اول یا گره سینوسی_دهلیزی یا پیشاهنگ یا ضربان ساز

۱۱۱- کدام گره شبکه هادی قلب، شروع کننده، تکانه های قلبی است؟

گره اول یا گره سینوسی_دهلیزی یا پیشاهنگ یا ضربان ساز

۱۱۲- کدام گره شبکه هادی قلب، بزرگتر است؟

گره اول یا گره سینوسی_دهلیزی یا پیشاهنگ یا ضربان ساز

۱۱۳- نام گره دوم شبکه هادی قلب چیست؟

گره دهلیزی – بطنی

۱۱۴- گره دوم شبکه هادی قلب در کجا قرار دارد؟

گره دوم یا گره دهلیزی- بطنی در دیواره پشتی دهلیز راست، بلافاصله در عقب دریچه سه لختی است.

۱۱۵- کدام گره شبکه هادی قلب در دیواره پشتی دهلیز راست، بلافاصله در عقب دریچه سه لختی است؟

گره دوم یا گره دهلیزی – بطنی

۱۱۶- ارتباط بین این دو گره شبکه هادی قلب از چه طریقی انجام می شود؟

از طریق مسیرهای بین گرهی

۱۱۷- نقش مسیرهای بین گرهی شبکه هادی قلب چیست؟

ارتباط بین این دو گره شبکه هادی قلب از طریق مسیرهای بین گرهی انجام می شود این مسیرها شامل دسته ای از تارهای ماهیچه ای خاص هستند که با همدیگر ارتباط یاخته ای تنگاتنگی دارند و می توانند با سرعت، جریان الکتریکی ایجاد شده در گره پیشاهنگ را به گره دوم منتقل کنند.

۱۱۸- پس از گره دهلیزی بطنی، چه بخشی از شبکه هادی قلب وجود دارد؟

پس از گره دهلیزی بطنی، تارهای ماهیچه ای خاص در دیواره بین دو بطن، قرار دارند. این دسته تارها از دیواره بین دو بطن عبور می کنند و با دوشاخه شدن، به سمت پایین و تا نوک قلب ادامه پیدا می کنند، سپس دور تا دور بطن ها تا لایه عایق بین بطن ها و دهلیزها را احاطه، و در طی مسیر، به درون دیواره بطن ها گسترش پیدا می کنند.

۱۱۹- چرخه ضربان قلب چه مدت زمان طول می کشد؟

۰/۸ ثانیه

۱۲۰- یک ضربان قلب تقریباً چه مدت زمان طول می کشد؟ ممکن است قلب در یک فرد با عمر متوسط در طول عمر، نزدیک به چند بار منفبض شود؟

قلب تقریباً در هر ثانیه، یک ضربان دارد و ممکن است در یک فرد با عمر متوسط در طول عمر، نزدیک به سه میلیارد بار منفبض شود.

۱۲۱- استراحت قلب با استراحت ماهیچه های اسکلتی چه فرقی دارند؟

قلب بدن اینکه مانند ماهیچه های اسکلتی بتواند استراحتی پیوسته داشته باشد در طول عمر مرتب منقبض می شود.

۱۲۲- معادل استراحت و انقباض قلب چیست؟

استراحت (دیاستول) و انقباض (سیستول)

۱۲۳- استراحت (دیاستول) و انقباض (سیستول) قلب را، که به طور متناوب انجام می شود، چه می گویند؟

چرخه یا دوره قلبی

۱۲۴- در طی هر چرخه قلبی چه اتفاقاتی می­افتد؟

در طی هر چرخه، قلب با خون سیاهرگ ها پر و سپس منقبض می شود و خون را به سراسر بدن می فرستد.

۱۲۵- در هر چرخه قلبی، کدام مراحل دیده می شود؟

انبساط قلب (استراحت عمومی)، انقباض دهلیزی و انقباض بطنی

۱۲۶- در مرحله استراحت عمومی از چرخه قلبی چه وقایعی رخ می دهد؟

تمام قلب در حال استراحت است خون بزرگ سیاهرگ ها وارد دهلیز راست و خون سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ وارد می شود.

۱۲۷- در کدام مرحله چرخه قلبی، تمام قلب در حال استراحت است؟

انبساط قلب (استراحت عمومی)

۱۲۸- بیشترین زمان چرخه قلبی مربوط به کدام مرحله است؟

استراحت عمومی (زمان: حدود ۰/۴ ثانیه)

۱۲۹- کدام مرحله چرخه قلبی، بسیار زودگذر است؟

انقباض دهلیزی (زمان حدود ۰/۱ ثانیه)

۱۳۰- هر یک از مراحل چرخه قلبی چه مدت زمان طول می کشد؟

الف) استراحت عمومی: حدود ۰/۴ ثانیه   ب) انقباض دهلیزی: حدود ۰/۱ ثانیه   ج) انقباض بطنی: حدود ۰/۳ ثانیه

۱۳۱- حجم خونی که در هر انقباض بطنی از یک بطن خارج و وارد سرخرگ می شود، چه نامیده می شود؟

حجم ضربه ای

۱۳۲- برون ده قلبی چگونه به دست می آید؟

اگر مقدار حجم ضربه ای را در تعداد ضربان قلب در دقیقه ضرب کنیم، برون ده قلبی به دست می آید.

۱۳۳- برون ده قلبی متناسب با کدام عوامل تغییر می کند؟

برون ده قلبی متناسب با سطح فعالیت بدن تغییر می کند و عواملی مانند سوخت وساز پایه بدن، مقدار فعالیت بدنی، سن و اندازه بدن در آن موثر است.

۱۳۴- کدام عوامل در میزان برون ده قلبی موثر است؟

برون ده قلبی متناسب با سطح فعالیت بدن تغییر می کند و عواملی مانند سوخت وساز پایه بدن، مقدار فعالیت بدنی، سن و اندازه بدن در آن موثر است.

۱۳۵- میانگین برون ده قلبی در بالغان در حالت استراحت چقدر است؟

میانگین برون ده قلبی در بالغان در حالت استراحت حدود پنج لیتر در دقیقه است.

۱۳۶- کدام نشانه ها را می توان به صورت منحنی به نام نوار قلب (ECG) ثبت کرد؟

یاخته های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب، پیام های الکتریکی را بروز می دهند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از یاخته ها در این فرایند شرکت می کنند فعالیت الکتریکی به اندازه کافی قوی است و می توان اثر آنها را در سطح پوست نیز دریافت کرد این نشانه ها را میتوان به صورت منحنی به نام نوار قلب (ECG) ثبت کرد.

۱۳۷- نام منحنی ثبت شده از فعالیت الکتریکی یاخته های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب چیست؟

نوار قلب (ECG)

۱۳۸- چه عاملی باعث می شود که می توان اثر فعالیت الکتریکی قلب را در سطح پوست نیز دریافت کرد و این نشانه ها را به صورت منحنی به نام نوار قلب (ECG) ثبت کرد؟

یاخته های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب، پیام های الکتریکی را بروز می دهند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از یاخته ها در این فرایند شرکت می کنند فعالیت الکتریکی به اندازه کافی قوی است و می توان اثر آنها را در سطح پوست نیز دریافت کرد.

۱۳۹- نوار قلب چگونه ثبت می شود؟

الکترودهای دستگاه ثبت کننده را در قسمتهای مختلف بدن روی پوست قرار می دهند تا فعالیت الکتریکی یاخته های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب روی کاغذ یا صفحه حساس نمایشگر نشان داده شود.

۱۴۰- ECG چیست؟

ECG همان نوار قلب یا ثبت فعالیت الکتریکی یاخته های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب به صورت منحنی.

۱۴۱- منحنی ECG شامل چند موج است؟

۳ موج P، QRS و T است.

۱۴۲- وقتی گره ضربان ساز (پیشاهنگ) به طور خودکار، پیام الکتریکی را به یاخته های ماهیچه ای دهلیزها می فرستد. این پیام توسط دستگاه ثبت ECG به صورت کدام منحنی (موج) ثبت می شود؟

منحنی (موج) P

۱۴۳- در نوار قلب کدام فعالیت الکتریکی به صورت منحنی P ثبت می شود؟

وقتی گره ضربان‌ساز (پیشاهنگ) به طور خودکار، پیام الکتریکی را به یاخته های ماهیچه ای دهلیزها می فرستد. این پیام توسط دستگاه به صورت منحنی P ثبت می شود.

۱۴۴- در قله منحنی P، کدام مرحله چرخه قلبی آغاز می شود؟

در قله منحنی، انقباض دهلیزها آغاز می شود.

۱۴۵- در کدام نقطه توار قلب، انقباض دهلیزها آغاز می شود؟

در قله منحنی P

۱۴۶- فعالیت الکتریکی مربوط به ثبت موج P نوار قلب آغازگر کدام مرحله چرخه قلبی است؟

انقباض دهلیزها

۱۴۷- کدام پیام منحنی نوار قلب، بطن ها را منقبض می کند؟

موج  QRS

۱۴۸- دستگاه ثبت کننده نوار قلب کدام فعالیت را به صورت موج «QRS» ثبت می کند؟

پیام الکتریکی گره پیشاهنگ، پس از رسیدن به گره دهلیزی بطنی به طور همزمان به تعداد زیادی از یاخته های دیواره بطن می رسد که دستگاه، آن را به صورت موج «QRS» ثبت می کند.

۱۴۹- موج P کدام حفره های قلب را منقبض می کند؟

دهلیزها

۱۵۰- موج QRS کدام حفره های قلب را منقبض می کند؟

بطن ها

۱۵۱- کدام فعالیت الکتریکی باعث ثبت موج T در دستگاه ثبت کننده نوار قلب می شود؟

پیام الکتریکی خارج شده از یاخته های ماهیچه ای قلب در هنگام به استراحت رفتن بطن ها

۱۵۲- در هنگام به استراحت رفتن بطن ها، پیام الکتریکی از یاخته ها خارج می شود. این فعالیت باعث ثبت کدام موج در دستگاه ثبت نوار قلب می شود؟

موج T

۱۵۳- بررسی الکترو قلب نگاره از چه نظر می تواند به متخصصان کمک کند تا وضعیت سلامت قلب را مشخص کنند؟

نظر شکل، ارتفاع و فاصله منحنی ها

۱۵۴- نوار قلب چه می گوید؟

نوار قلب با ثبت فعالیت های الکتریکی یاخته های ماهیچه قلبی در هنگام چرخه ضربان قلب می تواند وضعیت سلامت یا عدم سلامت قلب را به متخصصان بگوید.

۱۵۵- منحنی های رسم شده در نوار قلب، نشانگر چیست؟

هر یک از منحنی ها مربوط فعالیت های الکتریکی یاخته های ماهیچه قلبی در هنگام هر یک از مراحل چرخه ضربان قلب است. و در نهایت ارتفاع، شکل و فاصله آنها می تواند بررسی آن توسط متخصص می تواند نشانگر سلامت یا عدم سلامت قلب باشد.

۱۵۶- در کدام نقطه نوار قلب دریچه های دهلیزی بطنی بسته می شوند؟

در قله موج QRS

۱۵۷- در کدام نقطه نوار قلب دریچه های سینی بسته می شوند؟

کمی قبل از پایان موج T

۱۵۸- در کدام نقطه نوار قلب صدای اول قلب شنیده می شود؟

در قله موج QRS

۱۵۹- در کدام نقطه نوار قلب صدای دوم قلب شنیده می شود؟

کمی قبل از پایان موج T

۱۶۰- فاصله زمانی موج P تا موج QRS و T چقدر است؟

تا موج QRS حدود ۰/۱ ثانیه و تا موج T حدود ۰/۴ ثانیه است

۱۶۱- فاصله صدای اول تا صدای دوم قلب چه مدت زمان است؟

حدود ۰/۳ ثانیه

۱۶۲- افزایش ارتفاع QRS نوار قلب ممکن است نشانه کدام بیماری باشد؟

افزایش ارتفاع QRS ممکن است نشانه بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن یا تنگی دریچه ها باشد.

۱۶۳- بزرگ شدن قلب در اثر فشار خون مزمن یا تنگی دریچه ها به چه صورت در نوار قلب قابل تشخیص است؟

افزایش ارتفاع QRS

۱۶۴- کاهش ارتفاع «QRS»  ممکن است نشانه کدام بیماری باشد؟

سکته قلبی یا انفارکتوس

۱۶۵- سکته قلبی یا انفارکتوس به چه صورت در نوار قلب قابل تشخیص است؟

کاهش ارتفاع «QRS»

۱۶۶- افزایش یا کاهش فاصله منحنی های نوار قلب ممکن است نشانه اشکال در کدام موارد مربوط به قلب است؟

اشکال در بافت هادی قلب، اشکال در خون رسانی رگ های اکلیلی و یا آسیب به بافت قلب در اثر حمله قلبی باشد.

۱۶۷- اشکال در بافت هادی قلب، اشکال در خون رسانی رگ های اکلیلی و یا آسیب به بافت قلب در اثر حمله قلبی به چه صورت در نوار قلب قابل تشخیص است؟

افزایش یا کاهش فاصله منحنی‌های نوار قلب

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا