مغز و اعصابنوروفارماکولوژی

سوالات نوروفارماکولوژی دکترای علوم اعصاب ۱۴۰۰-۱۳۹۹؛ پاسخ گزینه‌ای

کدامیک از داروهای ضد میگرن در فردی که دچار حمله‌ سردرد میگرنی شده‌ است مؤثر می‌باشد؟

الف) آمی‌‌تریپتیلین

ب) پروپرانول

ج) سوماتریپتان

د) والپروات

پاسخ گزینه: ج

تجویز فلومازنیل در فردی که برای مدت طولانی بنزودیازپین مصرف می‌کند، می‌تواند منجر به بروز کدامیک از علائم زیر شود؟

الف) افت فشارخون

ب) تشنج

ج) تضعیف تنفسی

د) ایست قلبی

پاسخ گزینه: ب

در بیماران مبتلا به هانتینگتون، تجویز کدامیک از داروهای زیر مشکل حرکتی بیمار را بدتر می‌کند؟

الف) Haloperidol

ب) Tetrabenazine

ج) Ropinirole

د) Fluphenazine

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد ( monitored anesthesia care) صحیح می‌باشد؟

الف) استفاده ترکیبی داروهای بیهوشی تزریقی و استنشاقی

ب) استفاده ترکیبی داروهای سداتیو با بی‌حس کننده‌های موضعی

ج) استفاده از داروهای بیهوش کننده استنشاقی با داروهای سداتیو

د) استفاده از داروهای بیهوش کننده استنشاقی با ضد درد اوپیوئیدی

پاسخ گزینه: ب

در کدامیک از حالات زیر القا بیهوشی با داروهای بیهوشی استنشاقی سریع‌تر انجام می‌گیرد؟

الف) افزایش بازدهی قلبی

ب) hypoventilation

ج) کم بودن فشار نسبی داروی بیهوشی استنشاق‌ شده

د) کم بودن حلالیت داروی بیهوشی در خون

پاسخ گزینه: د

گاما هیدروکسی بوتیریک اسید با اثر بر کدام مورد زیر منجر به افزایش دوپامین در ناحیه‌ (Ventral segmental area) و اثر اعتیادآوری آن می‌شود؟

الف) GABA – B receptors

ب) HT2 receptors -5

ج) Dopamine transporter

د) Serotonin transporter

پاسخ گزینه: الف

در مصرف دوزهای بالای ترامادول چه خطری فرد را تهدید می‌کند؟

الف) تشنج

ب) تضعیف تنفسی

ج) افت شدید فشارخون

د) ایست قلبی

پاسخ گزینه: الف

تمام فرضیه‌های زیر به‌ عنوان مکانیسم‌های ایجاد تولرانس به اثرات اوپیوئیدها مطرح شده‌اند، بجز:

الف) افزایش میزان cAMP داخل سلولی

ب) کاهش میزان کلسیم داخل سلولی

ج) کاهش اندوسیتوزیس رسپتور

د) جفت نشدن رسپتور و پروتئین – جی

پاسخ گزینه: ب

عارضه افزایش وزن در مصرف داروهای ضد افسردگی سه حلقه‌ای مربوط به اثر مستقیم آنتاگونیستی این داروها در سطح کدام رسپتور می‌باشد؟

الف) رسپتور موسکارینی

ب) رسپتور آلفا

ج) رسپتور دوپامین

د) رسپتور هیستامین

پاسخ گزینه: د

کدامیک از داروهای بی‌حس کننده موضعی زیر، داروی انتخابی در تجویز اپی دورال برای کنترل درد حین زایمان می‌باشد؟

الف) cocaine

ب) lidocaine

ج) bupivacaine

د) mepivacaine

پاسخ گزینه: ج

دانترولن با چه مکانیسمی باعث شلی عضلانی می‌شود؟

الف) با عمل آگونیستی در رسپتور GABA-A

ب) با عمل آنتاگونیستی در سطح رسپتور نیکوتینی استیل کولین

ج) با بلوک کانال کلسیمی سارکوپلاسمیک رتیکولوم

د) با تسهیل انتقال گاباارژیک در سیستم عصبی مرکزی است.

پاسخ گزینه: ج

متابولیسم گاباپنتین از کینتیک درجه صفر پیروی می‌کند ولی در دوزهای بالا افزایش دوز گاباپنتین خوراکی باعث افزایش قابل‌ توجه در غلظت خونی دارو نمی‌شود. علت این امر چیست؟

الف) عدم تناسب دفع گاباپنتین با غلظت خونی آن

ب) اشباع پذیری جذب گوارشی گاباپنتین

ج) متابولیزه شدن مقدار ثابتی از گاباپنتین در واحد زمان

د) افزایش متابولیسم گاباپنتین در دوزهای بالا

پاسخ گزینه: ب

بیماری مبتلا به پارکینسون که تحت درمان دارویی است به‌ صورت غیرقابل‌کنترل در زمان‌های نامناسب مثلاً سر میز غذا به خواب می‌رود. این مشکل به‌ مصرف کدامیک از داروهای زیر می‌تواند مرتبط باشد؟

الف) Pramipexole

ب) Levodopa

ج) Selegiline

د) Entacapone

پاسخ گزینه: الف

داروهای ضد سایکوز نسل دوم نسبت‌ به داروهای ضد سایکوز نسل اول دارای مزایای زیر می‌باشند، بجز:

الف) تأثیر بیشتر بر روی علایم منفی سایکوز

ب) ریسک کمتر دیسکینزی تاخیری

ج) ریسک کمتر افزایش پرولاکتین سرم

د) ریسک کمتر افزایش وزن و چربی

پاسخ گزینه: د

مصرف همزمان بوپرینورفین (buprenorphine) با مرفین، چه تأثیری بر اثرات مرفین دارد؟

الف) اثر ضد دردی مرفین افزایش می‌یابد.

ب) اثر ضد دردی مرفین کاهش می‌یابد.

ج) اثر تضعیف تنفسی مرفین افزایش می‌یابد.

د) ریسک اعتیاد به مرفین افزایش می‌یابد.

پاسخ گزینه: ب

اثر ضد تشنجی داروهای زیر با تشدید عملکرد مهاری مغز همراه است، بجز:

الف) فنوباربیتال

ب) تیاگابین

ج) کاربامازپین

د) ویگاباترین

پاسخ گزینه: ج

کدامیک از داروهای خواب‌آور زیر به‌ عنوان آگونیست گیرنده ملاتونین عمل می‌کند؟

الف) Suvorexant

ب) Doxepin

ج) Trazadone

د) Remelteon

پاسخ گزینه: د

عارضه خواب‌آلودگی در طی روز در مصرف کدامیک از داروهای زیر کمتر مشاهده می‌شود؟

الف) لورازپام

ب) کلردیازپوکساید

ج) دیازپام

د) فلورازپام

پاسخ گزینه: الف

کدام یک از عوارض لیتیوم نمی‌باشد؟

الف) هایپرتیروئیدیسیم

ب) لرزش

ج) ادم

د) افزایش تعداد لوکوسیت‌ها

پاسخ گزینه: الف

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

طاهری داریوش

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا