زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)

سوال های تشریحی گفتار سوم فصل چهارم زیست شناسی دهم

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۷ میانگین: ۴]

نمونه آزمون زیست‌شناسی دهم
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود. 

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


سلام و درود

«تکرار مادر مهارت‌هاست»

در راستای افزایش مهارت شما آزمون‌های متنوع و زیادی از خط به خط این گفتار برای شما آماده شده است. هر آزمون دارای ۱۰ سوال ۲ گزینه‌ای است.

برای تثبیت مطلب در حافظه و یادگیری هر چه بیشتر مطلب، در آزمون‌های آنلاین «آینده‌نگاران مغز» شرکت کنید.

برای شرکت در انواع آزمون‌های آنلاین «گفتار خون» بر لینک زیر کلیک کنید:

» گفتار خون


کتاب الکترونیکی پرسش‌های دو گزینه‌ای

پرسش‌های دو گزینه‌ای و خط به خط گفتارهای زیست‌شناسی چیست و گسترهٔ حیات؛ برای دانلود اینجا کلیک کنید.


برای مشاهده «کتاب الکترونیکی» کلیک کنید.


کتاب الکترونیکی تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی

پرسش‌های جاهای خالی و خط به خط گفتار زیست‌شناسی چیست؛ برای دانلود اینجا کلیک کنید. 


برای مشاهده «کتاب الکترونیکی» کلیک کنید.فصل گردش مواد در بدن

شامل گفتارهای:

گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

بارم­‌بندی مربوط به این فصل:

نوبت اول: ۲/۵ نمره
نوب دوم: ۴/۵ نمره
نوبت دوم نهایی، شهریور و دی‌ماه: ۳/۵ نمره» پرسش‌های نهایی این گفتار در لینک زیر: 
 
پس از نهایی شدن


در حال آماده سازی برای طرح پرسش

قدردان شکیبایی شما هستیم!گفتار خونپرسش‌های دو گزینه‌ای


▪️در هر جمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز جمله درست را به دست آورید. 

الف) 


پرسش‌های سطر به سطر


▪️جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید. 

الف)


پرسش‌های توصیفی – تشریحی


وووو


پرسش‌های یادگیری موثر


▪️درست یا نادرست بودن جملات زیر را مشخص کنید. در جملات نادرست، عبارت‌های غلط را پیدا کرده و زیر آنها خط بکشید. 

الف) 


پرسش‌های مقایسه‌ای


◾هر یک از

سوال‌های تشریحی با فونت و نگارش عالی و براساس کتابی جدید به زودی منتشر خواهد شد.

سوال تشریحی گفتار خون

۱- خون چه نوع بافتی است؟

خون، نوعی بافت پیوندی است.

۲- خون دارای چند بخش است؟ آنها کدامند؟

خون دارای دو بخش است: خوناب که حالت مایع دارد و بخش یاخته ای که گویچه‌ی قرمز، گویچه‌ی سفید و گرده (پلاکت) را شامل می‌شود.

۳- بخش یاخته ای خون شامل چه مواردی می‌شود؟

بخش یاخته ای که گویچه‌ی قرمز، گویچه‌ی سفید و گرده (پلاکت) را شامل می‌شود.

۴- چگونه می‌توان دو بخش خون را از هم جدا کرد و درصد هرکدام را مشخص کرد؟

اگر مقداری از خون را گریزانه (سانتریفیوژ) کنیم، دو بخش خون از هم جدا می‌شود و می‌توان درصد هرکدام را مشخص کرد.

۵- معمولاً در فرد سالم و بالغ به ترتیب چند درصد حجم خون را خوناب و چند درصد را یاخته‌ی خونی تشکیل می‌دهند؟

معمولاً در فرد سالم و بالغ ۵۵ درصد حجم خون را خوناب و ۴۵ درصد را یاخته‌ی خونی تشکیل می‌دهند.

۶- به درصد حجمی‌یاخته‌ی خونی، چه می‌گویند؟

خون بهر (هماتوکریت)

۷- خون بهر (هماتوکریت) چیست؟

به درصد حجمی‌یاخته‌ی خونی، خون بهر (هماتوکریت) می‌گویند.

۸- معمولاً در فرد سالم و بالغ خون بهر (هماتوکریت) چقدر است؟

۴۵ درصد

۹- افزایش غلظت خون به چه معناست؟

افزایش خون بهر (هماتوکریت) تا ۵۰ درصد مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی بیش از آن باعث افزایش غلظت خون می‌شود و خطرناک است.

۱۰- وظایف خون چیست؟

انتقال مواد غذایی، اکسیژن، کربن دی اکسید، هورمون و مواد دیگر است. تنظیم دمای بدن و یکسان کردن دما در نواحی مختلف بدن. نقش اساسی در ایمنی و دفاع در برابر عوامل خارجی. جلوگیری از هدر رفتن خون در هنگام خون ریزی

۱۱- خون چگونه ارتباط شیمیایی بین یاخته‌ی بدن را امکان پذیر می‌سازد؟

با انتقال

۱۲- خوناب از چه موادی تشکیل شده است؟

بیش از ۹۰ درصد خوناب، آب است که در آن پروتئین، مواد غذایی، یون و مواد دفعی حل شده اند.

۱۳- نقش پروتئینی خوناب چیست؟

پروتئینی خوناب نقشی گوناگونی دارند از جمله حفظ فشار اسمزی خون، انتقال مواد، تنظیم pH، انعقاد خون و ایمنی بدن.

۱۴- کدام پروتئین خوناب در حفظ فشار اسمزی خون نقش دارد؟

آلبومین

۱۵- نقش آلبومین خوناب چیست؟

آلبومین، در حفظ فشار اسمزی خون و انتقال بعضی از داروها مثل پنی سیلین نقش دارد.

۱۶- کدام پروتئین خوناب در انتقال بعضی از داروها مثل پنی سیلین نقش دارد؟

آلبومین

۱۷- آلبومین خوناب در انتقال کدام داروها نقش دارد؟

بعضی از داروها مثل پنی سیلین

۱۸- نقش فیبرینوژن خوناب چیست؟

در انعقاد خون اهمیت دارد

۱۹- کدام پروتئین خوناب در انعقاد خون اهمیت دارد؟

فیبرینوژن

۲۰- کدام پروتئینی خوناب در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا اهمیت دارند؟

گلوبولین

۲۱- نقش گلوبولینی خوناب چیست؟

در ایمنی و مبارزه با عوامل بیماری زا اهمیت دارند و انواع گلوبولین با جذب و انتقال یون می‌توانند در تنظیم pH  خون مؤثر واقع شوند.

۲۲- کدام پروتئینی خوناب می‌توانند در تنظیم pH خون مؤثر واقع شوند؟

انواع گلوبولین و هموگلوبین

۲۳- انواع گلوبولین و هموگلوبین چگونه می‌توانند در تنظیم pH خون مؤثر واقع شوند؟

با جذب و انتقال یون

۲۴- کدام پروتئینی خوناب در جذب و انتقال یون نقش دارند؟

انواع گلوبولین و هموگلوبین

۲۵- انواع گلوبولین و هموگلوبین با جذب و انتقال یون در کدام نقش موثرند؟

تنظیم pH خون

۲۶- واحد ساختاری گلبولین و فیبرینوژن به ترتیب چیست؟

آمینواسید – آمینواسید

۲۷- وجود کدام یون در خوناب، اهمیت زیادی دارد؟ چرا؟

وجود یونی پتاسیم و سدیم در خوناب، اهمیت زیادی دارد چون در فعالیت یاخته‌ی بدن نقش کلیدی دارند.

۲۸- کدام یون در فعالیت یاخته‌ی بدن نقش کلیدی دارند؟

یونی پتاسیم و سدیم

۲۹- مواد غذایی خوناب شامل چه مواردی است؟

مواد غذایی خوناب شامل کربوهیدرات و آمینواسیدها است.

۳۰- مواد دفعی خوناب کدامند؟

اوره، کربن دی اکسید و لاکتیک اسید نیز از جمله مواد دفعی آن هستند.

۳۱- یاخته‌ی خونی کدامند؟

گویچه‌ی قرمز و گویچه‌ی سفید

۳۲- آیا گرده (پلاکت) یاخته خونی است؟

خیر. گرده، قطعاتی از یاخته هستند.

۳۳- در یک فرد بالغ، تولید کدام یاخته در مغز قرمز استخوان انجام می‌شود؟

یاخته‌ی خونی و گرده

۳۴- در یک فرد بالغ، تولید یاخته‌ی خونی و گرده در کجا انجام می‌شود؟

در یک فرد بالغ، تولید یاخته‌ی خونی و گرده در مغز قرمز استخوان انجام می‌شود.

۳۵- بخش یاخته ای خون در افراد بالغ چگونه تولید می‌شود؟

در مغز استخوان یاخته‌ی بنیادی وجود دارند که با تقسیمات خود، این بخش خون را تولید می‌کنند.

۳۶- کدام یاخته در مغز استخوان با تقسیمات خود، بخش یاخته ای خون را تولید می‌کنند؟

یاخته‌ی بنیادی

۳۷- در دوران جنینی، یاخته‌ی خونی در کدام اندام ساخته می‌شود؟

کبد، طحال و مغز استخوان

۳۸- ویژگی یاخته‌ی بنیادی مغز استخوان چیست؟

یاخته‌ی بنیادی مغز استخوان، یاخته‌‌هایی هستند که توانایی تقسیم و تولید چندین نوع یاخته را دارند.

۳۹- ابتدا یاخته‌ی بنیادی مغز استخوان تقسیم می‌شوند و دو نوع یاخته را ایجاد می‌کنند. آنها کدامند؟

یاخته‌ی بنیادی لنفوئیدی و یاخته‌ی بنیادی میلوئیدی

۴۰- کدام نوع یاخته‌ی بنیادی مغز استخوان در جهت تولید لنفوسیت عمل می‌کنند؟

لنفوئیدی

۴۱- یاخته‌ی بنیادی لنفوئیدی در جهت تولید کدام یاخته‌ی خونی عمل می‌کنند؟

لنفوسیت

۴۲- یاخته‌ی بنیادی میلوئیدی منشأ کدام یاخته‌ی خونی هستند؟

منشاء همه یاخته‌ی خونی به جز لنفوسیت.

۴۳- کدام نوع یاخته‌ی بنیادی مغز استخوان منشاء گویچه‌ی قرمز هستند؟

یاخته‌ی بنیادی میلوئیدی

۴۴- کدام نوع یاخته‌ی بنیادی مغز استخوان منشاء نوتروفیل هستند؟

یاخته‌ی بنیادی میلوئیدی

۴۵- کدام نوع یاخته‌ی بنیادی مغز استخوان منشاء ائوزینوفیل هستند؟

یاخته‌ی بنیادی میلوئیدی

۴۶- در انسان چند درصد یاخته‌ی خونی را گویچه‌ی قرمز تشکیل می‌دهند؟

بیش از ۹۹ درصد

۴۷- علت ظاهر قرمزرنگ خون چیست؟

در انسان بیش از ۹۹ درصد یاخته‌ی خونی را گویچه‌ی قرمز تشکیل می‌دهند که به خون، ظاهری قرمزرنگ می‌دهند.

۴۸- در انسان بیشترین درصد یاخته‌ی خونی را کدام یاخته تشکیل می‌دهند؟

گویچه‌ی قرمز

۴۹- ویژگی گویچه‌ی قرمز چیست؟

این یاخته‌ی کروی که از دو طرف، حالت فرو رفته دارند، در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هسته خود را از دست می‌دهند و سیتوپلاسم آنها از هموگلوبین پر می‌شود.

۵۰- کدام یاخته خونی فاقد هسته است؟

گویچه‌ی قرمز

۵۱- گویچه‌ی قرمز چه هنگامی‌هسته خود را ازدست می‌دهند؟

در هنگام تشکیل در مغز استخوان، هسته خود را از دست می‌دهند.

۵۲- نقش اصلی گویچه‌ی قرمز چیست؟

نقش اصلی گویچه‌ی قرمز، انتقال گازهای تنفسی است.

۵۳- نقش اصلی کدام یاخته‌ی خونی، انتقال گازهای تنفسی است؟

گویچه‌ی قرمز

۵۴- متوسط عمر گویچه‌ی قرمز چند روز است؟

۱۲۰ روز

۵۵- چند درصد از گویچه‌ی قرمز، روزانه تخریب می‌شود و باید جایگزین شود؟

تقریباً یک درصد از گویچه‌ی قرمز، روزانه تخریب می‌شود و باید جایگزین شود.

۵۶- تخریب یاخته‌ی خونی آسیب دیده و مرده در کدام اندام انجام می‌شود؟

تخریب یاخته‌ی خونی آسیب دیده و مرده در طحال و کبد انجام می‌شود.

۵۷- سرنوشت آهن آزاد شده در فرایند تخریب گویچه‌ی قرمز آسیب دیده و مرده چیست؟

آهن آزاد شده در این فرایند یا در کبد ذخیره می‌شود و یا همراه خون به مغز استخوان می‌رود و در ساخت دوباره گویچه‌ی قرمز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵۸- آهن آزاد شده در فرایند تخریب گویچه‌ی قرمز آسیب دیده و مرده ممکن است در کجا ذخیره شود؟

آهن آزاد شده در این فرایند ممکن است در کبد ذخیره می‌شود

۵۹- برای ساخته شدن گویچه‌ی قرمز در مغز استخوان وجود کدام ماده معدنی و کدام ویتامین لازم است؟

آهن – فولیک اسید و ویتامین B۱۲

۶۰-  چرا برای ساخته شدن گویچه‌ی قرمز در مغز استخوان وجود آهن لازم است؟

آهن به صورت گروه هم به پروتئین گلوبین می‌چسبد و هموگلوبین را می‌سازد

۶۱- فولیک اسید چه نوع ویتامینی است؟

فولیک اسید، نوعی ویتامین از خانواده B است یعنی محلول در آب است.

۶۲- چرا برای ساخته شدن گویچه‌ی قرمز در مغز استخوان وجود فولیک اسید و ویتامین B۱۲ لازم است؟

فولیک اسید برای تقسیم طبیعی یاخته ای لازم است. کمبود آن باعث می‌شود یاخته به ویژه در مغز استخوان، تکثیر نشوند و تعداد گویچه‌ی قرمز کاهش یابد. کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین B۱۲ وابسته است.

۶۳- کدام ویتامین برای تقسیم طبیعی یاخته ای لازم است؟

فولیک اسید برای تقسیم طبیعی یاخته ای لازم است و کارکرد صحیح آن به وجود ویتامین B۱۲ وابسته است.

۶۴- کمبود کدام ویتامین باعث می‌شود یاخته به ویژه در مغز استخوان، تکثیر نشوند و تعداد گویچه‌ی قرمز کاهش یابد؟

فولیک اسید کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود ویتامین B۱۲ وابسته است

۶۵- کارکرد صحیح فولیک اسید به وجود کدام ویتامین وابسته است؟

ویتامین B۱۲

۶۶- کدام مواد غذایی از منابع آهن و فولیک اسیدند؟

سبزیجات با برگ سبز تیره، حبوبات، گوشت قرمز و جگر از منابع آهن و فولیک اسیدند.

۶۷- کدام ویتامین فقط در غذاهای جانوری وجود دارد؟

ویتامین B۱۲

۶۸- کدام ویتامین در روده بزرگ تولید می‌شود؟

ویتامین B۱۲

۶۹- ویتامین B۱۲ در کدام اندام تولید می‌شود؟

روده بزرگ

۷۰- در بدن ما تنظیم میزان گویچه‌ی قرمز، به ترشح کدام هورمون بستگی دارد؟

اریتروپویتین

۷۱- در بدن ما تنظیم میزان کدام یاخته، به ترشح هورمونی به نام اریتروپویتین بستگی دارد؟

گویچه‌ی قرمز

۷۲- اریتروپویتین توسط یاخته‌ی کدام اندام اندام ترشح می‌شود؟

این هورمون توسط گروه ویژه ای از یاخته‌ی کلیه و کبد به درون خون ترشح می‌شود.

۷۳- گروه ویژه ای از یاخته‌ی کلیه و کبد کدام هورمون ترشح می‌کنند؟

هورمون اریتروپویتین

۷۴- هورمون اریتروپویتین روی کدام یاخته اثر می‌کند؟ و نتیجه این اثر چیست؟

روی مغز استخوان اثر می‌کند تا سرعت تولید گویچه‌ی قرمز را زیاد کند.

۷۵- هورمون اریتروپویتین چگونه سرعت تولید گویچه‌ی قرمز را زیاد می‌کند؟

روی مغز استخوان اثر می‌کند تا سرعت تولید گویچه‌ی قرمز را زیاد کند.

۷۶- هورمون اریتروپویتین به طور طبیعی به چه مقدار ترشح می‌شود؟ چرا؟

این هورمون به طور طبیعی به مقدار کم ترشح می‌شود تا کاهش معمولی تعداد گویچه‌ی قرمز را جبران کند.

۷۷- چه هنگامی‌مقدار هورمون اریتروپویتین خون به طور معنی داری افزایش می‌یابد؟

هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، این هورمون به طور معنی داری افزایش می‌یابد که این حالت در کم خونی، بیماری تنفسی و قلبی، ورزشی طولانی یا قرار گرفتن در ارتفاعات، ممکن است رخ دهد.

۷۸- هنگام کاهش مقدار اکسیژن خون، مقدار کدام هورمون به طور معنی داری افزایش می‌یابد؟

هورمون اریتروپویتین

۷۹- در کم خونی، ممکن است مقدار کدام هورمون به طور معنی داری افزایش می‌یابد؟

هورمون اریتروپویتین

۸۰- ورزشی طولانی یا قرار گرفتن در ارتفاعات ممکن است مقدار کدام هورمون به طور معنی داری افزایش می‌یابد؟

هورمون اریتروپویتین

۸۱- کدام یاخته‌ی خونی ضمن گردش در خون، در بافتی مختلف بدن نیز پراکنده می‌شوند؟

گویچه‌ی سفید

۸۲- نقش اصلی گویچه‌ی سفید چیست؟

دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است.

۸۳- نقش اصلی کدام یاخته، دفاع از بدن در برابر عوامل خارجی است؟

گویچه‌ی سفید

۸۴- کدام یاخته‌ی خونی هسته دارند؟

گویچه‌ی سفید

۸۵- ویژگی بازوفیل چیست؟

هسته دو قسمتی روی هم افتاده – سیتوپلاسم با دانه‌ی تیره

۸۶- هسته دو قسمتی روی هم افتاده ویژگی کدام گویچه سفید است؟

بازوفیل

۸۷- سیتوپلاسم کدام گویچه‌ی سفید دارای دانه است؟

بازوفیل، ائوزینوفیل و نوتروفیل

۸۸- سیتوپلاسم کدام گویچه‌ی سفید بدون دانه است؟

مونوسیت و لنفوسیت

۸۹- کدام گویچه‌ی سفید هسته دوقسمتی دارند؟

بازوفیل و ائوزینوفیل

۹۰- کدام گویچه‌ی سفید هسته چندقسمتی دارند؟

نوتروفیل

۹۱- کدام گویچه‌ی سفید هسته تکی دارند؟

مونوسیت و لنفوسیت

۹۲- ویژگی ائوزینوفیل چیست؟

هسته دوقسمتی دمبلی – سیتوپلاسم با دانه‌ی روشن درشت

۹۳- هسته دوقسمتی دمبلی ویژگی گویچه سفید است؟

ائوزینوفیل

۹۴- ویژگی نوتروفیل چیست؟

هسته چند قسمتی – سیتوپلاسم با دانه‌ی روشن ریز

۹۵- ویژگی مونوسیت چیست؟

هسته تکی خمیده یا لوبیایی – سیتوپلاسم بدون دانه

۹۶- هسته تکی خمیده یا لوبیایی از ویژگی کدام گویچه‌ی سفید است؟

مونوسیت

۹۷- ویژگی لنفوسیت چیست؟

هسته تکی گرد یا بیضی – سیتوپلاسم بدون دانه

۹۸- هسته تکی گرد یا بیضی از ویژگی کدام گویچه‌ی سفید است؟

لنفوسیت

۹۹- ویژگی گرده (پلاکت) چیست؟

قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای هستند که درون خود دانه‌ی زیادی دارند و از گویچه‌ی خون کوچکترند. گرده در مغز استخوان، زمانی تولید می‌شوند که بخش سیتوپلاسم ای یاخته‌ی بزرگی به نام مگاکاریوسیت قطعه قطعه و وارد جریان خون می‌شوند.

۱۰۰- قطعات یاخته ای بی رنگ و بدون هسته ای چیست؟

گرده (پلاکت)

۱۰۱- در زمان تولید گرده در مغز استخوان، بخش سیتوپلاسم ای کدام یاخته قطعه قطعه و وارد جریان خون می‌شود؟

یاخته‌ی بزرگی به نام مگاکاریوسیت

۱۰۲- با قطعه قطعه شدن بخش سیتوپلاسم ای یاخته‌ی بزرگی به نام مگاکاریوسیت کدام وارد جریان خون می‌شود؟

گرده (پلاکت)

۱۰۳- چگونگی تولید گرده (پلاکت) چیست؟

گرده در مغز استخوان، زمانی تولید می‌شوند که بخش سیتوپلاسم ای یاخته‌ی بزرگی به نام مگاکاریوسیت قطعه قطعه و وارد جریان خون می‌شوند.

۱۰۴- نقش دانه‌ی کوچک درون پلاکت چیست؟

درون هر یک از قطعات، دانه‌ی کوچک پر از ترکیبات فعال وجود دارند. با آزاد شدن یکی از این ترکیبات از گرده و ورود به خوناب، فرایندی آغاز می‌شود که منجر به تشکیل لخته در محل خونریزی می‌گردد.

۱۰۵- با آزاد شدن یکی از ترکیبات فعال دانه‌ی کوچک از گرده و ورود به خوناب، چه فرایندی آغاز می‌شود؟

فرایندی آغاز می‌شود که منجر به تشکیل لخته در محل خونریزی می‌گردد.

۱۰۶- پلاکت دارای کدام پروتئینی انقباضی هستند؟ نقش این پروتئین چیست؟

دارای پروتئینی انقباضی مثل اکتین و میوزین هستند که پس از جلوگیری از خونریزی، به انقباض لخته و جمع شدن آن کمک می‌کنند.

۱۰۷- نقش پلاکت چیست؟

گرده به چند طریق از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند.

۱۰۸- گرده در خونریزی محدود چگونه از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند؟

در خونریزی محدود، که دیواره رگ‌ها آسیب جزئی می‌بیند، در محل آسیب، گرده دور هم جمع می‌شوند، به هم می‌چسبند و ایجاد درپوش می‌کنند. این درپوش جلوی خروج خون از رگ آسیب دیده را می‌گیرد.

۱۰۹- در کدام نوع خونریزی درپوش ایجاد می‌شود؟

در خونریزی محدود، که دیواره رگ‌ها آسیب جزئی می‌بیند.

۱۱۰- در خونریزی محدود، که دیواره رگ‌ها آسیب جزئی می‌بیند، در محل آسیب، چه عواملی دور هم جمع می‌شوند، به هم می‌چسبند و ایجاد درپوش می‌کنند؟

پلاکت

۱۱۱- در خونریزی شدیدتر، چه عاملی در تولید لخته خون، نقش اصلی دارند؟

پلاکت

۱۱۲- در کدام نوع خونریزی لخته خون ایجاد می‌شود؟

در خونریزی شدید

۱۱۳- کدام عوامل لخته را در خونریزی شدید ایجاد می‌کنند؟

پلاکت با ترشح مواد و با کمک پروتئینی خون مثل فیبرینوژن و ترومبین، لخته را ایجاد می‌کنند. رشته‌ی پروتئینی فیبرین که یاخته‌ی خونی و گرده را در برگرفته و لخته را تشکیل داده اند. 

۱۱۴- نقش لخته در محل خونریزی شدید چیست؟

تشکیل لخته در محل زخم، جلوی خونریزی را می‌گیرد.

۱۱۵- وجود کدام ویتامین و کدام یون در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است؟

وجود ویتامین K و یون Ca در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است.

۱۱۶- وجود ویتامین K و یون Ca در انجام کدام فرایند لازم است

انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته لازم است.

۱۱۷- کدام یاخته هنگام تشکیل لخته، آنزیم پروترومبیناز ترشح می‌کنند؟

بافت و گرده‌ی آسیب دیده

۱۱۸- بافت و گرده‌ی آسیب دیده هنگام تشکیل لخته، کدام آنزیم را ترشح می‌کنند؟

آنزیم پروترومبیناز

۱۱۹- آنزیم پروترومبیناز کدام واکنش را سرعت می‌بخشد؟

ترومبین → پروترومبین

۱۲۰- واکنش زیر توسط کدام آنزیم انجام می‌شود؟

ترومبین → پروترومبین

آنزیم پروترومبیناز

۱۲۱- واکنش زیر توسط کدام ماده انجام می‌شود؟

فیبرین → فیبرینوژن

ترومبین

۱۲۲- ترومبین کدام واکنش را انجام می‌دهد؟

فیبرین → فیبرینوژن» فایل word

تهیهٔ فایل

» فایل pdf

دانلود pdf

کتاب زیست‌شناسی دهم

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـان


 بارم‌بندی زیست‌شناسی دهم ۱۴۰۳-۱۴۰۲


بارم بندی زیست شناسی دهم تجربی 1402 - 1401

درس زیست‌شناسی ۱

ارزشیابی از دانش آموزان در این درس به دو صورت مستمر و پایانی انجام می‌شود.

ارزشیابی مستمر براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می‌شود. این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام انجام هر فعالیت و بر اساس عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت‌ها، مانند ارائه گزارش، مشارکت در بحث های گروهی، پاسخ به پرسش‌های کتبی و شفاهی انجام می‌شود.

نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (نوبت اول سال و نوبت دوم سال) ۲۰ نمره است.

ارزشیابی پایانی در دو نوبت به صــورت آزمون کتبی انجام می‌شــود. در نوبت اول ۲۰ نمره از پنج فصــل اول کتاب (تا آخر گفتار ۲ فصل چهار، آخر صفحه ۶٠) است. در نوبت دوم پنج نمره به قسمت اول و ۱۵ نمره به قسمت دوم کتاب اختصاص دارد. بارم بندی فصل ها برای نوبت اول، دوم و شهریور مطابق جدول زیر پیشنهاد می‌شود.

توجه داشته باشید که طرح پرسش از مطالب مربوط به بیشتر بدانید، واژه شناسی، پاورقی ها و پیوست های آخر کتاب در همه آزمونها ممنوع است.

 
شماره فصل و عنوان نوبت اول نوبت دوم
۱- دنیای زنده ۴/۵ ۱
۲- گوارش و جذب مواد ۶ ۲
۳- تبادلات گازی ۴ ۱
۴- گردش مواد در بدن گفتار ۱ ۲/۵ ۱
فعالیت‌ها ۳  
۵- گردش مواد در بدن گفتارهای ۲ و ۳ و ۴ ۳/۵
۶- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۲/۵
۷- از یاخته تا گیاه ۴
۸- جذب و انتقال مواد در گیاهان ۳
فعالیت‌ها ۲
جمع ۲٠ ۲۰

شماره فصل و عنوان نوبت دوم نهایی، شهریور و دی‌ماه
۱- دنیای زنده ۲
۲- گوارش و جذب مواد ۳
۳- تبادلات گازی ۲
۴- گردش مواد در بدن ۳/۵
۵- تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ۱/۵
۶- از یاخته تا گیاه ۳
۷- جذب و انتقال مواد در گیاهان ۲/۵
فعالیت‌ها ۲/۵
جمع ۲٠
آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

‫۵ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا