علوم پزشکی

نقش الگوی مار در نشانه های پزشکی؛ مار نماد دارو و داروخانه

مار و ربط آن با دنیای پزشکی

چرا مار که از دوران باستان بر بشر تأثیر گذاشته و در افسانه ها و اساطیر جای باز کرده است، در نقش برجسته های دوران باستان، مجسمه ها و سکه ها به تصویر کشیده شده است. و چرا در متون نوشته شده، به عنوان نماد بهداشت و پزشکی در پرتوتصاویر سکه باستان شناسی کهن شناخته می‌شود.

امروزه، مشاغل و مؤسسات مرتبط با سلامت با نمادی از مار پیچیده شده به دور شاخه درخت، چوب، میله و یا جام مشخص می شوند؛ اگرچه، حیوانات مختلفی وجود دارند که برای انسانها غرایز محافظتی دارند و حتی می توانند با انسانها ارتباط برقرار کنند. ارتباطی که میان تندرستی و این موجود ناخوشایند و خون سرد وجود دارد، پذیرفته شده است. در واقع، یافتن موجود دیگری غیر از مار با چنین مشخصه منفی ای دشوار است.

در گذشته مار نماد پرستش بود و انتظار می‌رفت تا بتواند بیماری را درمان کند. سپس به عنوان یک موجود ترسناک در نظر گرفته شد که می‌توانست انسان را با سم خود بکشد.

مار از دوران باستان بر بشر تأثیر گذاشته و در افسانه ها و اساطیر جای باز کرده است. در نقش برجسته‌های دوران باستان، مجسمه ها و سکه ها به تصویر کشیده شده است.

حال می خواهیم با توجه به سکه های دوران باستان این موضوع  که چرا مار به عنوان نماد سلامت و دارو پذیرفته شده است را مورد بررسی قرار دهیم.

سکه های باستانی متعلق به روم و یونان همراه با نقش مار - 1
سکه های باستانی متعلق به روم و یونان همراه با نقش مار
سکه های باستانی متعلق به روم و یونان همراه با نقش مار - 2
سکه های باستانی متعلق به روم و یونان همراه با نقش مار 
سکه های باستانی متعلق به روم و یونان همراه با نقش مار - 3
سکه های باستانی متعلق به روم و یونان همراه با نقش مار

چرا مار نماد سلامت شد؟

مار با سایر حیوانات متفاوت است، زیرا این قابلیت را دارد که پوست اندازی کند، با وجود نداشتن پا سریع حرکت کند، و روی زمین، زیر زمین و حتی داخل آب هم زندگی کند. با در نظرگرفتن تمام این ویژگی ها، توجه بشر را از دوران باستان به خود جلب کرده و به عنوان یک موجود مقدس و محافظت کننده، با کمی ترس آمیخته با احترام، مورد پرستش قرار می گرفت.

مار در حال پوست اندازی
مار در حال پوست اندازی

در طول تاریخ ، مار با ویژگی های متعددی از جمله نو شدن دوره ای، جوانی، باروری، دارو ، زندگی طولانی، جاودانگی، حس مشترک، احتیاط، قدرت جسمی، خرد، دور بینی، پیشگویی، خوش شانسی و سرعت شناخته شده است. دلیل اصلی ارتباط مار با سلامتی این است که با پوست اندازی تجدید یا احیا شده و جوان می شوند. این فرایندی است که نماد دگردیسی میان تولد، زندگی و مرگ است.

علاوه بر این، این طور قلمداد می شود که مار به عنوان حیوانی که می تواند در زیر زمین، روی زمین و زیر آب زندگی کند، موجودیست که از قدرت شفابخش طبیعت که در آب چشمه ها، گلها و گیاهان طبیعی مشهود است، بهترین چیزها را می داند. بنابراین، نماد سلامت و پزشکی به آن نسبت داده می شود.

نقش مار در افسانه‌ها و اسطوره‌ها

دقیقاً مشخص نیست که مار برای اولین بار در کجا و چه زمانی در افسانه ها و اسطوره ها راه پیدا کرده است، اما مشاهدات حاکی از آن است که از ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد نقش مهمی در افسانه های شرقی و آسیایی داشته است. قطعات و سازه های بین النهرین که متعلق به ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد می باشند، در مورد مارها، نقش برجسته و افسانه ای دارند.

مهمترین آنها حماسه گیلگّمِش است. َ یک مار گیاه دارویی جیاوگولان را، که قهرمانی به نام گیلگمش آن را از آب بیرون آورده بود، با خود برد. هنگامی که مار این گیاه را خورد پوست اندازی کرد و جوان شد.

گیلگمش

گیلگمش

در این مقاله سعی شده است تا دلیل استفاده از مار به عنوان نماد پزشکی را برای شما آشکار نماییم!

مار در افسانه های مصر نیز مهم است و شهر مقدس تبای را حفظ کرده است. تبای برجسته ترین مرکز بهداشتی در مصر باستان است و توتم یا روح محافظ آن یک مار است.

آسکِلِپیوس

درعهد یونان باستان برخی از باورها و افسانه ها از بین النهرین و مصر نشأت می گرفت و مار را به عنوان نماد زندگی ابدی می پذیرفتند. آسکِلپیوس (اسطوره یونان)، خدای دارو، فرزند آپولو، اغلب در مجسمه ها، نقش برجسته ها و سکه ها به صورت یک فرد بزرگسالِ با تجربه به تصویر کشیده می شد، همراه با ماری پیچیده بر دور شاخه ای که نماد درخت زندگی بود.

آسکِلپیوس

آسکِلپیوس

این شاخه عصای او است و مار معمولاً به صورت پیچیده به دور آن نشان داده می شود. تصاویر مارها با سری به سمت بالا و با حرکت مارپیچ به سمت جلو عمدتا نماد آسکِلپیوس هستند. تصور می شود کلمه آسکِلپیوس (Asclepius) از کلمه “askalabos” گرفته شده است که در یونانی به معنی “مار” است. اعتقاد کلی بر این است که دو مار نشانه تعادل و تقارن است. یک مار نماینده علوم تجربی و طبیعی و مار دیگر علامت فضیلت اخلاقی و نیروی معنوی.

به دلیل اینکه مار پوست اندازی می کند و خود را تازه تر و جوان تر می سازد، اعتقاد بر این است که نماد آسکِلپیوس، که یک مار است، دارای جوانی ابدی است. این امر در عهد یونان باستان با سلامتی ارتباط مستقیم داشت.

ادعا می شد که آسکِلپیوس قدرت شفابخشی خود را از مار گرفته و مردم نذرهای خود را نه به آسکِلپیوس بلکه به مار ارائه دادند. هنگامی که آسکِلپیوس با گذشت زمان به خدای دارو تبدیل شد، نماد مار پیچیده شده در وسایل آسکِلپیوس، که یک میله یا عصا است، به نماد قدرت شفابخشی او تبدیل شد.

آسکِلپیوس به عنوان یک مرد پیر و قابل اعتماد با میله ای در دست نشان داده می شد. این نشان می دهد که آموزش پزشکی کوتاه نخواهد بود و مراحل آموزش و تمرین آنقدر طولانی خواهد بود که فرد پیر می شود و میله یا عصایی را برای پشتیبانی در دست می گیرد. طبق گفته های آسکِلپیوس، خدای دارو و سلامتی در عهد یونان، یک پزشک باید مانند مار ساکت باشد، نباید راز کسی را برای دیگران آشکار کند و با صبر و آرامش کار کند.

آسکلپیوس با قدرت شفا بخشی خود می توانست تمام مردگان را زنده و قدرت “جاودانگی” بخشد. او به خاطر مهارتهای موروثی و تبحر خود در جراحی، پزشکی و انواع معالجه مشهور شد.

سه نظریه در پشت ارتباط آسکلپیوس با مارها وجود دارد:

  1. اولین مورد این بود که آسکلپیوس مار را به دلیل بیماری یا جراحت بهبود داد و در ازای آن، مار به او اسرار دارو را آموخت.
  2. داستان دوم این بود که آسکلپیوس چنان قدرت یافته بود که می توانست نیش مار را درمان کند، یکی از کشنده ترین آسیب ها در جهان باستان. مارها در یونان باستان نیز به عنوان موجوداتی الهی با توانایی شفابخشی تصور می شدند.
  3. سوم اینکه روزی آسکلپیوس، پسر آپولو، سرگرم درمان مردی به نام گلائوکس بود. ماری به اتاق او خزید و آسکلپیوس مار را با عصایش کشت. مار دیگری به درون اتاق آمد و گیاهانی در دهان مار مرده نهاد و او را زنده کرد. سپس آسکلپیوس از همان گیاه برای زنده کردن گلائوکس بهره گرفت.

او چنان شفابخش مهیبی بود که توانایی هایش حتی اقتدار خدایان را بر زندگی و مرگ تهدید می کرد. چنانچه باعث شد تا زئوس، پدر بزرگ آسکلپیوس، از ترس او را با صاعقه به هلاکت رساند.

از آن‌روز معبدهایی برای خدای سلامتی و درمان، آسکلپیوس ساخته می شود و در یکی از این معابد، مارهای بی آزاری یافت می شوند که مرده به نظر می رسیدند زیرا بدنشان سفت شده بود. وقتی برداشته و به زمین انداخته می شدند، جان می گرفتند و زنده می شدند. مردم در آن زمان اینطور می پنداشتند که مارها به دلیل دعای خیر آسکلپیوس عمر دوباره یافته اند. از این رو مار را نماد بهبودی قرار دادند.

کاسه هایجیا

کاسه هایجیا یکی دیگر از نمادهای اسطوره ای مرتبط با پزشکی است. طبق افسانه های یونان باستان، هایجیا به عنوان دختر و دستیار آسکلپیوس و الهه سلامتی و بهداشت با یک کاسه معجون دارویی که مار محافظ خِرَد از آن می نوشید، به معابد پدرش وارد می شد.

هایجیا

هایجیا

کِدوسیوم (کادوسه)، هرمس و مرکوری

هیچ مدرکی هم در مورد کِدوسیوم وجود ندارد که از کجا آمده است. کدوسیوم یا کادوسه شکل ماری دو سر است که دور میله‌ای بالدار، یعنی کِدوسئوس، که به خدای یونانی دیگری به نام هِرمِس (به یونانی مِرکوری) تعلق دارد، پیچیده شده است.

بنابراین شاید اتفاقی نباشد که عنصر جیوه یک عامل شیمیایی مهم در تاریخ پزشکی و کیمیاگری بوده است. به عنوان مثال، بخار تبخیر شده جیوه همراه با سم مار در مرکز جمجمه به عنوان پادزهر نیش مار و صرع تزریق می شد.

راست: عصای آسکلپیوس — چپ: کادوسه

راست: عصای آسکلپیوس — چپ: کادوسه

در اروپا، در اواخر قرون وسطی و در اوایل عصر رنسانس بود که مار دو سرِ پیچیده شده دور میله بالدار هِرمِس، به عنوان نمادی از سلامت شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفت.

ادعا می شود که اولین استفاده رسمی از کِدوسیوم توسط سرویس دریایی ایالات متحده انجام شده است. طبق تحقیقی که در سال ۱۹۹۲ در ایالات متحده انجام شد، ۶۲٪ از مؤسسات پزشکی حرفه ای از مار حلقه شده در اطراف عصای هرمس به عنوان نماد استفاده می کردند و موسسات تجاری پزشکی از مار دو سرِ پیچیده شده در اطراف کِدوسیوس هرمس به عنوان نماد خود استفاده می کردند.

چپ: هرمس (مرکوری) –راست: آسکلپیوس

چپ: هرمس (مرکوری) –راست: آسکلپیوس

با این حال، شکل مار دو سر هرمس توسط انجمن های پزشکی در یونان  زیاد استفاده نمی شود. در عوض، شکل مار آسکِلپیوس که از اساطیر نشات می گیرد به عنوان نمادی برای چندین انجمن پزشکی یونان استفاده می شود.

امروزه مار تکی که به دورعصای آسکِلپیوس پیچیده شده و مار دو سر پیچیده شده در اطراف عصای بالدار هِرمِس به عنوان نمادهای پزشکی پذیرفته شده اند. در نتیجه، چهره های مشترک هر دو خدا، که مارهای پیچیده شده در اطراف یک میله یا عصا هستند، به عنوان نماد سلامتی توسط مشاغل و مؤسسات مرتبط با بهداشت پذیرفته شدند و از آنها در آرم خود استفاده کردند.
در این مقاله سعی شده است تا دلیل استفاده از مار به عنوان نماد پزشکی را برای شما آشکار نماییم!
شکل مار پیچیده شده در اطراف یک میله، که در آرم سازمان بهداشت جهانی (WHO) وجود دارد، توجه را به این واقعیت جلب می کند که بسیار شبیه شکل مار پیچیده شده در اطراف یک میله است که روی سکه های باستان ترسیم می شدند.

آرم سازمان بهداشت جهانی (WHO)

آرم سازمان بهداشت جهانی (WHO)

مار و جام

جام به معنای دارو است و مار یعنی سلامتی. از ترکیب آنها به داروهای سالم می رسیم.

گفته ها حاکی از آن است که در زمان ابن سینا طاعونی سخت در همدان شیوع پیدا کرد. ابن سینا متوجه شد که تنها عامل این بیماری موش می باشد. دستور داد هر خانواده ای اگر می خواهد از طاعون در امان باشد، در خانه مار نگهدارد تا با خوردن موش طاعون از بین برود.

هم چنین برای تقویت و زهر زیاد دستور داد جامی از شراب قرمز در سر راه مار قرار دهند، تا توان شکارِ موش بیشتری داشته باشد. بعد از آن هر شخص طاعونی که به شفاخانه می آمد مشخص می شد که در خانه اش ” مار” نداشته است که طاعون سرایت کرده. می گفتند “بی مار” چون مار در خانه نداشته “بیمار” شده است.

مار و جام

مار و جام

نتیجه

مار که پوست اندازی می کند، نوعی تجدید حیات و جوان سازی به شمار می رود. در طول تاریخ، مار چندین ویژگی از جمله قدرت، سرعت، دور بینی، خوش شانسی، شفابخشی، سلامتی و زندگی طولانی را به خود اختصاص داده است که به مشاغلی در حیطه سلامتی مربوط می شوند و با توجه به این واقعیت که حتی سم آن برای بشریت شفابخش است، سمبل سلامتی و پزشکی است.

مار در یونان قدیم، در مصر، و در ایران باستان بسیار با ارزش بوده است. آنطور که در نماد کوروش دو مار در دو طرف کلاه کوروش، در کنار تخم هایی که نماد باروری می باشند، به وضوح دیده می شوند.

مار در نماد کوروش

مار در نماد کوروش

چه در اطراف میله آسکلپیوس یا هرمس پیچیده شده باشند و چه به دور جام شراب، همه قهرمانان پزشکی امروز با افتخار آن مارها را به عنوان نمادهای خود بر روی یقه های خود می بندند. مار همچنان یک نماد برجسته پزشکی در جهان معاصر است.

در ایران حتی در طراحی لوگوی دانشگاه های علوم پزشکی استفاده از مار کاملاَ مشهود است.

تاریخچه نماد داروسازی (کادوسه)

تا حالا به نماد مار و عصا تو سمبل علوم پزشکی و داروسازی دقت کردید؟

این علامت از کجا آمده؟

مگر مار به عنوان یه خزنده ترسناک نیست؟ پس چرا برای نماد دارو و بهبودی بیماری به کار می‌رود؟

در طول تاریخ بشر، استفاده از نمادها راهی برای ارائه ایده های قدرتمند بوده است، که معنای آنها اغلب با گذشت زمان از بین می رود یا سوء تعبیر می شود.

  • با یک سری از نمادها آشنا بشیمJ

۱)   مار ، که در هر فرهنگی یافت می شود، برای نماد احساسات، اعم از ترس و پرستش استفاده شده است.

۲)   مشخصه ریختن پوست آن با دایره زندگی مرتبط است و این واقعیت که سم مار نیز می تواند ماده ضدعفونی کننده باشد، آن را به یک سمبل استعاری برای دارو تبدیل کرده است.

۳)   دو نماد مشهور مار که در پزشکی استفاده می شود میله Asclepius (خدای پزشکی یونان) و عصای Hermes یا Caduceus (از Pantheonیونان باستان وخدای تجارت) است.

  • میله Asclepius عصایی است که توسط یک مار در هم تنیده شده است، در حالی که Caduceus عصای کوتاهی است که توسط دو مار گره خورده است، که گاهی اوقات در بالای آن، بال وجود دارد.

! درگیری بزرگی که در سال ۱۹۲۸ م توسط Hettie W.H. ایجاد شد، که آیا آیا کادوکئوس یک نماد جعلی از دارو است یا خیر؟

  • در سال ۲۹۳ قبل از میلاد ، طاعون، روم را ویران کرده بود. رومی ها از خدای Asclepius کمک گرفته و در آن زمان، با پیشنهاد پزشکی، طاعون بوسیله مار ریشه کن شد.
  • تا به حال ، ما در مورد رابطه Asclepius  با مارگفتیم. اما میله چطور؟ برخی بر  این باورند که میله Asclepius است.

بسیاری از محققان می گویند مار بر روی میله نشان دهنده روش استخراج کرم گینه است، که در یونان و مصر باستان استفاده می شده، چون عصا را با احتیاط وارد بافت کرده و به آرامی پیچیده تا کرم استخراج شود.

  • مار، به عنوان شفادهنده بشریت:

سرانجام میله Asclepius توسط Cross جایگزین شد و به نمادی از دارو با مار پیچ خورده در اطرافش تبدیل شد و اولین ظهور کادوکئوس، به عنوان یک نماد پزشکی، مربوط به قرن ۱ تا ۴ میلادی است.

و اما سم مار به عنوان پاناسه در نظر گرفته شده، و از آن در تهیه بسیاری از دارو ها استفاده می شود.

  • در قرون وسطی و رنسانس کادوکئوس به تدریج به نماد کیمیاگری و داروسازی تبدیل شد.
  • در نهایت دو چاپگر که چاپ پزشکی انجام می دادند، ارهارد راتدولت در۱۴۸۶ م و یوهان فروبن در ۱۵۱۸م، از کادوکئوس به عنوان نمادی مربوط به پزشکی استفاده کردند و اولین بار، ویلیام باتس، یک پزشک ، آن را به عنوان نشان خود پذیرفت و سپس در دوران مدرن در سال ۱۷۹۲ م. جوشیا فلاگ جونیور، یک دندانپزشک جراح، از آن استفاده کرد.

 و اما افسانه ها و تاریخ:

بین النهرین باستان:

در بابل باستان مار نمادی از باروری بوده و بازگشت مارها در بهار به معنای زندگی است.

اولین نوع کادوکئوس در مهره های استوانه ای بابل باستان یافت می شود. که یک نماد جنسی با یک سر مرد و یک سر زن به یک بدن متصل بود.

این نماد شامل دو مار بود که به دور میله ای به همراه دو گریفون (موجود افسانه ای)  درهم تنیده شده بودند.

نمایش های مشابهی از گریفون ها و دو مار پیچ خورده مجسمه سازی شده در جیرفت و ایران یافت شده که قدمت آن به سال ۲۵۰۰ قبل از میلاد برمی گردد.

جزء اولین ویژگی های مار: پوست اندازی آن و اعتقاد به اینکه مارها می توانند تا ابد زندگی کنند.

مصر باستان:

در مصر باستان رابطه تعجب آوری بین مار و شفا بخشی وجود دارد!

در سرود مناجات مصری روایت از یک کارگر آورده شده که الهه Merteseger به صورت مار به او وارد شده و بیماری وی فراموش شده است!!

کرت مینوای و یونان باستان:

“الهه بزرگ” مینوایی ، که با مار در هر دست نمایش داده می شده، تأکید بر سلطه او برزمین است.

سنت یهود:

در متون مقدس سنت یهود، مار به تصویر کشیده شده است؛ نه تنها به عنوان یک درمانگر، بلکه به عنوان یک تخریب کننده نیز هست.

۱۴۰۰ قبل از میلاد، مردم اسرائیل از طاعون که عامل آن مارهای سمی فرستاده شده توسط یهوه(خدای اسرائیل) بود؛ در حال مرگ بودند.

خدا ازموسی خواست که ماری درست کند و آن را دور تیر قرار دهد، حال افراد گزیده شده وقتی به آن نگاه کنند، نجات می یابندJ

در نهایت، سفر ما در تاریخ نشان داد که مار:

در درجه اول، نماد مادر زمین و منبع زندگی است.

در مصر باستان، زندگی را به تصویر می کشید.

در کرت مینوی و بین النهرین، یک نماد باروری، در حالی که اولین مرجع آن به عنوان نمادی از تخریب است.

در کتاب “سقوط آدم و حوا” یافت شده است.

در نماد خدای پزشکی یونان (Asclepius) میله با مار پیچیده شده است و به معنی بهبودی بوده است.

از معالجه کرم گینه در دوران باستان نشات می گیرد.

قدمت کادوکئوس به بابل باستان برمی گردد و نمادی از آن است.

در قرن شانزدهم ، کادوکئوس به عنوان نمادی برای دارو بوجود آمد.

و “پزشکی” از کلمه لاتین medicus گرفته شده است ، به معنی “a physician”. (که در واقع پزشک تنها یک شفا دهنده است).

مار یکی از قدیمی ترین و شایع ترین نمادهای اسطوره ای است که تقریبا در همه ی فرهنگ های باستانی به گونه های مختلف تجلی پیدا کرده است. امروزه کهن الگوی مار در بخش وسیعی از نشانه های مرتبط با حرفه پزشکی و سلامت به کار رفته است. این نقش به شکل یک یا دو مار است که بر گرد عصا و یا جام حلقه زده اند. با توجه به کاربرد وسیع نقش مار در نشانه های پزشکی، پژوهش حاضر به مطالعه ریشه های اسطوره ای مار به عنوان نماد پزشکی می پردازد.این مقاله با روش توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ایی در پی پاسخ به این سوالات می باشد:الف) ریشه اسطوره ای کاربرد مار به عنوان نماد پزشکی چیست ب) آیا نشانه های پزشکی ایرانی از نماد جهانی مار بهره گرفتند نتایج تحقیق نشان داد که شکل مار به عنوان نماد پزشکی به اسطوره آسکلپیوس برمی گردد. آسکلپیوس خدای طبیب در یونان باستان بود و این تصور وجود داشت که وی با کمک مارها بیماران را شفا می دهد. از این رو عصای آسکلپیوس که ماری بر گرد آن پیچیده، نماد پزشکی شد. نقش دیگری که به شکل ماری است که از پایه جامی بالا می رود و نماد حرفه داروسازی شده، به دیگر افسانه یونانی هایجیا دختر آسکلپیوس برمی گردد. کادوکیوس که نشان هرمس است به شکل دو مار به هم پیچیده بر گرد یک عصای بالدار می باشد. این نشان اغلب اشتباها به جای عصای آسکلپیوس به ویژه در آمریکا به عنوان نماد پزشکی به کار می رود. همچنین بررسی ها نشان داد که طراحان ایرانی به نماد جهانی مار توجه داشتند و در طراحی اکثر نشانه های پزشکی آن را به کار بردند.

چرا نماد داروخانه مار و فرد مریض بی‌مار است؟

از زمان های بسیار قدیم نماد داروخانه مار و افراد مریض بیمار است، اما دلیل انتخاب مار به عنوان نماد داروخانه های جهان چیست و چرا به افراد مریض بیمار می گویند؟

راز دومار و عصا در نماد داروخانه های جهان چیست؟

تصویر مار که در اطراف یک جام، چوب یا عصا تنیده شده است، تصویر آشنایی برای مسائل پزشکی است که معمولاً آن را روی بسته بندی های دارویی، آمبولانس ها یا بیمارستان ها می بینید. نیش مار عموماً اتفاق خوبی نیست بنابراین شاید این حیوان سمبل خوبی برای حرفه پزشکی نباشد؛ اما پشت این قضیه یک داستان وجود دارد و در کل اعتقادات بر این است که دو مار نشان دهنده تعادل و تقارن هستند که یکی از آن ها علوم تجربی را نشان داده و دیگری نیروهای معنوی، در این مورد دو داستان و اسطوره یونانی وجود دارد که در این بخش جذاب از نمناک میخوانید.

نماد مار

داستان انتخاب مار به عنوان نماد داروخانه های جهان

داستان اول:

روزی اسکولاپ (پسر آپولو)، در حال درمان کردن مردی به نام گلائوکس بود که زئوس به او با آذرخش آسیب زده بود. در این حال، ماری وارد اتاق وی شد و اسکولاپ مار را با عصایش کشت و مجددا مار دیگری هم به اتاق او رفت و گیاهانی در دهان مار مرده گذاشت و آن را زنده کرد و سپس اسکولاپ هم از همان گیاه برای زنده کردن گلائوکس استفاده کرد و از آن به بعد، مار نماد داروخانه و علم پزشکی شد.

 نماد مار داروخانه

داستان دوم

داستان دیگری که وجود دارد این است که در افسانه های قدیم یونان، مار نشان دهنده تندرستی بوده است زیرا مار شهر رم را از بیماری طاعون نجات داده بود. به پاس این کار در سر راه مار جام شرابی نهادند تا از آن بنوشد. ایرانیان باستان نیز مار را نشانهٔ زندگی و سلامتی و جام را نشانهٔ دوستی می دانستند. آن ها در جشن ها و مراسم، شربت را در جام ریخته و به نشانهٔ سلامتی می نوشیدند.

علاوه بر این اتفاق که مار نماد بهداشت و داروخانه ها شده بود، از زهرمار برای مصارف دارویی استفاده می کرده اند، هنوز هم روی داروخانه ها تصویری هست از یک جام و ماری که زهرش را در این جام می ریزد. روغن مار نیز برای رفع درد های عضلانی و استخوانی مورد استفاده قرار می گرفته است.

مار نماد پزشکی

چرا به افراد دچار امراض، بیمار می‌گویند؟

جالب است بدانید در زمان شیوع طاعون در رم، بیماری طاعون در مناطقی که مار زیاد بوده، وجود نداشت اما بیماری در جاهایی که مار نبوده شیوع داشته است؛ بنابراین، برخی داشتن و نگهداری مار را نشانه سلامت می دانستند و به افرادی که زیاد دچار امراض می شدند، می گفتند:«بی مار» (بیمار!)

ایرانیان به کسی که حال خوشی نداشت و در بستر بود، بیمار (بی زندگی و سلامتی) می گفتند بنابراین مار که سمبل زندگی بود در جام سلامتی، نشان تندرستی و شفا بود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر
منبع
madavash.combinande.ircivilica.comnamnak.com

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا