زنان، بارداری و کودکانعلوم پزشکی

سیستم ایمنی و بیماری‌های نقص ایمنی و آلرژیک

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۳ میانگین: ۵]

هدف‌های رفتاری: از فراگیر انتظار می‌رود در پایان این مبحث، بتواند:

١- سدهای دفاعی بدن را توضیح دهد.

۲- سیستم اصلی دفاعی بدن را تعریف کند.

۳- سیستم ایمنی غیر اختصاصی را توضیح دهد.

۴- سیستم ایمنی اختصاصی را توضیح دهد.

۵- انواع بیماری‌های سیستم ایمنی را نام ببرد.

۶- بیماری‌های نقص ایمنی مادرزادی را توضیح دهد.

۷- بیماری‌های نقص ایمنی ثانویه را توضیح دهد.

۸- اختلالات ایمنی ناشی از سوء تغذیه را توضیح دهد.

۹- نقص ایمنی ناشی از داروهای ضد سرطان را توضیح دهد.

۱۰- بیماری ایدز را توضیح دهد.

۱۱- بیماری‌های آلرژیک را توضیح دهد.


 مقدمه

بدن انسان، به طور بی وقفه‌ای در معرض تهاجم عوامل بیماری زا قرار دارد. این عوامل عبارت‌انداز باکتری‌ها، ویروس ها، قارچ‌ها و انگل‌ها که به وفور در محیط زندگی انسان پراکنده‌اند.

این عوامل نه تنها در محیط اطراف ما به سر می‌برند، بلکه بسیاری از آنها نیز در سطح پوست و یا درون لوله‌های گوارشی و تنفسی و سایر قسمت‌های بدن انسان زندگی می‌کنند. عاملی که موجب می‌شود این موجودات ریزبینی نتوانند به انسان آسیب برسانند وجود یک سیستم دفاعی در بدن است.

۱- سیستم دفاعی بدن

هر نقطه‌ای از بدن، مرکزی برای دفاع در مقابل عوامل مهاجم است. برای مثال پوست سالم یک سد دفاعی محکم است اما بر اثر بریدگی، خراش و یا سوختگی در پوست این سد دفاعی به طور موضعی در هم می‌ریزد و عوامل بیماری زا از آنجا وارد بدن می‌شوند. از طرفی ترشحات مجاری گوارشی، تنفسی و حتی بزاق و اشک نیز از وسایل مقابله با عوامل مهاجم هستند. مواردی که ذکر شد در واقع سدهای دفاعی اولیه بدن هستند اما در بدن سیستم دفاعی پیچیده‌تری نیز وجود دارد که وظیفه اصلی دفاع بدن بر عهده آن سیستم است.

۲- سیستم اصلی دفاع بدن

سیستم دفاعی اصلی بدن در خون و لنف و سیستم رتیکولواندوتلیال (مجموعه بافت هایی را که سلول‌های متحرک و ثابت دفاعی در آن مستقرند سیستم رتیکو لواندوتلیال می‌گویند، مانند کبد، طحال و غدد لنفاوی و غیره.) مستقر است. هرگاه سدهای دفاعی اولیه بدن نتوانند در مقابله با عوامل بیماریزا کاری انجام دهند و این عوامل وارد خون و سایر بافت‌ها گردند سیستم دفاعی اصلی شروع به فعالیت می‌نماید. سیستم ایمنی اصلی بدن انسان از دو قسمت تشکیل شده است:

الف) سیستم ایمنی غیراختصاصی

ب) سیستم ایمنی اختصاصی

الف) سیستم ایمنی غیر اختصاصی: در اینجا نقش اصلی به عهده گلبول‌های سفید چند هسته‌ای است یعنی پس از ورود عوامل بیماری زا به ناحیه‌ای از بدن و افزایش جریان خون آن محل گلبول‌های سفید چند هسته‌ای از میان سلول‌های پوششی جدار مویرگ‌ها عبور می‌کنند و وارد فضای بین سلولی می‌شوند. این عمل را دیا پدز (Diapedesis) می‌نامند (شکل ۱-۴ نمایش دیاپدز و دفاع موضعی بدن را نشان می‌دهد). گلبول‌های سفید پس از ورود به ناحیه مبتلا، شروع به بیگانه خواری (فاگوسیتوز) می‌کنند. بیگانه خواری به این ترتیب است که قسمت هایی از سیتوپلاسم گلبول به صورت زواید کشداری در می‌آید و باکتری‌ها را در میان خود می‌گیرد. گلبول‌های سفید پس از بلع باکتری‌ها شروع به هضم نمودن آنها می‌کنند. در اثر این فعالیت‌ها و از تجمع ترشحات مختلف و لاشه گلبول‌های سفید و میکروب‌ها مایعی به نام چرک در محل جمع می‌شود. مجموعه فعالیت هایی را که توسط سیستم ایمنی غیر اختصاصی بدن

نمایش دیاپدز و دفاع موضعی بدنشکل ۱- نمایش دیاپدز و دفاع موضعی بدن در مقابل ورود عوامل بیماری زا

صورت گرفته و منجر به تشکیل آبسه و تجمع چرک می‌گردد «دفاع موضعی بدن» می‌نامند. در دفاع موضعی علاوه بر گلبول‌های سفید کمپلمان‌ها (Complements) نیز شرکت دارند. کمپلمان‌ها که از جنس پروتئین‌ها هستند به صورت یک سیستم عمل می‌کنند از شماره ۱ تا ۹ نام گذاری شده‌اند. طرز فعالیت آنها به این صورت است که یک یک آنها به تدریج فعال می‌شوند و در واکنش آنتی ژن – آنتی بادی شرکت می‌نمایند یعنی به زبان ساده عمل کمپلمان‌ها عبارت است از «آماده سازی ذراتی که قرار است توسط گلبول‌های سفید بلعیده شوند.» شکل ۴ انواع گلبول‌های سفید خون را نشان می‌دهد.

گستره‌ای در خون محیطیشکل ۲- گستره‌ای در خون محیطی: ١- گلبول قرمز ۲- گلبول سفید چند هسته‌ای ۳– گلبول سفید بازو فیل ۴- لنفوسیت ۵- گلبول سفید ائوزیوفیل

ب) سیستم ایمنی اختصاصی: لنفوسیت‌ها در این سیستم رل اصلی را بازی می‌کنند. النفوسیت‌ها که نوعی گلبول سفید تک هسته‌ای هستند در خون محیطی و غده‌های لنفاوی تیموس و طحال وجود دارند. لنفوسیت‌ها بر دو نوع‌اند: T و B.

لنفوسیت‌های T: در مغز استخوان ساخته می‌شوند، در تیموس مراحل تکاملی خود را طی می‌کنند. در سطح خارجی لنفوسیت‌های T تعدادی گیرنده وجود دارد که ساختمانی شبیه به آنتی بادی دارند. این گیرنده‌ها به میکروب‌ها می چسبند و باعث حل شدن دیواره میکروب و از بین رفتن آنها می‌شوند.

لنفوسیت‌های B: در انسان در مغز استخوان ساخته شده و مراحل تکاملی خود را در غده‌های النفاوی طی می‌کنند. عمل لنفوسیت‌های B ساختن و ترشح آنتی بادی‌هاست. آنتی بادی‌ها از جنس پروتئین هستند و ایمونوگلوبولین نام دارند. ایمونوگلوبولین‌ها از ابتدای تولد در بدن انسان وجود ندارند (البته در این جا استثنا هم وجود دارد چون تعدادی از ایمونوگلوبولین‌های مادری که وزن مولکولی کمتری دارند به نام ایمونوگلوبولین G در حین حاملگی از جفت عبور کرده تا چندین ماه بعد از تولد در بدن کودک وجود داشته و سبب ایجاد ایمنی در مقابل بعضی از بیماری‌ها می‌گردند.) اما بعد از تولد و در طول دوران کودکی بعد از ورود عوامل بیماری زا، یعنی ویروس‌ها و باکتری‌ها و غیره به بدن توسط لنفوسیت‌های B ساخته می‌شوند. البته لنفوسیت‌های B به تنهایی توانایی ساختن آنتی بادی‌ها را ندارند و در این مورد همیشه از لنفوسیت‌های T کمک می‌گیرند.

واکنش لنفوسیت‌های C و B اختصاصی هستند یعنی در مقابل ورود هر نوع آنتی ژن یک آنتی بادی خاص ساخته می‌شود. بسیاری از این آنتی بادی‌ها به مدت طولانی و یا تا پایان عمر در بدن شخص باقی می‌مانند و سبب محافظت وی در مقابل بیماری‌ها می‌گردند.

۳- بیماری‌های سیستم ایمنی

بیماری‌های سیستم ایمنی تعدادشان نسبتا زیاد است. بعضی مربوط به نقایص مادرزادی هستند و تعدادی دیگر به علل اکتسابی ایجاد می‌شوند.

الف) بیماری‌های نقص ایمنی مادرزادی:

این بیماری‌ها بسیار نادر بوده و کودکان مبتلا مرتبا به عفونت‌های سخت و شدیدی مبتلا می‌گردند. نقص در انجام فاگوسیتوز در گلبول‌های سفید و کمبود نسبی یا فقدان کامل انواع ایمونوگلوبولینها را از این دسته می‌توان نام برد.

نوع مادرزادی نقص ایمنی راه پیشگیری خاصی ندارد اما بهتر است در خانواده‌هایی که نقص ایمنی مادرزادی وجود دارد قبل از ازدواج حتما مورد مشاوره ژنتیک قرار گیرند.

ب) بیماری‌های نقص ایمنی ثانویه یا اکتسابی:

سیستم ایمنی کودک در این گروه از بیماری‌ها هنگام تولد یا بعد از آن، نقص و اشکالی ندارد اما در طول دوران کودکی به دلایل مختلفی مانند سوء تغذیه، مصرف بعضی از داروها و بیماری ایدز دچار اختلال می‌گردد. اینک به شرح این بیماری‌ها می‌پردازیم:

۱- اختلالات ایمنی ناشی از سوء تغذیه: سوء تغذیه یک علت شایع اختلال ایمنی در کودکان است. سوء تغذیه سبب از بین رفتن سلامت پوست و مخاط‌های تنفسی و گوارشی می‌گردد و با از بین رفتن این سدهای دفاعی، میکروب‌ها به آسانی وارد بدن می‌شوند. از طرف دیگر سوء تغذیه روی عملکرد سلول‌های B و به خصوص سلول‌های T اثر منفی می‌گذارد و اختلالات شدیدی در آنها به وجود می آورد. بنابراین کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید مانند کواشیورکور و ماراسموس به علت نقص سیستم ایمنی دائم دچار عفونت‌های مختلفی می‌گردند به طوری که شایع‌ترین علت مرگ کودکان مبتلا به سوء تغذیه را عفونت تشکیل می‌دهد.

۲- نقص ایمنی ناشی از مصرف دارو‌های ضد سرطان: داروهای ضد سرطان عمدتا سلول هایی را مورد حمله قرار می‌دهند که مرتبا در حال تکثیر باشند. چون گلبول‌های سفید همانند سلول‌های سرطانی همیشه در حال تکثیر و ازدیادند، لذا این سلول‌ها طی درمان و مصرف داروهای ضد سرطان، آسیب فراوان می‌بینند و از تعداد آنها به شدت کاسته می‌شود. با کاسته شدن گلبول‌های سفید، شخص در معرض انواع عفونت‌ها قرار می‌گیرد. برای مثال بیماری آبله مرغان در کودک سالم اغلب یک بیماری خفیف و گذراست و معمولا بدون هیچ عارضه‌ای بهبود می‌یابد. اما، در کودک مبتلا به سرطان خون که تحت درمان با داروهای ضد سرطان است بیماری آبله مرغان بسیار شدید و همراه با خونریزی است به طوری که در اکثر موارد کودک مبتلا از بین خواهد رفت. شکل ۳ آبله مرغان شدید از نوع خونریزی دهنده در یک کودک را نشان می‌دهد.

یک کودک با آبله مرغان خونریزی دهندهشکل ۳- یک کودک با آبله مرغان خونریزی دهنده

۳- بیماری ایدز: کلمه ایدز AIDS (Acquired Immunno Deficiency Syndrome) که از حروف اول جمله سندرم نقص ایمنی اکتسابی تشکیل شده، نام بیماری کشنده‌ای است که از سال ۱۹۸۱ میلادی به بعد به صورت یکی از مشکلات عظیم بهداشتی دنیا در آمده است. عامل بیماری ایدز ویروسی است که به آن HIV (Human Immunodeficiency Virus (Hiv-1) (Hiv-2)، عامل بیماری ایدز دو نوع ویروس تقریبا شبیه به هم هستند که به آن (۱-HIV) و (۲-HIV) گفته می‌شود.) یا ویروس نقص ایمنی انسان نام نهاده‌اند. این ویروس بعد از ورود به بدن موجب تخریب سلول‌های لنفوسیت T و کاهش قدرت سیستم ایمنی انسان می‌گردد. شخص مبتلا، در مقابل هجوم عوامل بیماری زا که همیشه به وفور در محیط زندگی انسان وجود دارند، بی دفاع می‌ماند و بعد از مدتی به علت غلبه آنها از پا در می‌آید. خطر ایدز به دلیل دوره نهفته طولانی آن است که شخص آلوده به ویروس بعد از ورود آن به بدن سال‌ها علامتی ندارد و به ظاهر سالم است. اما در طی این مدت ممکن است افراد زیادی را مبتلا به بیماری ایدز نماید که به این افراد HIV مثبت می‌گویند.

راه‌های انتقال: انتقال ویروس ایدز از شخص مبتلا به شخص سالم از راه‌های زیر صورت می‌گیرد: آمیزش جنسی، استفاده از سرنگ مشترک بین معتادان تزریقی، انتقال خون آلوده و از طریق مادر آلوده به جنین

علایم بیماری: از شروع بیماری در یک دوره کوتاه شخص علائمی‌شبیه سرماخوردگی پیدا می‌کند بعد از این مرحله بیماری مدتهای زیادی خاموش مانده اما موقعی که بیماری کاملا پیشرفت کند اختلال شدید در سیستم ایمنی ایجاد شده و بیمار آمادگی ابتلا به عفونت‌های فرصت طلب (عفونت‌های فرصت طلب در اثر میکروبها، ویروس‌ها یا انگل هایی ایجاد می‌شود که در حالت عادی، بیماری زا نبوده و یا در صورت بروز عفونت علائم خفیفی دارند.) را پیدا می‌کند در این شرایط امکان بروز سرطان‌های مختلف هم مانند سرطان کاپوزی (سرطان کاپوزی یک نوع سرطان بافت پوششی جدار داخلی مویرگ هاست که تمام سیستم‌های بدن از جمله پوست را گرفتار می سازد.) و انواع لنفوم وجود دارد. (شکل ۴)

فرد مبتلا به ایدز که دچار سرطان کاپوزی استشکل ۴- فرد مبتلا به ایدز که دچار سرطان کاپوزی است

سیر بیماری ایدز و علائم آن در کودکان و بزرگسالان تفاوت دارد.

کودکان مبتلا به ایدز تا قبل از مرگشان عمدتا از اختلالاتی مانند عفونت ریه، عفونت شدید سینوس ها، کندی رشد مشکلات ذهنی رنج می‌برند بعضی از بیماری‌های فرصت طلب مانند سرطان کاپوزی در کودکان کمتر دیده می‌شود. سیر بیماری در کودکان بیشتر و سریع تر از بالغین است و اغلب نیمی از کودکان درمان نشده تا ۲ سالگی فوت می‌کنند. در بعضی از کودکان مبتلا به دلایل ناشناخته دوره بیماری ضعیف تر و طولانی تر است این کودکان تا قبل از سنین نوجوانی زنده می‌مانند.

راه‌های جلوگیری از ابتلا به بیماری ایدز:

١- پایبندی به اصول اخلاقی و جلوگیری از تماس‌های جنسی مشکوک یکی از راه‌های جلوگیری از انتقال بیماری است. ۲- آزمایش نمونه‌های خون از نظر آلودگی به ویروس ایدز برای شناسایی افراد مبتلا و جلوگیری از تزریق خون آلوده. ۳- به زنان آلوده به ویروس ایدز باید توصیه شود که از حامله شدن پرهیز نمایند. امکان ابتلا به ویروس ایدز از طریق لمس کردن یا نزدیک شدن به کسانی که آلوده به ویروس ایدز هستند وجود ندارد. بغل کردن، دست دادن، سرفه و عطسه ایدز را منتقل نخواهد کرد. این ویروس از راه توالت، تلفن، بشقاب، لیوان، قاشق، حوله، ملافه، تخت، شنا در استخرهای عمومی و استحمام در حمام‌های عمومی انتقال نمی‌یابد.

۴- بیماری‌های آلرژیک: سیستم ایمنی در بعضی شرایط به جای محافظت از بدن، نتایج مخرب و گاه کشنده‌ای به بار می آورد. این واکنش‌ها در واقع پاسخ سیستم ایمنی در مقابل ورود عوامل خارجی به بدن هستند که با افزایش حساسیت همراهند و در بدن اشخاص اختلالاتی را به وجود می آورند که به آن بیماری‌های آلرژیک می‌گویند. طرز بروز اکثر بیماری‌های آلرژیک به این ترتیب است که ورود مواد خارجی بخصوص پروتئین‌ها به بدن – که به آن آنتی ژن می‌گویند – سبب تولید آنتی بادی علیه آن آنتی ژن می‌گردد. این آنتی بادی‌ها که از جنس ایمونوگلوبین E (Immunoglobulin E) هستند در سطح خارجی سلول هایی به نام ماست سل (Mast cell) قرار می‌گیرند. حال اگر آنتی ژن‌های اولیه دوباره وارد بدن انسان گردند، در اثر ترکیب با آنتی بادی‌هایی که در روی ماست سل‌ها قرار دارند سبب پاره شدن آن سلولها و رها شدن مقادیر زیادی از مواد مختلف درون آن می‌گردند که مهم‌ترین آنها هیستامین (Histamine) نام دارد. این مواد موجب بروز تغییراتی در بدن می‌گردند که به پیدایش بیماری‌های آلرژیک می‌انجامد.

ورم ملتحمه آلرژیک، انواع کهیر، تب یونجه، آسم برونشیک، اگزما، حساسیت دارویی از انواع شایع بیماری‌های آلرژیک هستند. عامل به وجود آورنده این بیماری‌ها حساسیت به گرده گل بعضی از گیاهان، مواد موجود در گرد و خاک منازل، پشم و پوست حیوانات خانگی، انواع کپک‌های غذایی و بعضی از داروها می‌باشد. استعداد و زمینه ژنتیکی برای بروز بیماری‌های آلرژیک لازم است زیرا در بعضی از خانواده‌ها بیماری‌های آلرژیک شیوع بیشتری دارد. پیشگیری از این بیماری‌ها از طریق دوری جستن از مواد آلرژن (موادی که سبب تولید آلرژی در بدن می‌گردند.) است از طریق تغییر شغل و یا محل زندگی که در خیلی از موارد انجام آنها در زندگی روزمره برای بسیاری از افراد مقدور نیست.

آلرژی به شیر و گوشت گاو در کودکان شیرخوار: در سال‌های اخیر این بیماری به دلیل پیشرفت علمی‌در زمینه بیماری‌های آلرژیک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. علائم این بیماری در کودک عبارت است از بروز کهیر، خارش، در موارد شدید، وجود خون روشن در مدفوع کودک. در موارد شدید به دلیل دفع پروتئین‌های گاوی از شیر مادر باید به مادران شیرده پرهیز غذایی داده شود و این گونه افراد تا پایان دوران شیردهی از مصرف گوشت گاو، شیر و فراورده‌های لبنی گاو بایستی خودداری نماید.

به کودکان آلرژیک شیر پاستوریزه، شیر خشک و گوشت گاو داده نشود. مصرف گوشت و شیر گوسفند بلامانع است.

پرسش

١- سیستم دفاعی اصلی بدن را توضیح دهید.

۲- دفاع موضعی بدن را تعریف کنید.

۳- اختلالات ایمنی ناشی از سوء تغذیه را توضیح دهید.

۴- اثر داروهای ضد سرطان در ایجاد نقص ایمنی را شرح دهید.

۵- علت ایجاد بیماری ایدز را توضیح دهید.

۶- راه‌های انتقال بیماری ایدز را توضیح دهید.

۷- راه‌های پیشگیری از بیماری ایدز را توضیح دهید.

۸- تفاوت بیماری ایدز در کودکان و بزرگسالان را توضیح دهید.

۹- طریقه بروز بیماری‌های آلرژیک را توضیح دهید.

۱۰- آلرژی به گوشت گاو و شیر در شیرخواران را توضیح دهید.


» فایل word «سیستم ایمنی و بیماری‌های نقص ایمنی و آلرژیک»

تهیهٔ فایل

» فایل pdf «سیستم ایمنی و بیماری‌های نقص ایمنی و آلرژیک»
 
 
 
 
 
 
 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا! نام و آوازه مــــــرا چنان در حافظــه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــر نیز تــوان به یغمـا بـردن آن را نـداشتــــــه باشـد...! خدایـــــــــا! محبّـت مــرا در دل‌های بندگانت بینداز ... خدایــــــا! مــــرا دوســــت بــــدار و محبوبــم گـــردان...!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا