زیست‌شناسی (۱)

نقدی بر شکل‌های کتاب زیست‌شناسی دهم فصل اول

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟

نقد زیست

درون بری (آندوسیتوز) و برون رانی (اگزوسیتوز): بعضی یاخته ها می توانند ذره های بزرگ را با فرایندی به نام درون بری جذب کنند. برون رانی فرایند خروج ذره های بزرگ از یاخته است. این فرایندها با تشکیل ریزکیسه ها همراه است و به انرژی ATP نیاز دارد (شکل۱۵).

حال به نظر شما ذره های شکل ۱۵ بزرگ‌تر است یا شکل‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۴؟

یعنی شکل‌های مربوط به اگزوسیتوز و آندوسیتوز با توضیحات متن کتاب و شکل های مربوط به سایر فرایندهای ورود مواد به یاخته و خروج از آن تناقض دارد. ذره هایی که در شکل های اگزوسیتوز و آندوسیتوز نشان داده شده، بزرگ هستند یا ذره هایی که در شکل های سایر فرآیندها نشان داده شده؟

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...! خدایــــــــــا نام و آوازه مـــن را چنان در حافظه‌ها تثبیت کن که آلزایمـــــــــــــر نیز توان به یغما بردن آن را نداشته باشد...!

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا