زیست‌شناسیزیست‌شناسی (۱)زیست‌شناسی (۲)زیست‌شناسی (۳)کنکور سراسری

سوالات زیست‌شناسی کنکور علوم تجربی داخل کشور ۱۴۰۲؛ همراه کلید

امتیازی که به این مقاله می دهید چند ستاره است؟
[کل: ۲ میانگین: ۵]

کتاب الکترونیکی «کتاب مجموعه پرسش های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵ 

 

این کتاب شامل: 

  • بررسی تمامی پرسش‌های کنکوری (از سال ۱۳۹۸  تا ۱۴۰۲) داخل کشور و خارج از کشور؛ 
  • بررسی برخی پرسش‌های کنکوری نظام‌های آموزشی سابق؛ 
  • پاسخ کلیدی پرسش‌ها؛ 
  • پاسخ کامل فعالیت‌های کتاب؛ 
  • مطابق با جدیدترین تغییرات کتاب درسی
  • تفکیک موضوعی پرسش‌ها براساس سرفصل‌های کتاب درسی


برای مشاهده «بخشی از این کتاب الکترونیکی» کلیک کنید. تهیه فایل ورد «کتاب مجموعه پرسش‌های کنکوری پایه به پایه زیست شناسی آینده نگاران مغز»

انتشارات: موسسه آموزشی تالیفی ارشدان

تعداد صفحه: ۱۹۵

 

فایل ورد شامل:

  • تمام پرسش‌های کتاب به همراه پاسخ کلیدی می‌باشد. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۱
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۲
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


نمونه آزمون‌ زیست‌شناسی ۳
توجه داشته باشید این آزمون صرفا برای کمک به یادگیری شما طراحی و ارائه شده است و هیچ‌گونه امتیاز یا اطلاعاتی از شما در این وب‌سایت بایگانی نمی‌‌شود.

آزمون شامل ۲۵ پرسش است. 


دانلود کنید:

پرسش‌‌های دو گزینه‌ای و خط به خط

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دهم

 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی یازدهم
 

تعمیق و تثبیت یادگیری زیست‌شناسی دوازدهم
 

۱- در نزدیکی حفره دهانی انسان، اندام‌­های لوله‌­ای شکل و طویلی وجود دارند که با این حفره در ارتباط هستند. کدام مورد ویژگی مشترک این اندام‌­ها را نشان می‌دهد؟

۱) با اتصال به پرده صفاق، در جای خود ثابت شده‌­اند.

۲) به واسطه داشتن یاخته­‌های مژک‌­دار مادۀ مخاطی ترشح می‌­کنند.

۳) مولکول­‌هایی را انتقال می‌­دهند که در تولید انرژی بدن نقش دارند.

۴) لایه زیر مخاطی آن­ها به لایۀ غضروفی ماهیچه­‌ای و لایه مخاطی چسبیده است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲- از آمیزش فردی با ژن‌­نمود (ژنوتیپ) با فردی با ژن‌­نمود مشابه احتمال تولد فرزندی با کدام ژن‌­نمود غیرممکن است؟ (در صورتی که احتمال وقوع چلیپایی شدن (کراسینگ‌اور) فقط در فرد اول و در بین دو دگره (الل) (C و B) و (c و b) وجود داشته باشد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳- در ارتباط با پروتئین­‌سازی یک یاخته یوکاریوتی چند مورد درست است؟

الف: در زمانی که اتصال tRNA و توالی آمینواسیدها قطع می‌­شود، به طور حتم جایگاه E رناتن (ریبوزوم) خالی است.

ب: در زمانی که tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار می‌­گیرد، به طور حتم tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار دارد.

ج: بعد از اینکه tRNA حامل توالی آمینواسیدی در جایگاه P قرار می‌گیرد، به طور حتم بر طول رشته پلی پپتیدی افزوده می‌­شود.

د: قبل از اینکه tRNA حامل یک آمینواسید در جایگاه A قرار گیرد، به طور حتم tRNA بدون آمینواسید از جایگاه E رناتن خارج شده است.

۱) ۱                                  

۲) ۲                           

۳) ۳                            

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴- مطابق با شکل زیر بیماری چشم فرد با استفاده از نوعی عدسی برطرف می‌­شود. در ارتباط با چشم غیرمسلح (بدون عینک) در این فرد کدام مورد صحیح است؟

۱) به دنبال تغییر طول تارهای آویزی، تصویر اجسام دور بر روی شبکیه ایجاد می‌­شود.

۲) با استراحت ماهیچه­‌های جسم مژگانی این فرد، تصویر اجسام دور در جلوی شبکیه به وجود می­‌آید.

۳) پس از فعال شدن اعصاب بخش خودمختار این فرد، تصویر اجسام نزدیک در پشت شبکیه تشکیل می‌­شود.

۴) در پی باریک‌­تر شدن عدسی چشم این فرد، تصویر نزدیک­ترین اجسام قابل رؤیت بر روی شبکیه تشکیل می‌­شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۵- کدام مورد فقط درباره بعضی از یاخته‌های خونی سفید انسان صادق است؟

۱) با تغییر وضعیت قرارگیری نوکلئوزوم (هسته­‌تن­)های آن­ها نسبت به هم، فرآیند همانندسازی دنای هسته‌­ای انجام می‌­شود.

۲) به منظور ایجاد نوعی خاص از فرورفتگی یا برآمدگی در غشای آن­ها، انرژی زیستی به مصرف می­‌رسد.

۳) از طریق منافذ موجود در میان فسفولیپیدهای نوعی غشای آن­ها، عبور مواد از آن غشا ممکن می‌­شود.

۴) در راکیزه (میتوکندری) آن­ها یک یا چند مولکول دنا وجود دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۶- فرض می­‌کنیم در قطعه‌­ای از مولکول دنای  یک یاخته جانوری فعال، دو ژن سازنده رنای رناتنی (rRNA) با فاصله‌­ای در پشت سر هم قرار دارند. در صورتی که رنابسپارازهای این دو ژن، در دو جهت متفاوت حرکت کنند، کدام مورد نادرست است؟

۱) ممکن است راه‌­انداز این دو ژن، به یکدیگر نزدیک باشند.

۲) ممکن است بسپارهای ساخته شده، در بیان ژن­‌ها دخالت داشته باشند.

۳) به طور حتم رشته رمزگذار یک ژن، با رشته رمزگذار ژن دیگر متفاوت است.

۴) به طور حتم از روی توالی­‌های سه تایی رناهای مورد نظر، پلی­‌پپتیدهایی ساخته می‌­شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۷- به طور معمول در خصوص بعضی از جاندارانی که توانایی انجام تولید مثل جنسی را دارند کدام موارد زیر درست است؟

الف: می‌­توانند یاخته‌­های جنسی خود را بارور کنند.

ب: در تولید زاده­‌هایی بارور با عدد فام‌­تنی (کروموزومی) متفاوت نقش دارند.

ج: از رشد و نمو دو تخم در پیکر آن­ها، ساختارهای متفاوتی ایجاد می‌شود.

د: در شرایطی، مصرف اکسیژن و سوخت و ساز خود را به حداقل می‌رسانند.

۱) «الف»، «ب» و «د»    

۲) «الف»، «ب»، «ج» و «د»

۳) «ب» و «ج»                                              

۴) «الف»، «ب» و «ج»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۸- با توجه به دو صفت داسی شدن گلبول­‌های قرمز و هموفیلی در انسان، در شرایط طبیعی کدام مورد برای همه حالات محتمل است؟

۱) تولد پسری بیمار از مادری ناخالص

۲) تولد پسری بیمار از مادری خالص و بیمار

۳) تولد دختری سالم و ناخالص از مادری ناخالص

۴) تولد دختری سالم و خالص از مادری خالص و سالم


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۹- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، گروهی از جانوران مهره‌­دار می­‌توانند از فرومون‌­ها برای جفت‌­یابی استفاده کنند. کدام مورد ویژگی مشترک این گروه از جانوران است؟

۱) ساختار استخوان آن­ها به ساختار استخوان انسان، بسیار شبیه است.

۲) در درون سوراخ زیر هر چشم آن­ها گیرنده‌­های پرتوهای فروسرخ وجود دارد.

۳) می­‌توانند از طریق دو برابر کردن فام‌­تن (کروموزوم­)های یاخته جنسی خود تولیدمثل کنند.

۴) اندام‌­های حرکتی جلویی آن­ها از نظر طرح ساختاری، کاملاً شبیه اندام‌­های حرکتی سایر مهره­‌داران است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۰- به طور معمول کدام مورد در خصوص بخش حجیم برچه یک گل تک‌­برچه‌­ای نادرست است؟

۱) ساختاری را در بر گرفته است که پوششی دو لایه­‌ای دارد.

۲) به ساختاری دراز و باریک با دو مجموعه فام‌­تن (کروموزوم) متصل است.

۳) ساختاری را احاطه می‌­کند که حاوی یاخته‌­هایی با یک مجموعه فام‌­تن (کروموزوم) است.

۴) در اتصال با ساختاری است که محیط مناسبی را برای شروع رشد یاخته رویشی فراهم می­‌کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۱- در خصوص پلاسمودسم­‌های مربوط به منطقه‌­ای از پوست ریشه گیاه لوبیا (نزدیک به روپوست)، چند مورد زیر درست است؟

الف: در محل لان‌­ها به فراوانی یافت می‌­شوند.

ب: در محل‌­هایی وجود دارند که دیواره یاخته­‌ها فاقد تیغه میانی است.

ج: منافذ بزرگی برای عبور پروتئین‌­ها و مولکول­‌های رنا (RNA) دارند.

د: باعث انتقال آب و مواد محلول معدنی در عرض ریشه به روش سیمپلاستی می‌­شوند.

۱) ۴                             

۲) ۳                       

۳) ۲                          

۴) ۱


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۲- در خصوص ساختاری از مغز انسان که با سامانه کناره‌­ای (لیمبیک) ارتباط نزدیکی دارد و در واکنش به بعضی ترشحات میکروب‌­های وارد شده به بدن دمای بدن را بالا می‌­برد، کدام مورد درست است؟

۱) با تولید هورمون محرک، ترشح هورمون آزاد کننده را تنظیم می‌­کند.

۲) پیک­‌های دور بردی را می­‌سازد که در محل دیگری ذخیره می­‌شوند.

۳) در ایجاد حافظه کوتاه مدت و تبدیل آن به حافظه دراز مدت نقش اساسی دارد.

۴) هورمونی را می­‌سازد که به گیرنده‌­های یاخته‌­های استخوانی متصل می‌شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۳- در خصوص آن دسته از عواملی که جمعیت کوچک را از حالت تعادل خارج می‌­کنند و در گونه‌­زایی دگر میهنی نقش دارند، کدام مورد درست است؟

۱) همه آن­ها گوناگونی را در جمعیت­‌ها افزایش می­‌دهند.

۲) همه آن­ها باعث افزایش فراوانی افرادی می­‌شوند که ژن‌­نمود (ژنوتیپ) ناخالص دارند.

۳) فقط بعضی از آن­ها باعث می­‌شوند تا به طور پیوسته، تعدادی از دگره (الل)های جمعیت مبدأ به جمعیت مقصد وارد شوند.

۴) فقط بعضی از آن­ها باعث می­‌شوند تا بدون نیاز به پیدایش دگره‌­های جدید، بر تنوع ژنتیکی جمعیت افزوده شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۴- در خصوص فرایندهای تأمین انرژی از مولکول­‌های گلوکز که در یک یاخته ماهیچه اسکلتی فعال انسان می­‌تواند رخ دهد، کدام مورد نادرست است؟

۱) با افزایش نسبت ADP به ATP، فعالیت آنزیم­‌های چرخه کربس کاهش می‌­یابد.

۲) فراورده­‌های اضافی حاصل از کاهش مولکول­‌های پیرووات، به تدریج تجزیه می‌­شوند.

۳) آب، طی اولین مرحله تنفس یاخته­‌ای و طی تخمیر لاکتیکی تولید می‌شود.

۴) با تجزیه ترکیب ۵ کربنی، نوعی ترکیب اکسایش یافته تولید می‌­شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۵- در خصوص یکی از نایژه‌­های اصلی انسان که نسبت به نایژه دیگر، طول بیشتر و قطر کمتری دارد، چند مورد صحیح است؟

الف: در دیواره آن، قطعات غضروفی وجود دارد.

ب: در درون ریه‌­ای که دو لوب دارد، انشعاب می­‌یابد.

ج: در ابتدا نایژک‌­هایی را ایجاد می­‌کند که به بخش مبادله­‌ای تعلق دارند.

د: می‌­تواند در پی فعالیت ماهیچه ناحیه گردن، به ورود هوا به داخل ریه کمک نماید.

۱) ۱                           

۲) ۲                        

۳) ۳                         

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۶- به منظور تمایز و تغییر شکل یاخته تک‌­لادی (هاپلوئیدی) که فاقد فام‌تن (کروموزوم)های مضاعف شده است و در بخش مرکزی لوله‌­های زامه (اسپرم)ساز یک فرد بالغ یافت می‌­شود، لازم است در این یاخته، کدام اتفاق قبل از سایرین رخ دهد؟

۱) هسته آن به غشای یاخته نزدیک شده و به صورت فشرده درآید.

۲) مقدار زیادی از سیتوپلاسم آن از بین برود.

۳) شکل آن به حالت کاملاً کشیده درآید.

۴) یک تاژک از آن خارج شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۷- کدام مورد، موقعیت صحیح پیوند پپتیدی را در ساختار پیش هورمون انسولین نشان می‌دهد؟

۱) بین انتهای آمین زنجیره A و انتهای کربوکسیل زنجیره C

۲) بین انتهای کربوکسیل زنجیره A و انتهای آمین زنجیره C

۳) بین انتهای کربوکسیل زنجیره B و انتهای آمین زنجیره A

۴) بین انتهای آمین زنجیره B و انتهای کربوکسیل زنجیره A


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۸- با توجه به ساختار دوم پروتئین­‌ها و آن دسته از پیوندهای هیدروژنی که منشأ تشکیل دو نمونه معروف این ساختار هستند، کدام مورد نادرست است؟

۱) در ساختار مارپیچی، گروه‌­های R آمینواسیدها، به سمت خارج ساختار قرار می گیرند.

۲) در ساختار صفحه‌­ای، کربن مرکزی آمینواسیدها، تقریباً در محل تاخوردگی قرار دارد.

۳) در هر دو ساختار، پیوندهای هیدروژنی بین آمینواسیدهای مجاور هم در یک زنجیره پلی‌­پپتیدی برقرار می‌­شوند.

۴) در هر دو ساختار، پیوندهای هیدروژنی بین اتم اکسیژن متصل به کربن یک آمینواسید با اتم هیدروژن گروه آمینی آمینواسید دیگر برقرار می­‌شوند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۱۹- با توجه به فرایندهای تنظیم بیان ژن در مرحله رونویسی، که در کتاب درسی آمده است، چند مورد زیر درست است؟

الف: در تنظیم مثبت برخلاف تنظیم منفی، در پی پیوستن پروتئین به توالی نوکلئوتیدی و پیوستن پروتئین به پروتئین، پیوستن قند به پروتئین امکان‌­پذیر می‌­شود.

ب: در تنظیم منفی همانند تنظیم مثبت، هر پروتئینی که در تنظیم بیان ژن مؤثر است، جایگاهی برای اتصال به قند دارد.

ج: در نوعی تنظیم، درصورت اتصال بیش از دو پروتئین به توالی‌­های نوکلئوتیدی، رونویسی تسریع می‌­شود.

د: در نوعی تنظیم، تمایل پیوستن پروتئین­‌ها به بخشی از مولکول دیگر، تحت تأثیر عواملی تغییر می‌­کند.

۱) ۱                               

۲) ۲                           

۳) ۳                            

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۰- در انسان با در نظر گرفتن برش طولی کلیه و واحدهای سازنده آن، کدام مورد نادرست است؟

۱) یاخته‌­های لوله پیچ خورده نزدیک در هر گردیزه (نفرون)، می­توانند تنفس یاخته­‌ای شدیدی داشته باشند.

۲) انشعاباتی از سرخرگ وابران، دو انتهای نسبتاً قطور لوله هنلۀ هر گردیزه (نفرون) را فرا گرفته است.

۳) در هر سه بخش مشخص کلیه، مراحل مختلف فرایند تشکیل ادرار به انجام می­رسد.

۴) انشعاباتی از سرخرگ کلیه، در بخش قشری یافت می‌­شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۱- به طور معمول، کدام دو ویژگی در مورد یکی از هورمون­‌های هیپوفیزی مؤثر بر چرخۀ تخمدانی یک خانم جوان غیرباردار، درست است؟

۱) در افزایش فعالیت ترشحی یاخته‌­های جسم زرد نقش اساسی دارد و نزدیک به انتهای دورۀ جنسی کاهش می‌­یابد.

۲) گیرنده‌­هایی در سطح یاخته‌­های انبانکی (فولیکولی) دارد و بر رشد و نمو دیواره داخلی رحم بی­تأثیر است.

۳) سبب آزاد شدن دومین جسم قطبی می‌­شود و می‌­تواند فعالیت ترشحی جسم زرد را افزایش دهد.

۴) در بزرگ شدن و بلوغ انبانک (فولیکول) نقش اساسی دارد و عامل اصلی تخمک­‌گذاری است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۲- در گیاه لوبیا، ژن‌­نمود (ژنوتیپ) ساقه رویانی دانه AB است. کدام مورد به ترتیب از راست به چپ، در ارتباط با ژن‌­نمود آندوسپرم این دانه و یاخته سازندۀ گردۀ نارس و یاخته خورشی که در تشکیل این دانه شرکت داشته، غیرمحتمل است؟

۱) AB، AA، ABB

۲) BB، AB، ABB

۳) AB، BB، AAB

۴) BB، AA، AAB


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۳- در خصوص ساختار ماهیچه توأم انسان، کدام موارد زیر درست است؟

الف: تعدادی رنگ­دانه قرمز درون هر تار عضلانی قرار دارد.

ب در نزدیکی تارچه­‌ها، اندامک‌­ها و مادۀ زمینه سیتوپلاسم وجود دارد.

ج: هسته­‌ها منحصراً در مجاورت غلاف اطراف هر دسته تارهای عضلانی مستقر شده­‌اند.

د: نوعی بافت پیوندی با ماده زمینه‌­ای اندک در اطراف دسته تارهای ماهیچه‌­ای وجود دارد.

۱) «الف» و «ج»                                  

۲) «الف»، «ب» و «د»

۳) «ب»، «ج» و «د»                            

۴) «الف»، «ب»، «ج» و «د»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۴- با توجه به اینکه صفت رنگ در نوعی ذرت، صفتی با سه جایگاه ژنی است که هر کدام دو دگره (الل) دارد، برای نشان دادن ژن‌­ها در این سه جایگاه از حروف بزرگ و کوچک B ،A و C استفاده می‌­کنیم. نظر به اینکه صفات چند جایگاهی رخ‌­نمود (فنوتیپ)های پیوسته­‌ای دارند و نمودار توزیع فراوانی این رخ‌­نمود (فنوتیپ)ها شبیه به زنگوله است، کدام مورد عبارت زیر را به طور مناسب کامل می‌­کند؟

«همه ذرت­‌هایی که فقط ………………. دارند، با فاصله یکسان از ذرت‌هایی قرار دارند که فقط دارای …………. هستند».

۱) دو جایگاه ژنی خالص – سه جایگاه ژنی ناخالص

۲) یک جایگاه ژنی ناخالص – دو جایگاه ژنی ناخالص

۳) دو جایگاه ژنی ناخالص – یک جایگاه ژنی خالص بارز و یک جایگاه ژنی نهفته

۴) سه جایگاه ژنی خالص – دو جایگاه ژنی خالص بارز و یک جایگاه ژنی ناخالص


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۵- کدام ویژگی، یاخته‌­های کوتاه بافت اسکلرانشیم را از یاخته‌­های بلند این بافت، متمایز می‌­سازد؟

۱) در بخش مرکزی آن­ها، فضایی خالی وجود دارد.

۲)  لیگنین در دیواره آن­ها به اشکال و تزئینات خاصی قرار می‌­گیرد.

۳) علاوه بر انعطاف­‌پذیری، باعث استحکام اندام در برگیرنده خود نیز می­‌شوند.

۴) در دیواره آن­ها، فرورفتگی‌­های مجرا مانند منشعب و غیرمنشعب فراوانی یافت می‌­شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۶- در ارتباط با استخوان‌­ها و عضلات بدن انسان، کدام عبارت نادرست است؟

۱) ماهیچه ذوزنقه‌­ای، جناغ سینه و ترقوه را می­‌پوشاند و در مجاورت ماهیچه دلتایی قرار دارد.

۲) سر استخوان بازو در گودی استخوان کتف قرار می‌­گیرد و حفره مفصلی را تشکیل می‌­دهد.

۳) ماهیچه دو سر بازو، از استخوان کتف شروع می‌­شود و توسط نواری محکم به استخوان زند زبرین متصل می‌­شود.

۴) استخوان ترقوه از یک انتها در مجاورت استخوان جناغ سینه و از انتهای دیگر، در مجاورت استخوان کتف قرار دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۷- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در راکیزه (میتوکندری) یک یاخته فعال جانوری، به دنبال دریافت ۲e و +۲H توسط مولکول پذیرنده، فراورده‌ای تولید می‌­شود. ویژگی مشترک این نوع فراورده­‌ها کدام یک از موارد زیر است؟

۱) در واکنش تبدیل مولکول‌­های درشت به مولکول‌­های کوچک‌­تر مصرف می‌شوند.

۲) در طی مرحله قندکافت (گلیکولیز) نیز تولید می‌­شوند.

۳) در محل­‌های متفاوتی از زنجیره انتقال الکترون به وجود می‌­آیند.

۴) در ساختار خود اتم اکسیژن دارند.

۱) «الف» و «د»                                                 

۲) «الف»، «ج» و «د»

۳) «ب» و «ج»                                                  

۴) «د»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۸- با فرض اینکه در یک فرد، عملکرد طبیعی نوعی اندام به واسطه ظهور نوعی تومور دست‌خوش اختلال شده باشد، کدام مورد در خصوص این تومور، به طور حتم درست است؟

۱) طول عمر همۀ رناهای پیک یاخته‌­های آن، افزایش یافته است.

۲) در نتیجه عدم تعادل بین تقسیم یاخته‌­ها و مرگ آن­ها، به وجود آمده است.

۳) بدخیم است و یاخته‌­های آن به یاخته‌­های بافت مجاور خود تهاجم کرده‌اند.

۴) یاخته‌­های آن توسط جریان خون یا لنف در بافت‌­های دیگر گسترش می‌یابند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۲۹- در انسان، کدام مورد فقط در ارتباط با بعضی از یاخته‌­های بیگانه­‌خوار، صادق است؟

۱) در محاسبه خون­‌بهر (هماتوکریت) مورد سنجش قرار می­‌گیرند.

۲) حاوی مولکول­‌هایی هستند که روی ساختارهای مختلف، عمل اختصاصی دارند.

۳) پس از ورود عوامل بیماری­‌زا به بافت، با تراگذری (دیاپدز) خود را به آن­ها می­‌رسانند.

۴) در مواجهه با عامل بیگانه، بخش اصلی تشکیل­‌دهنده غشای یاخته‌­ای آن­ها می­‌تواند جابه‌­جا شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۰- با توجه به اطلاعات کتاب درسی و با در نظر گرفتن اتفاقاتی که در ارتباط با یک چرخه ضربان قلب در انسان باید رخ دهد و با فرض اینکه اتفاقات مربوط به چرخه یا چرخه‌­های قبلی ضربان قلب مدنظر قرار نگیرد، کدام مورد نادرست است؟

۱) به منظور انجام کوتاه‌­ترین مرحلۀ این چرخه، لازم است جریان الکتریکی از گره پیشاهنگ به گره موجود در عقب دریچه سه­‌لختی منتقل شود.

۲) به منظور انجام مرحله اول این چرخه، لازم است جریان الکتریکی دور تا دورِ بطن‌­ها تا لایه عایق بین دهلیزها و بطن‌­ها را احاطه کند.

۳) به منظور انجام مرحله سوم این چرخه، لازم است جریان الکتریکی از دیواره بین دو بطن، به سمت نوک قلب هدایت شود.

۴) به منظور انجام مرحله دوم این چرخه، لازم است جریان الکتریکی در یاخته‌­های گره سینوسی دهلیزی ایجاد شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۱- در کتاب درسی تعدادی از دستاوردهای زیست فناوری در حوزه پزشکی آمده است. انجام کدام مرحله یا مراحل زیر جهت رسیدن به همۀ این دستاوردها به طور حتم ضروری است؟

الف: بررسی ژن یا ژن‌­های خاص

ب: خالص کردن زنجیره‌­های پلی‌­پپتیدی در آخرین مرحله

ج: انتقال قطعه­‌ای از محتوای ژنی یک یاخته به یاخته دریافت‌­کننده دیگر

د: تکثیر نسخه‌­های متعددی از دناهای نوترکیب به صورت مستقل از فام‌­تن (کروموزوم) اصلی

۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»                                     

۲) «الف» و «ج»

۳) «الف»، «ب» و «ج»                                            

۴) «الف»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۲- با توجه به شکل زیر، کدام عبارت صحیح است؟

۱)  محتویات بخش ۲، به بزرگ‌­سیاهرگ زبرین مادر می­‌ریزد.

۲) بخش ۱ همانند بخش ۲، غنی از اکسیژن و مواد غذایی است.

۳) بخش ۲ همانند بخش ۱، به برون­‌شامه جنین (کوریون) تعلق دارد.

۴) اکسیژن بخش ۱، به سمت قطورترین رگ بند ناف فرستاده می‌­شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۳- در پیِ استفاده از نوعی تنظیم‌­کننده رشد گیاهی بر جوانه­‌های جانبی مهارشده گیاه فلفل زینتی، بازدارندگی رشد این جوانه­‌ها از بین می‌رود. این هورمون گیاهی، کدام نقش دیگر را نیز می­‌تواند عهده­‌دار باشد؟

۱) برگ‌­های پولک­‌مانند ضخیم را روی جوانه‌­ها حفظ نماید.

۲) روند تجزیه مولکول‌­های سبزینه (کلروفیل) برگ­‌ها را به تأخیر اندازد.

۳) باعث حفظ آب گیاه در شرایط نامساعد محیط شود.

۴) تشکیل لایه جداکننده در دمبرگ را تسریع کند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۴- با توجه به ناهنجاری­‌های فام‌­تنی مطرح شده در کتاب درسی که روی فام‌­تن‌­های مضاعف‌­نشده و طبیعی رخ می‌­دهد، کدام مورد برای تکمیل عبارت زیر نامناسب است؟

«پیامد هر نوع ناهنجاری فام‌­تنی (کروموزومی) که ……………….، ممکن است فام‌­تنی باشد که …………….».

۱) می­‌تواند در نتیجه وقوع دو شکست در طول فام‌­تن ایجاد شود – طول کوتاهی دارد

۲) می­‌تواند در نتیجه وقوع یک شکست در طول فام‌­تن ایجاد شود – دارای یک سانترومر است

۳) بر مقدار ماده ژنتیکی فام‌­تن بی­‌تأثیر است – موقعیت سانترومری متفاوتی دارد

۴) بر مقدار ماده ژنتیکی فام‌­تن تأثیرگذار است – دارای یک سانترومر است


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۵- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، در یک فرد بالغ، اندام­‌هایی وجود دارد که فقط در دوران جنینی می­‌توانند یاخته‌­های خونی و گرده (پلاکت)ها را بسازند. چند مورد ویژگی مشترک این اندام‌­ها را نشان می‌دهد؟

الف: در زیرِ ماهیچه میان­‌بند (دیافراگم) واقع شده‌­اند.

ب: خون خارج شده از آن­ها وارد سیاهرگ فوقِ‌­کبدی می‌­شود.

ج: در بازگرداندن لنف به دستگاه گردش خون، نقش اصلی را دارند.

د: می‌­توانند در مواردی، حاوی مقادیر زیادی از نوعی یاخته‌­های تغییر شکل‌­­یافته بافت پیوندی باشند.

۱) ۱                                  

۲) ۲                         

۳) ۳                                

۴) ۴


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۶- مطابق با مطلب کتاب درسی، ویژگی مشترک مهره‌­داران ماده‌­ای که می‌­توانند یاخته‌­های جنسی با میزان اندوخته غذایی اندک تولید کنند، کدام است؟

۱) در بیشتر موارد، بازجذب را به روش فعال و ترشح را به روش غیرفعال انجام می­‌دهند.

۲) فشار اسمزی مایعات بدن آن­ها منحصراً به کمک کلیه‌­ها تنظیم می‌­شود.

۳) عمل لقاح در محیط اطراف یا در داخل بدن آن­ها به انجام می‌رسد.

۴) از طریق نوعی روش اصلی تنفس، با محیط تبادلات گازی انجام می­‌دهند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۷- با توجه به واکنش‌­های یک چرخۀ کالوین در گیاه رُز، کدام مورد درست است؟

۱) هر فرآورده­ای که محصول مستقیم تغییر نوعی قند است، خود پیش‌­ماده یک واکنش اکسایشی است.

۲) در جریان بازسازی مولکول پذیرنده CO۲ از نوعی قند سه­‌کربنی، ابتدا مولکول ATP تجزیه می‌­شود.

۳) در جریان کاهش عدد اکسایش اتم کربن هنگام تبدیل CO۲ به قند، انرژی محصولات واکنش‌­های نوری کم می‌­شود.

۴) به منظور تبدیل مولکول سه­‌کربنی فسفات‌­دار به قند سه­‌کربنی فسفات‌­دار، ابتدا نوعی واکنش کاهشی و سپس نوعی واکنش انرژی­‌خواه به انجام می‌رسد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۸- در محتویات بخش کیسه­‌ای شکل لوله گوارش انسان، نوعی ترکیب شیمیایی فعال یافت می‌­شود که می­‌تواند با تأثیر بر شکل غیرفعال خود، آن را به شکل فعال در آورد. کدام مورد دربارۀ این ترکیب، نادرست است؟

۱) به مویرگ‌­های خونیِ اندامی با توانایی تولید پیک کوتاه‌­بُرد وارد می‌­شود.

۲) تحت تأثیر ترشحات نوعی یاخته درون­‌ریز، امکان تولید آن فراهم می‌­شود.

۳) با واکنش آب­‌کافت (هیدرولیز)، مولکول‌­های درشت را تجزیه می‌­کند.

۴) نقش بسیار مهمی در فرایندهای یاخته­‌ای دارد.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۳۹- کدام مورد در خصوص دستگاه لنفی انسان، درست است؟

۱) محتویات رگ‌­های لنفی پاها، ابتدا به مجرای لنفی راست وارد می‌­شود.

۲) محتویات رگ‌­های لنفی گردن، تماماً به مجرای لنفی چپ می‌­ریزد.

۳) محتویات رگ‌­های لنفی هر دو بازو، به مجرای لنفی راست می­‌پیوندد.

۴) گره­‌های لنفی، در ناحیه زانوها هم تجمع یافته‌­اند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۰- مطابق با اطلاعات کتاب درسی، جانورانی که روی درخت آکاسیا زندگی و از آن محافظت می‌­کنند، چه مشخصه‌­ای دارند؟

۱) به واسطه تولید و انتشار نوعی ترکیب شیمیایی، باعث مرگ یا بیماری گیاه­‌خواران می­‌شوند.

۲) همواره در کنار گیاه آکاسیا باقی می­‌مانند و به حشراتی که قصد خوردن آن را دارند، هجوم می‌­برند.

۳) به واسطه داشتن زندگی گروهی و داشتن نگهبانان گروه، احتمال شکار شدنشان پایین آمده است.

۴) در گرده‌­افشانی گل‌­های آکاسیا که فاقد بوی قوی و رنگ­‌های درخشانی است، نقش اصلی را دارند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۱- کدام عبارت در ارتباط با بدن انسان درست است؟

۱)  غدۀ بزاقی برخلاف غدۀ معده، یاخته‌­هایی دارد که هسته آنها غیرمرکزی است.

۲) غدۀ معده برخلاف غدۀ بزاقی، می­‌تواند مستقیماً تحت تأثیر شبکه‌­های یاخته‌­های عصبی قرار گیرد.

۳) غده معده همانند غده بزاقی، کاتالیزور زیستی تجزیه‌­کننده نوعی پلی‌ساکارید گیاهی را ترشح می‌­کند.

۴) غدۀ بزاقی همانند غدۀ معده، یاخته‌­هایی دارد که ترشحات این یاخته‌­ها، ابتدا به سطح داخلی لوله گوارش وارد می‌­شود.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۲- در انسان، پیام‌­های مربوط به بخش حلزونی گوش، به بخشی از مغز میانی ارسال می‌­شود. کدام مورد درباره این بخش از مغز صادق است؟

۱) در بالای مرکز تنظیم‌­کننده ترشح بزاق قرار دارد.

۲) در بالای غدۀ ترشح­‌کننده ملاتونین قرار دارد.

۳) در مجاورت مرکز اصلی تنظیم تنفس است.

۴) محل گردآوری اغلب پیام­‌های حسی است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۳- پرنده‌­ای که پروانه مونارک را بلعیده و دچار تهوع شده است، بعدها از خوردن این حشره امتناع می­‌کند. کدام عبارت درباره این رفتار پرنده، نادرست است؟

۱) در اثر آزمون و خطا آموخته شده است.

۲) جانور را به سمت غذایابی بهینه هدایت می­‌کند.

۳) به جانور می‌­آموزد که از هر محرک تکراری بی­اهمیت چشم‌­پوشی کند.

۴) تحت تأثیر عاملی قرار می‌­گیرد که بر احتمال بقا و تولید مثل افراد مؤثر است.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۴- درباره جانداری که در کتاب درسی مطرح شده است و می­‌تواند با گیاهان کوچک و فراوان تالاب­‌های شمال و مزارع برنج کشور رابطه همزیستی برقرار کند، کدام مورد یا موارد زیر درست است؟

الف: برخلاف اسپیروژیر، در سبزدیسه (کلروپلاست) خود، سبزینه (کلروفیل) a را دارد.

ب: همانند جلبک قرمز، با کمک سامانه­‌ای، انرژی نورانی را به انرژی شیمیایی تبدیل می­‌کند.

ج: همانند اوگلنا، به همراه دنای خود، هیستون­‌ها و پروتئین‌­های دیگری دارد.

د: برخلاف اشرشیا کلای، می‌­تواند مستقیماً از نیتروژن جو استفاده کند.

۱) «الف»، «ب»، «ج» و «د»                       

۲) «ب» و «د»

۳) «الف»، «ج» و «د»                                   

۴) «د»


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 


۴۵- کدام عبارت در خصوص همه جانداران تک‌­یاخته‌­ای صحیح است؟

۱) در همه بخش‌­های رناهای ناقل (tRNA) آن­ها، توالی‌­های مشابهی وجود دارد.

۲) در آن­ها، آمینواسید مناسب به کمک آنزیم ویژه‌­ای، به مولکول نوکلئیک اسید متصل می‌­شود.

۳) در فرایند تولید هر پلی‌­پپتید در آن­ها، یک رمزه (کدون) آغاز و سه رمزه (کدون) پایان، شرکت می‌­کنند.

۴) پروتئین‌­هایی که در فاصله بین غشای یاخته و هسته آن­ها ساخته می‌­شود، سرنوشت­‌های مختلفی پیدا می‌­کنند.


کلیک کنید تا پاسخ پرسش نمایش داده شود

» پاسخ: گزینه 
 
(تفکیک شده بر اساس زمان آزمون) 

» کنکورهای داخل کشور و خارج از کشور
 
(تفکیک شده بر اساس فصل کتاب) 


کتاب زیست‌شناسی ۱

فصل ۱ـ دنیای زنده 
گفتار ۱. زیست‌شناسی چیست؟
گفتار ۲. گستره حیات
گفتار ۳. یاختـه و بافـت در بـدن انسـان

فصل ۲ـ گوارش و جذب مواد
گفتار ۱. ساختار و عملکرد لولۀ گوارش
گفتار ۲. جذب مواد و تنظیم فعّالیت دستگاه گوارش
گفتار ۳. تنوع گوارش در جانداران

فصل ۳ـ تبادلات گازی
گفتار ۱. سازوکار دستگاه تنفس در انسان
گفتار ۲. تهویۀ ششی 
گفتار ۳. تنوع تبادلات گازی

فصل ۴ـ گردش مواد در بدن
گفتار ۱. قلب
گفتار ۲. رگ‌ها
گفتار ۳. خون
گفتار ۴. تنوع گردش مواد در جانداران

فصل ۵ ـ تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد
گفتار ۱. هم ایسـتایی وکلیه‌ها
گفتار ۲. تشـکیل ادرار و تخلیـۀ آن
گفتار ۳. تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فصل ۶ ـ از یاخته تا گیاه
گفتار ۱. ویژگی‌هـای یاختـۀ گیاهـی
گفتار ۲. سامانۀ بافتی
گفتار ۳. ساختار گیاهان

فصـل ۷ـ جـذب و انتقـال مـواد در گیاهـان
گفتار ۱. تغذیـۀ گیاهـی
گفتار ۲. جانداران مؤثر در تغذیۀ گیاهی
گفتار ۳. انتقـال مـواد در گیاهـانکتاب زیست‌شناسی ۲

فصل ۱- تنظیم عصبی
گفتار ۱. یاخته‌های بافت عصبی
گفتار ۲. ساختار دستگاه عصبی

فصل ۲- حواس
گفتار ۱. گیرنده‌های حسی
گفتار ۲. حواس ویژه
گفتار ۳. گیرنده‌های حسی جانوران

فصل ۳- دستگاه حرکتی
گفتار ۱. استخوان‌ها و اسکلت
گفتار ۲. ماهیچه و حرکت

فصل ۴- تنظیم شیمیایی
گفتار ۱. ارتباط شیمیایی
گفتار ۲. غده‌های درون‌ریز

فصل ۵- ایمنی
گفتار ۱. نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
گفتار ۲. دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی‌اما سریع
گفتار ۳. سومین خط دفاعی: دفاع اختصاصی

فصل ۶- تقسیم یاخته
گفتار ۱. فام‌تن (کروموزوم) 
گفتار ۲. رِشتِمان (میتوز) 
گفتار ۳. کاستمان (میوز) و تولیدمثل جنسی

فصل ۷- تولیدمثل
گفتار ۱. دستگاه تولیدمثل در مرد
گفتار ۲. دستگاه تولیدمثل در زن
گفتار ۳. رشد و نمو جنین
گفتار ۴. تولیدمثل در جانوران

فصل ۸- تولیدمثل نهاندانگان
گفتار ۱. تولیدمثل غیرجنسی
گفتار ۲. تولیدمثل جنسی
گفتار ۳. از یاخته تخم تا گیاه

فصل ۹- پاسخ گیاهان به محرک‌ها
گفتار ۱. تنظیمکننده‌های رشد در گیاهان
گفتار ۲. پاسخ به محیط


کتاب زیست‌شناسی ۳

فصل ۱- مولکول‌های اطلاعاتی
نوکلئیک اسیدها
همانندسازی دِنا
پروتئین‌ها

فصل ۲- جریان اطلاعات در یاخته
رونویسی
به سوی پروتئین
تنظیم بیان ژن

فصل ۳- انتقال اطلاعات در نسل‌ها
مفاهیم پایه
انواع صفات

فصل ۴- تغییر در اطلاعات وراثتی
تغییر در مادۀ وراثتی جانداران
تغییر در جمعیت‌ها
تغییر در گونه‌ها

فصل ۵- از ماده به انرژی
تأمین انرژی
اکسایش بیشتر
زیستن مستقل از اکسیژن

فصل ۶- از انرژی به ماده
فتوسنتز: تبدیل انرژی نور به انرژی شیمیایی
واکنش‌های فتوسنتزی
فتوسنتز در شرایط دشوار

فصل ۷- فناوری‌های نوین زیستی
زیست فناوری و مهندسی ژنتیک
فناوری مهندسی پروتئین و بافت
کاربردهای زیست فناوری

فصل ۸- رفتارهای جانوران
اساس رفتار
انتخاب طبیعی و رفتار
ارتباط و زندگی گروهی

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
بله
تقریبا
خیر

داریوش طاهری

اولیــــــن نیستیــم ولی امیـــــد اســــت بهتـــرین باشیـــــم...!

‫۲ دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا